Bekendmaking openbaar onderzoek

Geplaatst op 17/12/2020

Ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Site ECA Leegstraat"

Openbare Onderzoeken ruimtelijke planning

Bekendmaking openbaar onderzoek

Ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “ Site ECA Leegstraat “

Overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening brengt het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Assenede ter kennis van de bevolking dat het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “ Site ECA Leegstraat “ opgemaakt conform de wettelijke bepalingen en door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld in ziting van 29.10.2020 wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Het dossier ligt ter inzage bij de dienst stedenbouw van de gemeente Assenede, Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede, elke werkdag tijdens de openingsuren van het gemeentehuis en kan geraadpleegd worden op www.assenede.be

Het openbaar onderzoek ( 60 dagen ) loopt van 21 december 2020 tot en met 18 februari 2021.
Opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van de termijn van het openbaar onderzoek schriftelijk of digitaal bezorgd aan de gemeentelijke comissie voor ruimtelijke ordening p/a dienst stedenbouw, Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede of ( stedenbouw@assenede.be )

bestaande toestand

grafisch plan

stedenbouwkundige voorschriften

toelichtingsnota

procesnota

besluit gemeenteraad voorlopige vaststelling

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies