Sportraad

Wat
De gemeentelijke sportraad (GSA) heeft tot doel de sport, lichamelijke opvoeding en het openluchtleven te stimuleren. Deze raad geeft bovendien advies aan het gemeentebestuur inzake het sportbeleid.
Sportverenigingen die aangesloten zijn bij de GSA kunnen een subsidie van 50 euro aanvragen bij de GSA. Deze subsidie heet "wedstrijdbal" en kan aangevraagd worden door middel van onderstaand aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier moet aan de GSA bezorgd worden.

Tevens kunnen sportverenigingen die aangesloten zijn bij de GSA goedkoper gebruik maken van de gemeentelijke infrastructuur en krijgen ze voorrang bij reservaties. Ook wordt er bij het berekenen van de subsidies rekening gehouden met het al dan niet lid zijn bij de GSA en het deelnemen aan hun activiteiten.

Contactgegevens
Voorzitter:
Frederique De Wever
Garenhoekstraat 2
9960 Assenede
tel: 0479 53 58 33

Secretaris:
Dirk Roegies
Prins Boudewijnlaan 29a
9960 Assenede
tel: 0476 52 50 34

Penningmeester:
Joost De Wilde
Houtlandstraat 7
9960 Assenede
tel: 0477 66 21 81

info@gsassenede.be
 
Documenten
Statuten GSA  
Erkenning sportraad als gemeentelijke adviesraad
Aanvraagformulier lidmaatschap GSA
Aanvraagformulier wedstrijdbal 
Advies MJP sport 2014-2019