Huurwoningen gezocht voor Oekraïense vluchtelingen

Gegevens aangeboden huurwoning

Inrichting huurwoning

 
 
 
 
 
 
 
 

* zijn verplicht in te vullen velden.

"De persoonsgegevens die u doorgeeft worden enkel gebruikt voor het behandelen van uw registratie van een opvangplaats. Hou er rekening mee dat de in dit formulier ingevulde en doorgestuurde identificatie- en contactgegevens worden gedeeld met de Dienst Wonen/SVK van het OCMW (ter controle van de geschiktheid van de opvangplaats) en het Nationaal Crisiscentrum/Fedasil (voor de inventarisatie van alle opvangplaatsen). Uw identificatie- en contactgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het opvanginitiatief.

U zal ook gevraagd worden om een uittreksel uit het strafregister (model 595 Sv.) te bezorgen voor elke meerderjarige die op het attest van gezinssamenstelling wordt vermeld, dan wel om elk van deze personen een machtiging te laten verlenen aan de gemeente. Deze strafrechtelijke gegevens worden louter gebruikt ter verificatie van de kandidatuur. De uittreksels worden niet met externen gedeeld en worden vernietigd na de verificatie.

U heeft onder andere het recht om uw gegevens in te zien of te laten verbeteren. U kunt meer info over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens terugvinden via deze link”.

Verklaring over cookies