Kort verblijf

Aankomstverklaring

Melding van aanwezigheid

maandag 9.00-12.00 uur
dinsdag 9.00-12.00, 14.00-16.00 en 17.00-18.45 uur
woensdag 9.00-12.00 uur
donderdag 9.00-12.00 uur
vrijdag 9.00-12.00 uur

Opgelet: tijdens de maanden juli of augustus vervallen de avondzittingen!