Eerste hulp bij winterprikken.

Geplaatst op 08/02/2021

Wat kan jezelf doen en wat doet de gemeente?

Eerst hulp bij winterprikken.

Wat kan jezelf doen?

Voorzichtig met water

Bij vriesweer is het verboden om op de openbare weg water te gieten of te laten lopen!

Hou de voetpaden vrij

Bij sneeuwval of ijzelvorming dien je voor je eigendom voldoende plaats schoon te vegen of gladheid te voorkomen zodat voetgangers op een degelijke manier kunnen passeren. Hierbij is het verboden de sneeuw voor een ander gebouw of op een andere plaats van de openbare weg achter te laten indien dit de veiligheid en de doorgang zou belemmeren of de rioolopeningen zou verstoppen. Gaat het om woningen die bewoond zijn door meerdere gezinnen, dan rust de bovenvermelde verplichting op de schouders van de onderste bewoner. Is het gelijkvloers onbewoond of zijn de bewoners ervan afwezig, dan rust de verplichting op de bewoner van de dichtst daarboven gelegen verdieping.

Wat doet de gemeente?

Aankoop wegenzout

Gedurende de winterperiode kan je ook wegenzout aankopen bij de gemeentelijke technische dienst.

  • Voor een zak van 10 kilogram betaal je € 3,00.
  • Voor een zak van 25 kilogram betaal je € 6,00.

Strooien van wegen

De gemeentewegen zullen bij vriesweer gestrooid worden en bij sneeuwval eventueel ook geruimd worden.

Er werden 3 fasen uitgewerkt:

Normaal winterweer:

  • Tijdens deze fase zullen alle toegangswegen naar de dorpskernen gestrooid  worden. Zijstraten en woonwijken worden niet gestrooid.

Extreem winterweer:

  • Deze fase houdt in dat bij sneeuwval het merendeel van de gemeentewegen gestrooid wordt en eventueel geruimd.

Noodscenario:

  • Deze fase  houdt in dat enkel de hoofdwegen gestrooid en eventueel geruimd worden. Het Dorp van Bassevelde wordt ook dit jaar opnieuw gestrooid met zand om  aan de bomen geen verdere schade te veroorzaken. De spoorwegbedding wordt dit jaar ook gestrooid.

De gemeente bepaalt welke fase van kracht is.

Eventuele problemen in verband met de gladheid van de wegen kan je melden aan de technische dienst, Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede, 09 345 95 91, technischedienst@assenede.be.

Omdat ze komende week overdag negatieve temperaturen voorspellen, zullen we als Gemeente de toiletten op onze begraafplaatsen sluiten komende week. De watertoevoer zal worden dicht gedraaid om breuken te voorkomen in de waterleidingen.

Wat met de afvalophaling?

Hopelijk wordt de wekelijkse ophaling door overvloedige sneeuwval en gladde wegen niet verstoord, maar we geven alvast volgende regels mee voor het geval dat de ophaling toch verstoord zou worden:

  • De ophalers proberen bij glad weer altijd eerst de centrumstraten te bedienen.
  • Nadien gaat men in concentrische cirkels verder werken naar de buitenkant van de gemeente (dus: buitenwijken en landelijke gebieden worden later bediend). Dit kan er toe leiden dat het normale ophaaluur niet gerespecteerd wordt en de ronde hetzij vroeger, hetzij veel later wordt gereden. Tijdig afval buitenplaatsen is dus aangewezen.
  • De chauffeur oordeelt of het veilig is een straat in te rijden.
  • Indien de voetpaden er te gevaarlijk glad bij liggen, mogen laders de afvalstoffen laten staan.
  • Indien de afvalstoffen niet zijn opgehaald, neemt u deze terug binnen want er worden geen inhaalrondes voorzien.

Veiligheid gaat boven alles. Daarom zijn gladde wegen en voetpaden gevallen van overmacht waaraan de ophaler niets kan verhelpen. We vragen daarom om uw begrip.

Ook u kunt een steentje bijdragen in het welslagen van de ophaling bij slecht winterweer, door de voetpaden voor uw woning sneeuw- en ijsvrij te maken. Dit is trouwens een wettelijke verplichting.

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies