Bekendmaking openbaar onderzoek

Geplaatst op 02/06/2020

Sport en Recreatie Bassevelde

Openbare Onderzoeken ruimtelijke planning

 

Bekendmaking openbaar onderzoek

Ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “ Sport en recreatie Bassevelde “

Overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening brengt het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Assenede ter kennis van de bevolking dat het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “ Sport en recreatie Bassevelde “ opgemaakt conform de wettelijke bepalingen en door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld in ziting van 23.04.2020 wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Het dossier ligt ter inzage bij de dienst stedenbouw van de gemeente Assenede, Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede, elke werkdag tijdens de openingsuren van het gemeentehuis en kan geraadpleegd worden op www.assenede.be

Het openbaar onderzoek ( 60 dagen ) loopt van 15 juni 2020 tot en met 13 augustus 2020.
Opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van de termijn van het openbaar onderzoek schriftelijk of digitaal bezorgd aan de gemeentelijke comissie voor ruimtelijke ordening p/a dienst stedenbouw, Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede of ( stedenbouw@assenede.be )

grafisch plan

stedenbouwkundige voorschriften

toelichtingsnota

plan bestaande toestand

plan juridische toestand

register planbaten-planschade

procesnota

besluit gemeenteraad voorlopige vaststelling

 

Bekendmaking van een aanvraag van een planologisch attest

Op 14.07.2020 werd een ontvangstbewijs afgegeven voor een aanvraag planologisch attest op naam van Lippens Bouw bvba, gelegen te 9968 Bassevelde, Nieuwe Boekhoutestraat 76A en kadastraal gekend 3 e afd. Sie B nrs. 0704B, 0706F, 0706G, 0707B, 0708A, 0709A, 0710D.

Er wordt over de aanvraag een openbaar onderzoek gehouden van 14.09.2020 tot en met 13.10.2020. De aanvraag ligt ter inzage bij de dienst stedenbouw van de gemeente Assenede, Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede. Als u opmerkingen of bezwaren hebt over de aanvraag dan moet u die voor het einde van het openbaar onderzoek schriftelijk of digitaal bezorgen aan:

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening ( Gecoro ) p/a Dienst stedenbouw, Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede ( stedenbouw@assenede.be ).

bestaande toestand

vergunningentoestand

korte-termijnbehoeften

lange-termijnbehoeften

 

Bekendmaking raadpleging bevolking

Ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “ Site ECA Leegstraat “

Overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening brengt het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Assenede ter kennis van de bevolking dat de startnota en de procesnota van het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “ Site ECA Leegstraat “ ter inzage ligt voor de bevolking.

Het dossier ligt ter inzage van 20 november 2018 tot en met 18 januari 2019 bij de dienst stedenbouw van de gemeente Assenede, Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede, elke werkdag tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Op 11 december 2018 wordt in de raadszaal van het gemeentehuis van 17 u 00 tot en met 19 u 00, een participatiemoment voor de bevolking georganiseerd.

De reacties of opmerkingen over de proces- en startnota dienen ten laatste op 18 januari 2019 schriftelijk of per e-mail ( stedenbouw@assenede.be ) bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen.

procesnota

startnota

Participatiemoment bevolking 11 december 2018

verslag

Scopingsnota

scopingsnota

 

Bekendmaking raadpleging bevolking

Ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “ Sport en recreatie Bassevelde “

Overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening brengt het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Assenede ter kennis van de bevolking dat de startnota en de procesnota van het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “ Sport en recreatie Bassevelde “ ter inzage ligt voor de bevolking.

Het dossier ligt ter inzage van 24 juni 2019 tot en met 22 augustus 2019 bij de dienst stedenbouw van de gemeente Assenede, Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede, elke werkdag tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Op 27 juni 2019 wordt in dorpshuis Bass'Cul tussen 18 u 00 en 20 u 00, een participatiemoment voor de bevolking georganiseerd.

De reacties of opmerkingen over de proces- en startnota dienen ten laatste op 22 augustus 2019 schriftelijk of per e-mail ( stedenbouw@assenede.be ) bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen.

procesnota

startnota

Participatiemoment bevolking 27 juni 2019

verslag participatiemoment

scopingnota

Bekendmaking raadpleging bevolking

Ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “ WUG Bommels Oosteeklo “

Overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening brengt het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Assenede ter kennis van de bevolking dat de startnota en de procesnota van het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “ WUG Bommels Oosteeklo “ ter inzage ligt voor de bevolking.

Het dossier ligt ter inzage van 16 september 2020 tot en met 14 november 2020 bij de dienst stedenbouw van de gemeente Assenede, Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede, elke werkdag tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Op 30 september 2020 wordt in jeugd- en sportdomein ' Ter Walle ' van 18 u 00 tot 20 u 00, een participatiemoment voor de bevolking georganiseerd. Voor deelname aan dit participatiemoment dient men zich voor 25 september 2020 in te schrijven via stedenbouw@assenede.be

De reacties of opmerkingen over de proces- en startnota dienen ten laatste op 14 november 2020 schriftelijk of per e-mail ( stedenbouw@assenede.be ) bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen.

startnota

procesnota

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies