Het Overlegcomité heeft op 21 januari 2022 de coronabarometer goedgekeurd.

CODE ORANJE VANAF 18 FEBRUARI

Wat betekent code geel, oranje en rood?

De coronabarometer kent drie fases die de druk op de zorg weerspiegelen:

  • Code geel: de epidemiologische situatie en druk op de ziekenhuizen is onder controle.
    • Nieuwe hospitalisaties/dag: minder dan 65, bezetting intensieve zorg: minder dan 300 bedden.
  • Code oranje: toenemende druk op het zorgsysteem, er moet ingegrepen worden om de trend opnieuw te keren
    • Nieuwe hospitalisaties/dag: 65-149, bezetting intensieve zorg: 300-500 bedden.
  • Code rood: hoog risico op overbelasting van het gezondheidszorgsysteem
    • Nieuwe hospitalisaties/dag: meer dan 150, bezetting intensieve zorg: meer dan 500 bedden.
Verklaring over cookies