Algemene info

Hier vind je alle recente info over de coronamaatregelen in onze gemeente. 

De algemene richtlijnen zijn:

 • Vermijd plaatsen waar veel mensen samenkomen. Hou afstand waar het kan.
  Dat zal niet op alle plekken lukken, maar drukke plekken waar je niet hoeft te zijn, vermijd je beter, zeker wie ouder of verzwakt is.
 • Vermijd contact met een mogelijk besmette persoon of hou voldoende afstand.

 

De nationale veiligheidsraad van 6 mei kondigt een versoepeling aan van de veiligheidsmaatregelen

 • Vanaf zondag 10 mei mag elk gezin maximaal 4 vaste bezoekers ontvangen. Let op! Het moeten steeds dezelfde 4 personen en de bestaande afstandsregels blijven gelden.
 • Maandag 11 mei mogen alle winkels opnieuw open.
 • Geen sportcompetities tot en met 31 juli.

 

De nationale veiligheidsraad van 13 mei kondigt een tweede versoepeling aan vanaf 18 mei

Contactberoepen

Kappers, schoonheidsspecialisten en andere contactberoepen mogen maandag opnieuw de deuren openen, maar enkel op afspraak. Er komen wel strenge veiligheidsvoorschriften. 

Markten

Ook de wekelijkse markt op dinsdag kan opnieuw doorgaan als de gemeentelijke crisiscel morgen het licht op groen zet. 

Sport

De sporttrainingen en lessen in open lucht kunnen hervat worden vanaf maandag, met maximaal 20 personen en mits de nodige afstandsregels. Een coach moet daarbij aanwezig zijn. Sportclubs moeten de nodige maatregelen nemen vooraleer ze opnieuw de deuren mogen openen. Cafetaria’s blijven gesloten.

Begrafenissen en huwelijken

Er komen ook wijzigingen in de regeling rond huwelijken. Daar mogen volgens de veiligheidsraad vanaf maandag maximaal 30 personen op aanwezig zijn. Om de social distancing te garanderen in onze raadzaal werd beslist dat er maximaal 14 mensen (inclusief trouwers en getuigen) toegelaten kunnen worden. De aanwezigen dienen op werkdagen mondmaskers te dragen bij het betreden van het gemeentehuis.

Voor begrafenissen en crematies verhoogt het maximaal aantal aanwezigen tot 30 personen, als de fysieke afstand van 1,5 meter tussen personen wordt gerespecteerd en zonder blootstelling van het lichaam.

Musea

De musea en culturele bezienswaardigheden zoals historische gebouwen zijn opnieuw open, maar enkel na online of telefonische reservatie.

Bibliotheken

Bibliotheken blijven open onder dezelfde voorwaarden.

Ook dierentuinen en -parken mogen opnieuw openen, enkel via online of telefonische reservatie. Cafetaria’s en restaurants blijven gesloten.

De volgende stap in de afbouw is sowieso pas voor na 8 juni. Tot die datum komen er geen verdere versoepelingen meer

 

Heb je vragen over het coronavirus?

Op www.info-coronavirus.be vind je alle informatie over het coronavirus en alle getroffen maatregelen. Je vindt er ook een lijst van veelgestelde vragen.

Je kan ook bellen naar het gratis infonummer 0800 14 689.

 

Het blijft superbelangrijk de geldende regels te blijven volgen:

 • Hou altijd 1,5 meter afstand.
 • Let op je handhygiëne
 • Ga niet samenscholen
 • Mondmaskers op het openbaar vervoer en in de openbare ruimte blijven aanbevolen.

 

Dienstverlening gemeentelijke gebouwen

Gemeentehuis sluit tot nader order de deuren: gemeentelijke diensten werken enkel op afspraak voor dringende zaken

De gemeentelijke diensten werken wel op afspraak. Er kan enkel een afspraak gemaakt worden VOOR DRINGENDE ZAKEN !

De sporthal, de dienst vrije tijd, Bass’Cul, Ter Walle, het bezoekerscentrum van Boekhoute, de bibliotheek … zijn gesloten tot en met 7 juni 2020.

Het recyclagepark werk enkel op afspraak. Een afspraak vastleggen kan op https://www.assenede.be/nl/afspraak-maken.

De bibliotheek werkt met een afhaaldienst op afspraak. Je aanvraag doorgeven kan via een online formulier of telefonisch op 09 344 80 44. 

Vraag administratieve documenten bij voorkeur online aan via ons digitaal loket op  https://www.assenede.be/nl/online-aanvragen/e-loket

Voor andere dringende zaken kan een afspraak gemaakt worden.

Dit zijn de regels:

Afspraken dienst burgerzaken via www.assenede.be/afspraakmaken

Afspraken alle andere diensten per mail of telefonisch

 • Mailen doe je naar  info@assenede.be
 • Vragen worden bij voorkeur gemaild. Op die manier kan de dienst de afspraak voorbereiden.
 • Afspraken worden vastgelegd tijdens volgende uren:
  • Op maandag, donderdag en vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur
  • Op woensdag tussen 9.00 en 12.00 uur en 14.00 tot 16.00 uur
  • Op dinsdag tussen 9.00 en 12.00 uur en 14.00 tot 16.30 uur.
 • Telefonische afspraken via 09 341 95 95
 • Bellen kan:
  • Elke werkdag tussen 9.00 en 12.00 uur en van 14.00 tot 16.30 uur.
  • Op vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur en van 14.00 tot 15.00 uur.

De budgetmeter in het gemeentehuis blijft bereikbaar!

 

Kinderopvang in tijden van corona in Assenede

Wij voorzien opvang voor:

Kleuters van wie beide ouders werken buitenhuis en geen opvang kunnen voorzien en kleuters van kwetsbare gezinnen. Lagere school kinderen van wie beide ouders buitenhuis werken en die geen opvang hebben en kinderen uit kwetsbare gezinnen.

Volgende zaken dienen in acht genomen te worden:

 • Volwassenen mogen de lokalen van het IBO niet betreden. We voorzien een portiersdienst.
 • Er wordt geregistreerd, maar er dient niet afgetekend te worden door de ouders.
 • Het dragen van een mondmasker bij het brengen en afhalen is verplicht.
 • Kinderen met ziektesymptomen - lees: snot, verkoudheid, hoest en/of verhoogde temperatuur - blijven thuis!

We rekenen op de verantwoordelijkheidszin van de ouders! Opvang is gedurende deze periode een noodoplossing !

Voor meer info verwijzen wij u graag door naar de school en /of IBO van uw zoon of dochter aangezien de opvangbubbels, lesdagen en gebruikte locaties per school anders zijn.

 

Lokaal dienstencentrum en sociale restaurants

Het dienstencentrum 'De Piramide' in Assenede, zijn antennes in Bassevelde, Oosteeklo en Boekhoute en de sociale restaurants zijn gesloten tot en met 8 juni. Ook alle activiteiten en cursussen in het dienstencentrum worden afgelast tot die datum.

 

De bibliotheek werkt met een afhaaldienst op afspraak.

Je aanvraag doorgeven kan via een online formulier of telefonisch op het nummer 09 344 80 44. Afhalen kan nadat je vooraf een datum en tijdstip doorkreeg.

In het kader van de maatregelen rond het coronavirus is de bibliotheek van Assenede al minstens t.e.m. zaterdag 6 juni voor het publiek gesloten.  Het bibliotheekpersoneel blijft echter aan het werk en bieden een alternatieve dienstverlening aan: je kan na afspraak materialen afhalen op weekdagen tussen 09.00 en 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.

Kwetsbare personen en 70-plussers kunnen hun materialen laten leveren via de boodschappendienst.

Dit geldt alleen voor bestaande leden, we maken geen nieuwe lidmaatschappen aan. Deze dienstverlening is gratis.

Materialen aanvragen kan via dit online formulier of telefonisch via 09 344 80 44. 

Per lener kunnen er 10 materialen ontleend worden. Via de catalogus https://assenede.bibliotheek.be kan je kijken welke materialen aanwezig zijn voor afhaling.

De bibliotheekmedewerkers zullen je informeren op welk tijdstip de materialen kunnen afgehaald worden. Deze zullen klaarliggen op tafels in de inkomsas van de sporthal.

Je kan pas afhalen nadat wij je een dag en tijdstip doorgaven voor de afhaling!

 

Alles uitgezonderd asbest toegelaten op het recyclagepark

Na een evaluatie werd beslist om het recyclagepark opnieuw open te stellen voor alle fracties. Enkel asbest is voorlopig nog niet toegelaten omdat dit momenteel niet kan worden opgehaald door de afvalverwerkers. Er mogen ook meerdere fracties per aanrijbeurt afgeleverd worden. Aan de toegangspoort is een gemeenschapswacht aanwezig die alle toegangsbewijzen en ladingen controleert. Er wordt enkel op afspraak gewerkt en er gelden enkele specifieke regels.

Een afspraak maken doe je online via www.assenede.be/afspraakmaken

 

De gemeente Assenede annuleert alle gemeentelijke activiteiten en evenementen tot en met 30 juni door het coronavirus.

Daardoor worden onder andere de kermissen van Bassevelde en Boekhoute afgelast.

Ook de avondmarkt van 26 mei in Boekhoute, de BioEcoMarkt van 7 juni in Oosteeklo en de avondmarkt van 22 juni in Bassevelde gaan niet door.

Als de federale regering alsnog het licht op groen zet voor foorkramers, zullen er mogelijks wel kermiskramen staan tijdens de kermisdagen, maar de gemeentelijke feestcommissies werken geen kermisprogramma of activiteiten uit tot en met 30 juni.

Ook alle lessenreeksen van de sportdienst, de activiteiten van de bibliotheek en de activiteiten in de sporthal en onze gemeenschapscentra ‘de Bijenkorf’ en ‘Bass’Cul’ werden reeds geannuleerd.

Over de jaarlijkse kermis in Assenede, die in het weekend van 3, 4 en 5 juli gepland staat, is er nog geen definitieve beslissing. Die beslissing wordt op 8 juni genomen na evaluatie van de evolutie van het coronavirus en de richtlijnen van de federale regering.

 

Grensovergangen met gemeente Terneuzen afgesloten

Op de belangrijkste invalswegen zullen er nadarhekken in ‘sluisvorm’ worden opgesteld zodat grensarbeiders en mensen met uitzonderlijke toelating nog de grens over kunnen. Een aantal kleine landbouwwegen zullen echter wel volledig afgesloten worden.

Wij willen er nog eens op wijzen dat enkel noodzakelijke verplaatsingen zijn toegestaan. Bij twijfel, raadpleeg dan https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/verplaatsingen-en-reizen-tijdens-de-coronacrisis.

Grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciaal beroep kunnen sneller de grens met Nederland over met vignet. Klik hier.

 

Speelpleintjes heropenen van woensdag 27 mei 2020

Vanaf woensdag 27.05.2020 zijn het skatepark en de gemeentelijke speelpleintjes opnieuw open. Om alles coronaproof te houden, zijn er wel een aantal specifieke regels.

De speelpleintjes zijn enkel toegankelijk voor kinderen t.e.m. 12 jaar, elk kind moet vergezeld zijn van een begeleider en er dient voldoende afstand bewaard te worden. De regels worden aan elk speeltuin nog eens herhaald via een leuke visual van Meetjesman.

Ook het skatepark langs de spoorwegbedding in Assenede is openen voor maximaal 5 skaters tegelijkertijd. Ook hier dient minimaal één volwassen begeleider aanwezig te zijn. Skateboards uitwisselen is uit den boze en rondhangen kan niet.

 

Huis-aan-huis ophaling van huishoudelijk afval

De ophaling van alle afvalfracties huis-aan-huis gaat in deze moeilijke periode gewoon door.

Toch willen we opmerken dat als gevolg van zieke chauffeurs of medewerkers de ophaalrondes hier en daar kunnen verstoord zijn.

Dit wil zeggen dat sommige straten soms in een andere volgorde dan normaal worden bediend omdat er andere chauffeurs worden ingeschakeld. Ook zien we dat er meer glas wordt aangeboden. Door een tekort aan personeel is het onmogelijk om extra ophalingen van glas te organiseren.

Daarom willen we alle inwoners oproepen om het volgende te doen:

 • Plaats alle afvalfracties zeker de avond vóór de ophaaldag vanaf 18.00 uur buiten.
 • Haal de zakken of kartonnen dozen die niet zijn opgehaald op de dag van de ophaling terug binnen en biedt deze bij de volgende ophaling terug aan.  Gelieve in dit geval dus niet te telefoneren naar de gemeente of IVM want de ophaalwagen zal in deze uitzonderlijke periode niet terugkomen.
 • Plaats geen afval naast de glascontainers of de textielcontainers! Als u ziet dat een container vol zit, gelieve het glas of het textiel terug mee te nemen of te deponeren in een andere container die nog niet vol is.

 

Drugpunt Assenede-Evergem

Huidige omstandigheden zorgen voor uitzonderlijke situaties. Dit is niet altijd even makkelijk.  

Ook nu kan u nog steeds bij Drugpunt terecht. Het zij via mail, telefonisch of via beeldbellen.  Indien u vragen heeft over uw eigen middelengebruik (ook gamen of gokken) of dat van iemand uit uw omgeving,  kan u ons steeds bereiken op carmen.windels@drugpunt.be of bel naar 0479/75 01 19.

Gesprekken zijn steeds vertrouwelijk en gratis.

Meer info over onze dienst op onze website www.drugpunt.be .

 

Woonwijzer Meetjesland

Om de verspreiding van het Coronavirus te helpen beperken, schorst Woonwijzer Meetjesland -  SOM vzw tot nader order de dienstverlening op locatie (woon- en energieloketten, huisbezoeken, vergaderingen).

 

Info voor ondernemers en vragen rond lokale economie

Federale overheid: 0800 120 33 of info@economie.fgov.be

Unizo ondernemerslijn: 0800 207 50 of ondernemerslijn@unizo.be

VLAIO (Agentschap Innoveren en ondernemen): 0800 205 55

Vokahttps://www.voka.be/coronavirus-faq 

 

Bied jij diensten aan! Laat het gratis weten!

Bied jij diensten aan in deze barre coronatijden?

Thuislevering, afhaalrestaurant, kinderoppas? 

Vlaanderen verzamelt alle initiatieven in jouw regio!

LAAT HIER WETEN DAT JE HELPT! REGISTREER GRATIS

 

 

 

Verklaring over cookies