Ophokplicht door vogelgriep

Geplaatst op 06/04/2021

Opgeheven vanaf 6 april

Vanaf 6 april is er geen ophokplicht meer, voederen en drenken moet nog steeds binnen gebeuren.

Gezien de gunstige evolutie van de sanitaire toestand is het ophokken van pluimvee en vogels van particuliere houders vanaf 6 april 2021 niet langer verplicht.

Waakzaamheid blijft echter bestaan: het virus circuleert waarschijnlijk nog in België, ook al is het besmettingsrisico laag. Dit is de reden waarom, ondanks opheffing van het ophokken, particuliere houders nog steeds verplicht zijn hun dieren binnenshuis te voeren, om wilde vogels niet naar kippenhokken, volières, enz. te lokken.

Het ophokken van pluimvee op pluimveebedrijven blijft voorlopig verplicht. Deze maatregel zal de komende weken worden gerevalueerd als de gezondheidssituatie dit toelaat.

Deze maatregelen zijn nog steeds van kracht:

  • Alle pluimvee en vogels, met inbegrip van duiven, van pluimveebedrijven, moeten worden opgehokt of zodanig afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden wordt. Deze maatregel is niet van toepassing op loopvogels.
  • Het voederen en het drenken van pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels moet binnen gebeuren of op zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.
  • Het is verboden om pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.
  • Alle verzamelingen (tentoonstellingen, wedstrijden, markten) van pluimvee en vogels zijn verboden, zowel voor professionele bedrijven als particuliere houders. De verkoop van pluimvee en vogels door professionele handelaars op openbare markten is wel toegestaan.

Voor meer informatie verwijzen we graag naar de website van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies