Ook na schooltijd zijn de coronamaatregelen belangrijk

Geplaatst op 23/11/2021

Solidariteit is ons belangrijkste wapen om deze crisis te overwinnen.

De vierde coronagolf slaat hard toe in onze scholengemeenschap. De besmettingen lopen steeds hoger op, zowel bij leerlingen als lerarenkorps. Een aantal klassen moest al collectief in quarantaine geplaatst worden.

Dat zijn moeilijke beslissingen om nemen. Thuisonderwijs is en blijft een uitdaging voor zowel leerkracht als leerlingen. We doen er evenwel alles aan om ook in deze moeilijke tijden kwalitatief onderwijs aan te bieden.

Het kind, maar ook de gezondheid van het kind, staan daarbij steeds centraal. Op school doen we er dan ook alles aan om de geldende coronaregels zoveel mogelijk te respecteren. Daarnaast zetten we in op maximale ventilatie en de aanwezigheid van CO2-meters in de klas en op school.

De strijd tegen het virus is evenwel geen strijd van de school alleen. Daarom durven we rekenen op uw solidariteit. Ook buiten de schooltijd zijn afstand houden, een goede handhygiëne, mondmaskers, een goede ventilatie en het beperken van de sociale contacten onze beste garantie om uit deze crisis te geraken.

Zie deze brief dan ook als een oproep om solidair te zijn. Iedereen is de regels moe. Ook wij vinden dat kinderen gewoon kind moeten kunnen zijn. Solidariteit is tijdens deze vierde golf echter ons voornaamste wapen.

We durven dan ook rekenen op jullie solidariteit. Tenslotte moeten we hier samen door.

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies