Sportraad

Wat
De gemeentelijke sportraad (GSA) heeft tot doel de sport, lichamelijke opvoeding en het openluchtleven te stimuleren. Deze raad geeft bovendien advies aan het gemeentebestuur inzake het sportbeleid.
Sportverenigingen die aangesloten zijn bij de GSA kunnen een subsidie van 50 euro aanvragen bij de GSA. Deze subsidie heet "wedstrijdbal" en kan aangevraagd worden door middel van onderstaand aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier moet aan de GSA bezorgd worden.

Tevens kunnen sportverenigingen die aangesloten zijn bij de GSA goedkoper gebruik maken van de gemeentelijke infrastructuur en krijgen ze voorrang bij reservaties. Ook wordt er bij het berekenen van de subsidies rekening gehouden met het al dan niet lid zijn bij de GSA en het deelnemen aan hun activiteiten.

Contactgegevens
Voorzitter:
Luc De Groote
Oude Gentweg 21
9960 Assenede
tel: 09 344 06 76
luc.de.groote@skynet.be

Secretaris:
Nathalie Buysse
Oude Gentweg 21
9960 Assenede
tel: 09 344 06 76
Nathalie.buysse@skynet.be

Penningmeester:
Joost De Wilde
Houtlandstraat 7
9960 Assenede
tel: 0477 66 21 81
 
Documenten
Statuten GSA  
Erkenning sportraad als gemeentelijke adviesraad

Aanvraagformulier lidmaatschap GSA
Aanvraagformulier wedstrijdbal 
Advies MJP sport 2014-2019