Algemene info

Hier vind je alle recente info over de coronamaatregelen in onze gemeente. 

 

De algemene richtlijnen zijn:

 • Vermijd plaatsen waar veel mensen samenkomen. Hou afstand waar het kan.
  Dat zal niet op alle plekken lukken, maar drukke plekken waar je niet hoeft te zijn, vermijd je beter, zeker wie ouder of verzwakt is.
 • Vermijd contact met een mogelijk besmette persoon of hou voldoende afstand.
 • Draag een mondmasker op drukke plaatsen, in gemeentelijke gebouwen, winkels, musea,....

 

Update 27.07.2020

Een nieuwe nationale veiligheidsraad brengt nieuwe maatregelen mee:

๐Ÿ‘‰ De sociale bubbel wordt teruggeschroefd. 1 gezinsbubbel mag nauwer contact hebben met 5 andere volwassenen (kinderen tot 12 jaar niet meegerekend). Deze 5 contacten mogen gedurende 1 maand (vanaf woensdag 29 juli, minstens 4 weken) niet gewijzigd worden. Houd de nodige veiligheidsafstand bij mensen die niet in jouw bubbel zitten.

๐Ÿ‘‰ Het aantal aanwezige personen op evenementen worden ingeperkt: maximum 100 mensen binnen, maximum 200 mensen buiten. Op deze evenementen zijn mondmaskers verplicht.

๐Ÿ‘‰ Voor niet-begeleide activiteiten (bijv. uitstappen, recepties of familiebijeenkomsten, trouwfeesten ...) waar de sociale afstand kan bewaard worden, mogen er 10 personen aanwezig zijn.

๐Ÿ‘‰ De regeling voor zomerkampen, speelpleinen ... verandert niet.

๐Ÿ‘‰ Het winkelen wordt ingeperkt. Je moet alleen gaan winkelen met een beperking van 30 minuten in de winkel (uitgezonderd als je een afspraak hebt). Minderjarigen en mensen die hulp nodig hebben, mogen begeleid worden.

 

Markten

Er is elke dinsdag markt van 9.00 tot 12.00 uur op het marktplein in Assenede. 

 

Sport

Vanaf maandag 8 juni kan er opnieuw binnen en buiten gesport worden. De sporthal van Assenede heropent op maandag 15 juni. 

Sporters dienen wel rekening te houden met onderstaande maatregelen:

 • Alle sporten waarbij je met elkaar in contact komt, mogen enkel contactloos trainen (vb. basket, voetbal, karate…) dit geldt NIET voor kinderen tot 12 jaar (zij kunnen wel vrij sporten, zonder afstand te houden).
 • Voor alle sportfaciliteiten gelden veiligheidsprotocollen. Kleedkamers en douches blijven gesloten (openen pas op 1 juli).
 • Sporten kan in georganiseerd verband met max. 20 personen en steeds in aanwezigheid van een trainer of meerderjarige toezichter.
 • De hygiënemaatregelen moeten gerespecteerd worden: handen wassen voor en na het sporten, materialen ontsmetten voor en na gebruik.
 • Afstand houden is nog steeds de regel (1,5 meter): uitzondering hierop voor kinderen tot 12 jaar (zij mogen vrij spelen en sporten).
 • Sporten kan in individueel of in niet-georganiseerd verband met maximum 10 verschillende personen (die elke week mogen veranderen).

 

Huwelijken - update 28.07.2020

Wat de burgerlijke huwelijken betreft in de raadzaal van het gemeentehuis, wordt het aantal aanwezigen terug gebracht naar 10 personen die de ceremonie binnen kunnen meevolgen. Ook buiten aan het gemeentehuis wordt het aantal genodigden beperkt tot 10 personen. De aanwezigen dienen mondmaskers te dragen bij het betreden van het gemeentehuis.

 

Begrafenissen en crematies

Deze kunnen plaatsvinden maar steeds met respect van de social distancing maatregelen (1,5 meter tussen personen) en met maximaal 100 personen en zonder de mogelijkheid van blootstelling van het lichaam. De koffietafel dient de regels te volgen van de recepties en banketten, hierboven vermeld. Deze kunnen dus slechts georganiseerd worden voor maximum 10 personen volgens de regel van de sociale bubbel.

Musea

De musea en culturele bezienswaardigheden zoals historische gebouwen zijn opnieuw open, maar enkel na online of telefonische reservatie.

 • Ook dierentuinen en -parken mogen opnieuw openen, enkel via online of telefonische reservatie. 

Het bezoekerscentrum in Boekhoute zal vanaf 01.07.2020 terug openen voor publiek.

 

Bibliotheek

Vanaf maandag 8 juni kan je opnieuw zélf naar de bib komen om boeken, dvd's, tijdschriften en strips te kiezen tijdens de normale openingsuren.
Er mogen maximaal 10 personen tegelijk in de bib. Hier vind je alle tips en regels voor een veilig bibliotheekbezoek.                                                             

 

Kinderopvang in tijden van corona in Assenede

Wij voorzien opvang voor:

Kleuters van wie beide ouders werken buitenhuis en geen opvang kunnen voorzien en kleuters van kwetsbare gezinnen. Lagere school kinderen van wie beide ouders buitenhuis werken en die geen opvang hebben en kinderen uit kwetsbare gezinnen.

Volgende zaken dienen in acht genomen te worden:

 • Volwassenen mogen de lokalen van het IBO niet betreden. We voorzien een portiersdienst.
 • Er wordt geregistreerd, maar er dient niet afgetekend te worden door de ouders.
 • Het dragen van een mondmasker bij het brengen en afhalen is verplicht.
 • Kinderen met ziektesymptomen - lees: snot, verkoudheid, hoest en/of verhoogde temperatuur - blijven thuis!

We rekenen op de verantwoordelijkheidszin van de ouders! Opvang is gedurende deze periode een noodoplossing !

Voor meer info verwijzen wij u graag door naar de school en /of IBO van uw zoon of dochter aangezien de opvangbubbels, lesdagen en gebruikte locaties per school anders zijn.

 

Lokaal dienstencentrum en dorpsrestaurants

Vanaf woensdag 22 juli heropenen de gemeentelijke dorpsrestaurants. In het dienstencentrum in Assenede en Den Aster in Oosteeklo kunnen mensen vijf dagen per week de voeten onder tafel schuiven. In Bass’Cul in Bassevelde op dinsdag en donderdag. De Zilvertorens in Boekhoute doen op maandag, donderdag en vrijdag dienst als dorpsrestaurant.

Cafetaria’s

Ook de cafetaria’s van onze dienstencentra heropenen stilaan de deuren. Voortaan zal de cafetaria in Assenede elke namiddag open zijn vanaf 13.30 uur. In Oosteeklo opent de cafetaria op vrijdag de deuren vanaf 14.00 uur. In Bassevelde op dinsdag en donderdag vanaf 14.00 uur. Het is wel verplicht in te schrijven. Zo staan er beperkingen op het aantal mensen dat kan inschrijven per dagdeel.

Mensen die na het dorpsrestaurant ook willen blijven voor de cafetaria moeten bovendien eerst altijd eens naar buiten om onze diensten de kans te geven alles goed te ontsmetten. Het virus is nog niet weg.

Praktisch

Er is een dorpsrestaurant in:

 • LDC De Piramide, Moestuinstraat 22 in 9960 Assenede - elke weekdag 
 • LDC De Aster, Koning Alberstraat 7 in 9968 Oosteeklo - elke weekdag
 • De Cafetaria, Noordstraat 3 in 9961 Boekhoute - op maandag, donderdag en vrijdag
 • Bass'Cul, Dorp 48, 9968 Bassevelde - op dinsdag en donderdag

Het restaurant opent om 11.30 uur de deuren. Het eten wordt om 12.00 uur opgediend.

Inschrijven verplicht en kan tot de dag zelf vóór 9.00 uur via 09 341 72 73.

Kostprijs: € 6,50 per maaltijd.

Indien je ingeschreven bent, maar je kan onverwachts niet komen, kan je kosteloos afmelden voor 9.00 uur op de dag zelf. 

 

Recyclagepark

Na een evaluatie werd beslist om het recyclagepark opnieuw open te stellen voor alle fracties. Enkel asbest is voorlopig nog niet toegelaten omdat dit momenteel niet kan worden opgehaald door de afvalverwerkers. Er mogen ook meerdere fracties per aanrijbeurt afgeleverd worden. Aan de toegangspoort is een gemeenschapswacht aanwezig die alle toegangsbewijzen en ladingen controleert. Er wordt enkel op afspraak gewerkt en er gelden enkele specifieke regels.

Het dragen van een mondmasker in het recyclagepark is vanaf dinsdag 4 augustus verplicht!

Een afspraak maken doe je online via www.assenede.be/afspraakmaken

 

Huis-aan-huis ophaling van huishoudelijk afval

De ophaling van alle afvalfracties huis-aan-huis gaat in deze moeilijke periode gewoon door.

Toch willen we opmerken dat als gevolg van zieke chauffeurs of medewerkers de ophaalrondes hier en daar kunnen verstoord zijn.

Dit wil zeggen dat sommige straten soms in een andere volgorde dan normaal worden bediend omdat er andere chauffeurs worden ingeschakeld. Ook zien we dat er meer glas wordt aangeboden. Door een tekort aan personeel is het onmogelijk om extra ophalingen van glas te organiseren.

Daarom willen we alle inwoners oproepen om het volgende te doen:

 • Plaats alle afvalfracties zeker de avond vóór de ophaaldag vanaf 18.00 uur buiten.

 • Haal de zakken of kartonnen dozen die niet zijn opgehaald op de dag van de ophaling terug binnen en biedt deze bij de volgende ophaling terug aan.  Gelieve in dit geval dus niet te telefoneren naar de gemeente of IVM want de ophaalwagen zal in deze uitzonderlijke periode niet terugkomen.

 • Plaats geen afval naast de glascontainers of de textielcontainers! Als u ziet dat een container vol zit, gelieve het glas of het textiel terug mee te nemen of te deponeren in een andere container die nog niet vol is.

 

Annulatie (gemeentelijke) activiteiten en evenementen tot en met 31 augustus

Daardoor worden onder andere de kermissen van Bassevelde en Boekhoute afgelast.

Ook de avondmarkt van 26 mei in Boekhoute, de BioEcoMarkt van 7 juni in Oosteeklo en de avondmarkt van 22 juni in Bassevelde gaan niet door.

Als de federale regering alsnog het licht op groen zet voor foorkramers, zullen er mogelijks wel kermiskramen staan tijdens de kermisdagen, maar de gemeentelijke feestcommissies werken geen kermisprogramma of activiteiten uit tot en met 30 juni.

Ook alle lessenreeksen van de sportdienst, de activiteiten van de bibliotheek en de activiteiten in de sporthal en onze gemeenschapscentra ‘de Bijenkorf’ en ‘Bass’Cul’ werden reeds geannuleerd.

De kermis (enkel kermisattracties) in Oosteeklo gaat voorlopig wel door, maar de avondmarkt en de randactiviteiten worden geannuleerd. Er zal een relanceplan uitgewerkt worden naar succesvol voorbeeld van de kermis in Assenede begin juli.

Evenementen

Vanaf 1 juli is de evenementenmatrix, of liever het het COVID Event Risk Model, online beschikbaar via de website www.covideventriskmodel.be.

Evenementenorganisatoren kunnen hier nagaan hoe COVID-veilig hun evenement is. Vooral minstens de te vergunnen eenmalige evenementen met meer dan 200 bezoekers die in de publieke ruimte worden georganiseerd, beveelt de federale overheid aan om dit model te gebruiken.

De tool is zo opgebouwd dat je door het invullen van een eenvoudige vragenlijst een evenement kan scannen op haar COVID-veiligheidsrisico. Dit risico wordt weergegeven met behulp van een veiligheidslabel: rood, oranje of groen. In Assenede maken enkel evenementen die een groen veiligheidslabel krijgen kans om een goedkeuring te krijgen van de gemeente.

Evenementenorganisatoren die groen licht krijgen, dienen hun evenement (en materiaal) bovendien nog aan te vragen via het gemeentelijk evenementenloket via deze link: https://reservaties.assenede.be/

Op basis van deze aanvraag zal de gemeente elke aanvraag individueel beoordelen.

 

Speelpleintjes heropenen van woensdag 27 mei 2020

Vanaf woensdag 27.05.2020 zijn het skatepark en de gemeentelijke speelpleintjes opnieuw open. Om alles coronaproof te houden, zijn er wel een aantal specifieke regels.

De speelpleintjes zijn enkel toegankelijk voor kinderen t.e.m. 12 jaar, elk kind moet vergezeld zijn van een begeleider en er dient voldoende afstand bewaard te worden. De regels worden aan elk speeltuin nog eens herhaald via een leuke visual van Meetjesman.

Ook het skatepark langs de spoorwegbedding in Assenede is openen voor maximaal 5 skaters tegelijkertijd. Ook hier dient minimaal één volwassen begeleider aanwezig te zijn. Skateboards uitwisselen is uit den boze en rondhangen kan niet.

 

Grens met Nederland opnieuw open, ook reizen naar andere landen mogelijk

 

Deze ochtend vroeg was de technische dienst van de gemeente Assenede al druk in de weer met het weghalen van de verschillende grensversperringen op de grens met Nederland. Vanaf maandag 15.06.2020. zijn de grenzen opnieuw open. We heten onze Nederlandse burgen van harte welkom.

Het licht kleurt op dit moment ook groen voor Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Polen, Zweden, Liechtenstein en Zwitserland. Voor Oostenrijk, Kroatië, Estland, Letland, Litouwen, Portugal, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Slovenië en IJsland is code oranje van kracht. Naar Bulgarije, Cyprus, Spanje, Denemarken, Finland, Griekenland, Hongarije, Malta, Roemenië, Slovakije, Noorwegen en Ierland kunnen we nog niet reizen (code rood).

Alle reisadviezen per land: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland

 

Drugpunt Assenede-Evergem

Huidige omstandigheden zorgen voor uitzonderlijke situaties. Dit is niet altijd even makkelijk.  

Ook nu kan u nog steeds bij Drugpunt terecht. Het zij via mail, telefonisch of via beeldbellen.  Indien u vragen heeft over uw eigen middelengebruik (ook gamen of gokken) of dat van iemand uit uw omgeving,  kan u ons steeds bereiken op carmen.windels@drugpunt.be of bel naar 0479/75 01 19.

Gesprekken zijn steeds vertrouwelijk en gratis.

Meer info over onze dienst op onze website www.drugpunt.be .

 

Woonwijzer Meetjesland

Woonwijzer Meetjesland werkt voorlopig enkel op afspraak.  

Via mail: elodie@woonwijzermeetjesland.be

Telefonisch: 0487 75 34 42

 

Info voor ondernemers en vragen rond lokale economie

โ€‹Federale overheid: 0800 120 33 of info@economie.fgov.be

Unizo ondernemerslijn: 0800 207 50 of ondernemerslijn@unizo.be

VLAIO (Agentschap Innoveren en ondernemen): 0800 205 55

Overeenkomst tussen Vlaio en de gemeente Assenede

Vokahttps://www.voka.be/coronavirus-faq 

 

Bied jij diensten aan! Laat het gratis weten!

Bied jij diensten aan in deze barre coronatijden?

Thuislevering, afhaalrestaurant, kinderoppas? 

Vlaanderen verzamelt alle initiatieven in jouw regio!

LAAT HIER WETEN DAT JE HELPT! REGISTREER GRATIS

 

Heb je vragen over het coronavirus?

Op www.info-coronavirus.be vind je alle informatie over het coronavirus en alle getroffen maatregelen. Je vindt er ook een lijst van veelgestelde vragen.

Je kan ook bellen naar het gratis infonummer 0800 14 689.

Het blijft superbelangrijk de geldende regels te blijven volgen:

 • Hou altijd 1,5 meter afstand.
 • Let op je handhygiëne
 • Ga niet samenscholen
 • Mondmaskers op het openbaar vervoer en in de openbare ruimte blijven aanbevolen.
Verklaring over cookies