Rechtzetting: Assenede maakt wel degelijk werk van hemelwaterplan

Geplaatst op 13/10/2021

Blauwdruk wordt momenteel op punt gezet

Op maandag 11 oktober verscheen in de pers een bericht dat de gemeente Assenede samen met Brakel, Zele en Denderleeuw er bewust voor kiest geen ‘hemelwaterplan’ op te maken. De gemeente wil dit met klem ontkennen.

Onze milieudienst is samen met de Vereniging voor Steden en Gemeenten al enkele maanden bezig met de opmaak van een hemelwaterplan. Er is zelfs al een blauwdruk die momenteel verder op punt gezet wordt. Het plan maakt bovendien deel uit van de meerjarenplanning die in 2019 goedgekeurd werd bij de voorstelling van de nieuwe bestuurscoalitie.

Bedoeling is om het hemelwaterplan nog deze legislatuur af te ronden. Met een hemelwaterplan willen we in Assenede vastleggen hoe we in de toekomst met regen zullen omgaan, om wateroverlast of droogte te vermijden. 

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies