Bekendmaking - Terinzagelegging/plan-MER Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2023-2028

Geplaatst op 12/10/2021

Opmerkingen kunnen ingediend worden t.e.m. 16.11.2021

Terinzagelegging kennisgeving/plan-MER Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2023-2028.

OVAM heeft de procedure opgestart voor het opstellen van het plan-MER voor het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsaval.

Het Team Mer verklaarde de kennisgeving van dit dossier volledig op 28.09.2021.

Kennisgeving/plan-MER

Download de kennisgeving

Opmerkingen van het publiek op deze kennisgeving

Opmerkingen kunnen t.e.m. 16 november 2021 bezorgd worden:

 • Online via een digitaal inspraakformulier
 • Persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan:
  Departement Omgeving
  Team Mer, Plan-MER 0269
  Koning Albert II-laan 20 bus 8
  1000 Brussel
 • Via een e-mail naar mer@vlaanderen.be
  (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER 0276   in de titel);
 • Via afgifte van de opmerking in het gemeentehuis.

Beslissing over de inhoud

Na de terinzagelegging zal  het Team Mer een beslissing nemen over de inhoud van het plan-MER, de bijzondere richtlijnen voor het opstellen van het plan-MER en de opstellers van het plan-MER.

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies