De zomervakantie staat voor de deur. Daarom willen we u informeren over de opvangmogelijkheden in onze gemeente.

 

Tijdens de zomermaanden juli en augustus is er in elke deelgemeente opvang van 7 uur ’s ochtends tot half 7 ’s avonds.

In onze hoofdgemeente Assenede valt deze volledig onder de vleugels van het IBO.

In Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo worden kinderen tot 13.30 uur opgevangen in het IBO. Van 13.30 tot 18.30 uur kunnen ze terecht op het speelplein.

  • Alles gaat door in de gebouwen van het IBO.

Er is opvang voorzien van kinderen vanaf 2,5 jaar (die al school lopen) tot en met het zesde leerjaar (geboortejaar 2008).

 

Hoe inschrijven?

IBO met speelpleinwerking

De inschrijvingen starten op 8 juni om 7.00 uur op papier of via e-mail.

Het inschrijfformulier voor juli en augustus kan je hier downloaden en kan je doorsturen naar ibo@assenede.be of afgegeven in één van onze IBO-vestigingen.

Als uw kind in de namiddag blijft voor de speelpleinwerking, kan u dit op het inschrijvingsformulier voor het IBO aanvinken. U hoeft dan geen extra inschrijvingsformulier in te vullen.

Inschrijven voor het speelplein (zonder IBO) 

In Assenede is de speelpleinwerking  in handen van Oranje vzw. Inschrijven voor de speelpleinwerking van Oranje vzw kan via https://vrijetijdspunt.com/zomervakantie-op-het-speelplein

 

Collectieve sluiting

Er is geen IBO en geen speelplein van 20 juli tot en met 2 augustus. Ook op 31 augustus is er geen opvang voorzien.

 

Aangepaste reglementering

Omwille van aangepaste reglementering rond Covid-19 vragen we om rekening te houden met volgende zaken:

  • Kinderen worden in principe enkel opgevangen in de eigen deelgemeente. Hou daar rekening mee bij uw inschrijving.

  • Kinderen worden opgevangen in een bubbel van maximum 50 (inclusief begeleiders).

  • Per week mag slechts één nieuwe bubbel gestart worden.

  • Dit betekent dat een kind per week slechts voor één bubbel kan kiezen.

Voorbeeld: U schrijft uw kind in voor ponykamp op maandag, dinsdag en woensdag. Dan is het niet mogelijk om nog aan te sluiten bij een andere bubbel. Kinderen kiezen met andere woorden zeer bewust voor één activiteit in de week. Buiten deze activiteit wordt opvang voorzien binnen de verruimde contactbubbel. De bubbels zijn een verplichting van de federale wetgever en moeten ervoor zorgen dat bij een eventuele besmetting de contacten van uw kind makkelijker getraceerd te kunnen worden.

 

Beperkte plaatsen

Door de regelgeving rond covid-19 zijn er minder beschikbare plaatsen dan andere jaren. We beseffen dat dit niet voor iedereen even gemakkelijk zal zijn.

Daarom heeft het bestuur ervoor gekozen voorrang te geven aan kinderen uit de deelgemeente waar ze wonen, in tweede instantie aan kinderen uit een andere deelgemeente en in derde instantie aan kinderen van buiten onze gemeente.

Gezien het beperkte aantal plaatsen rekenen we op de solidariteit en verantwoordelijkheidszin van de ouders. Schrijf niet onnodig in. Wanneer uw kind ingeschreven is, respecteer dit dan ook. Op die manier proberen we iedereen maximaal te bedienen.

Er zal met een wachtlijst gewerkt worden.

Voor betalingsmodaliteiten en andere afspraken rond de dagelijkse werking verwijzen we naar de documenten in bijlage

 

We wensen u een mooie zomer toe!

 

*deze regeling geldt onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeenteraad van juni 2020.

Verklaring over cookies