Een job zoeken

Hier kan je terecht als je een job zoekt in de gemeente Assenede. Onze dienst Lokale Economie of onze partners helpen je graag verder in je zoektocht naar de geschikte arbeidsplaats.

Jobbeurs

Regelmatig organiseert de gemeente Assenede in samenwerking met haar ’partners in werk‘ een jobbeurs.

Momenteel staat er geen jobbeurs gepland.

Glastuinbouw

In 2008 stapte de gemeente mee in het project ’Werken in de kas‘. In de Smidsschorrepolder in Westdorpe, niet zover van de Belgisch-Nederlandse grens, rezen ondertussen enkele gigantische serres uit de grond.

De bedoeling van het project is mensen aan het werk krijgen in de glastuinbouw. Iedereen die een carrière in de glastuinbouw ambieert kan in het plaatselijke Voorlichtings- en opleidingscentrum terecht. Mensen die er een opleiding doorlopen kunnen later starten in de glastuinbouwsector. Het project moet uiteindelijk zo‘n 1 500 banen opleveren. Een fikse injectie voor de lokale arbeidsmarkt met andere woorden.

Werken bij de gemeente

Zijn er vacatures binnen het gemeentebestuur van Assenede dan kun je die raadplegen op de 'pagina vacatures' van de personeelsdienst. Je kan er ook spontaan solliciteren.

Partners in werk

VDAB

Kies uit meer dan 50 000 jobs en bijna 3000 opleidingen.

Surf via deze link naar de website van de VDAB.Meetjeslandse Leerwerkbedrijven

MLWB vzw organiseert begeleiding, tewerkstelling en opleiding voor personen die minder kansen krijgen in de samenleving. Alle projecten beogen de duurzame tewerkstelling van personen uit specifieke doelgroepen.

Surf via deze link naar de website van de MLWB.Resoc

Resoc = Regionaal Economisch Sociaal OverlegcomitéResoc is een overlegstructuur tussen de lokale besturen (gemeenten, OCMW en provincie), de werknemersorganisaties (ABVV, ACLVB en ACV) en de werkgeversorganisaties (Boerenbond, UNIZO, VOKA).

Surf via deze link naar de website van het Resoc.
WerkwinkelLokale werkwinkel Noord-Meetjesland


Het concept van de Lokale Werkwinkel beoogt enerzijds het bieden van basisdienstverlening door de installatie van een geïntegreerd, laagdrempelig loket met betrekking tot werkgelegenheid en wil anderzijds nieuwe jobs creëren rond bepaalde maatschappelijke behoeften, de zogenaamde dienstenwerkgelegenheid.

Het uiteindelijk doel is het terugdringen van de werkloosheid via een geïntegreerde dienstverlening op maat van de klant en via het scheppen van nieuwe jobs.

De werkwinkel wordt aangestuurd vanuit een Forum. Het Forum Lokale Werkgelegenheid is een adviesorgaan voor het tewerkstellingsbeleid in de verschillende gemeenten van het zorggebied van de werkwinkel. In dit Forum zijn de lokale besturen (gemeenten en OCMW‘s), VDAB, RVA, PWA‘s, sociale partners en de derden vertegenwoordigd. De opdracht van het Forum is de uitbouw van een tewerkstellingsbeleid op lokaal / regionaal niveau, onder het voorzitterschap van een lokaal bestuur en gedragen door de diverse bovenvermelde lokale arbeidsmarktactoren.

Als werkzoekende op zoek naar een gepaste job of info over werkaanbiedingen? Eén adres: de Werkwinkel!

Als werkgever op zoek naar een weg om je vacatures te verspreiden, op zoek naar startbaners, etc.? Eén adres: de Werkwinkel!Werkwinkel Eeklo: Stationsstraat 89, tel. 09 376 27 70; open van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur, dinsdag tot 19.00 uur. Gesloten op donderdagnamiddag.

Werkwinkel Maldegem: Bloemestraat 43, tel. 050 72 88 00; open van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur, woensdag van 18.00 tot 20.00 uur. Gesloten op donderdagnamiddag.