Noodopvang tijdens week van 29 maart tot en met 2 april

Geplaatst op 25/03/2021

Inschrijven verplicht

Afgelopen woensdag besliste het Overlegcomité dat de lagere scholen een week vroeger dan voorzien de deuren sluiten voor een verlengde Paasvakantie. Voor werkende ouders zorgt dit in de week van 29 maart tot en met 2 april mogelijks voor een opvangprobleem.

Daarom organiseert ons IBO noodopvang. We benadrukken evenwel dat het om absolute noodopvang gaat. De plaatsen binnen het IBO zijn - net vanwege de opgelegde coronamaatregelen - beperkt. Concreet gaat het voor Boekhoute en Oosteeklo over 14 beschikbare plaatsen per IBO. In Assenede en Bassevelde gaat het om 28 beschikbare plaatsen, waarvan 14 per schoolnet. Kleuters vallen niet onder deze regeling, maar kunnen wel terecht in de voor- en naschoolse opvang.

Om een goed zicht te krijgen op de situatie vragen we verplicht in te schrijven indien noodopvang noodzakelijk is. Dit voor vrijdagmiddag 26.03.2021 om 12.00 uur. Inschrijven kan via 0498 20 84 95. Op donderdag 25.03.2021 tot 21.00 uur en op vrijdag 26.03.2021 vanaf 8.00 uur tot en met 12.00 uur. Zoals reeds gezegd is de capaciteit beperkt.

Er zal een werkgeversattest van de werkgever voorgelegd moeten kunnen worden. Het werkgeversattest moet de datum vermelden van de dag(en) waarop noodopvang noodzakelijk is. De zogenaamde prioritaire beroepen (zorg, politie, kinderopvang en voeding) krijgen daarbij voorrang.

We begrijpen dat dit geen ideale situatie is. Maar enkel op deze manier houden we het ook haalbaar voor de organisatie van de kinderopvang en proberen we de contacten verder te beperken en zo de pandemie te bestrijden.

We benadrukken nogmaals hoe belangrijk het is om de zes basisregels te blijven volgen en de sociale contacten de komende vier weken te beperken tot het absolute minimum.

 

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies