Opmaak gemeentelijk bomenplan

Geplaatst op 25/03/2019

Gemeente en regionaal landschap slaan handen in elkaar

Assenede krijgt zijn eigen bomenplan. Dat plan brengt alle 3.526 straat- en laanbomen op het grondgebied in kaart. Elke boom krijgt ook zijn eigen inventarisfiche. Aan de bomen in gemeentelijke eigendom werd een beheerschema gekoppeld, zodat het beheer ook verder opgevolgd kan worden. Het bomenplan kadert in het zogenaamde LOB-project.

LOB staat voor Loket Onderhoud Buitengebied. Het project is ontstaan vanuit een vraag van openbare besturen om hen bij te staan bij het beheer van het buitengebied. Het LOB-project is een PDPO-project dat werd opgestart in het najaar van 2015 en afgerond in juli 2018. PDPO-projecten worden gefinancierd door Europa in het kader van Plattelandsontwikkeling. Het LOB- project is een samenwerking van de 3 Oost-Vlaamse Regionale Landschappen: RLVA, RLSD & RLM (hoofdpromotor).

In het kader van het LOB werd gezocht naar verschillende pilootgemeenten. Eén van die gemeente is Assenede. Er leeft binnen onze gemeente  een specifieke vraag om de straatbomen te inventariseren en na te gaan welke bomen er publieke eigendom zijn en welke nog in privéhanden. Dat is essentieel in de kader van het vernieuwde omgevingsloket. Zo krijgt onze stedenbouwkundige dienst heel veel vergunningsaanvragen voor het rooien van bomen. Vaak stelt zich de vraag welk advies verleend  moet worden om het boomareaal niet te doen afnemen en welke heraanplant er vanuit de gemeente kan voorgesteld worden.

Terreinonderzoek

Aan de hand van een terreinonderzoek werden in 2017 via een tablet en app alle bomen geïnventariseerd. Hierbij werden alle straat- en laanbomen in de bermen in kaart gebracht en per boom een inventarisfiche gekoppeld. Voor de bomen in gemeentelijke eigendom werd direct een beheerschema gekoppeld, zodat het beheer verder opgevolgd kan worden.

Er werd in totaal 12.222 meter wegen in kaart gebracht met in totaal zo’n 3.526 bomen. Hierbij werd nog geen onderscheid gemaakt tussen privébomen (plantrecht) en openbare bomen (van de gemeente). De gemeente Assenede heeft 441 bomen in eigendom/beheer.

Uitvoeringsplan

Ondertussen is er ook reeds een uitvoeringsplan voor 2018 opgemaakt.  Daarin worden de kosten per jaar weergegeven. Er wordt hierbij een opdeling gemaakt van werken die uitgevoerd worden in Assenede en Oosteeklo. Ook in Bassevelde en Boekhoute zijn bomen geïnventariseerd maar daar zijn nog geen taken aan verbonden. Het nieuwe plan betekent voor de gemeente Assenede een meerwaarde om met de aangeleverde gegevens een consistent vergunningsbeleid te kunnen voeren.

De aangeleverde software geeft ook de mogelijkheid om het financiële luik in kaart te brengen voor de meerjarenplanning. Afhankelijk van het soort boom kan er onmiddellijk een onderhoudsplan gekoppeld worden. De implementatie voor de gemeente is dit jaar voorzien.

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies