BEKENDMAKINGEN EN OPENBARE ONDERZOEKEN

 

Sinds 1 januari 2014 is elk gemeentebestuur en OCMW verplicht om reglementen en verordeningen bekend te maken op de website.

Ook de openbare onderzoeken voor bepaalde milieudossiers en dossiers ruimtelijke ordening worden via de gemeentelijke website bekendgemaakt.

Via de gerelateerde items kan je doorklikken naar de verschillende bekendmakingen.

 

Gemeente

Bekendmakingen college van burgemeester en schepenen (2019).

Bekendmakingen college van burgemeester en schepenen (2018).

Bekendmakingen college van burgemeester en schepenen (2017).

Bekendmakingen gemeenteraad (2019).

Bekendmakingen gemeenteraad (2018).

Bekendmakingen gemeenteraad (2017).

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning.

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning.

Bekendmaking: milieueffectenrapport.

 

OCMW

Bekendmakingen OCMW

Verklaring over cookies