Bekendmaking publiek onderzoek.

Geplaatst op 26/06/2018

‘Collector Rijkestraat – Koning Albertstraat’

Van 02.07.2018 tot en met 01.08.2018 loopt een publiek onderzoek rond het project 20090 ‘Assenede: Collector Rijkestraat – Koning Albertstraat’ Optimalisatieprogramma ‘2013’.

Aanvraag om ministerieel besluit tot verklaring van openbaar nut.

Het dossier ligt ter inzage van het publiek in het gemeentehuis bij de technische dienst. Het kan elke werkdag ingekeken worden tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Schriftelijke kunnen gedurende de vooropgestelde termijn gericht worden aan het College van burgemeester en schepenen, Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Mondeling bezwaren kunnen meegedeeld worden aan de burgemeester of de door hem aan gestelde ambtenaar.

Info: Dienst Verkeer, 09 341 95 87, verkeer@assenede.be.

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies