Enkel noodopvang kleuters in periode van 29 maart tot en met 2 april

Geplaatst op 26/03/2021

Slechts 10 plaatsen per schoolbubbel beschikbaar

Gisteren besliste de hogere overheid dat ook de kleuterscholen een week vroeger dan voorzien de deuren sluiten voor een verlengde Paasvakantie. Voor werkende ouders zorgt dit in de week van 29 maart tot en met 2 april mogelijks voor een opvangprobleem.

Daarom organiseert ons IBO noodopvang. We benadrukken evenwel dat het om absolute noodopvang gaat. De plaatsen binnen het IBO zijn - net vanwege de opgelegde coronamaatregelen - beperkt. Concreet gaat het over 10 beschikbare plaatsen per schoolbubbel.

Om een goed zicht te krijgen op de situatie vragen we verplicht in te schrijven indien noodopvang noodzakelijk is. Wie door de school werd gecontacteerd en aan de directie aangaf gebruik te willen maken van noodopvang kan hier vandaag (26.03.2021) voor inschrijven tot 20.00 uur. Inschrijven kan via 0498 20 84 95. Zoals reeds gezegd is de capaciteit beperkt.

Er zal een werkgeversattest van de werkgever voorgelegd moeten kunnen worden. Het werkgeversattest moet de datum vermelden van de dag(en) waarop noodopvang noodzakelijk is. De zogenaamde prioritaire beroepen (zorg, politie, kinderopvang en voeding) krijgen daarbij voorrang.

We begrijpen dat dit geen ideale situatie is. Maar enkel op deze manier houden we het ook haalbaar voor de organisatie van de kinderopvang en proberen we de contacten verder te beperken en zo de pandemie te bestrijden.

We benadrukken nogmaals hoe belangrijk het is om de zes basisregels te blijven volgen en de sociale contacten de komende vier weken te beperken tot het absolute minimum.

We rekenen op jullie solidariteit.

 

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies