GECORO

Geplaatst op 04/06/2019

Zoekt kandidaten!

Kandidaten gezocht voor de GECORO !

 

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (in de volksmond beter gekend als de GECORO) is een adviesraad voor ruimtelijke ordening op gemeentelijk niveau en adviseert het (inter)gemeentelijk beleid in die materie.

Nu de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd is, moet ook de commissie voor ruimtelijke ordening opnieuw worden samengesteld. Het gemeentebestuur zoekt daarom kandidaten voor de hersamenstelling van de GECORO. Een GECORO-mandaat duurt zes jaar en loopt gelijk met een legislatuur van de gemeenteraad.

Het gemeentebestuur doet hierbij een oproep naar deskundigen die hetzij beroepshalve, hetzij door studies of ervaringen kunnen aantonen dat zij enige deskundigheid hebben opgebouwd over ruimtelijke ordening, ruimtelijke planning, huisvesting en dergelijke. De deskundigheid moet worden aangetoond en gemotiveerd. Deskundigen van buiten de gemeente kunnen eveneens deel uitmaken van de GECORO.

Schriftelijke kandidaturen zijn welkom tot ten laatste maandag 1 juli 2019.

Uw kandidatuur dient u in bij de gemeentelijke dienst Stedenbouw - Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede.

Meer informatie? Ingrid Clapp - stedenbouwkundig ambtenaar - tel. 09 341 95 96 – stedenbouw@assenede.be

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies