Kennisgeving beleidsplan ruimte provincie Oost-Vlaanderen

Geplaatst op 23/06/2021

Ter inzage van 28 juni t.e.m. 27 augustus 2021.

Het Team Mer verklaarde de kennisgeving van het Beleidsplan Ruimte provincie Oost-Vlaanderen volledig op 21 juni 2021.

De kennisgeving is ter inzage van 28 juni tot en met 27 augustus 2021

U kan deze kennisgeving ook downloaden op https://omgeving.vlaanderen.be/mer-dossierdatabank onder het dossiernummer ‘PL0268’.

Opmerkingen kunnen bezorgd worden tot en met 27 augustus 2021

  • Via een brief gericht aan Departement Omgeving, Team Mer, Plan-MER ‘Beleidsplan Ruimte provincie Oost-Vlaanderen’, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel; via afgifte van de opmerking ter plekke aan het Team Mer;
  • Via een e-mail naar mer@vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER ‘Beleidsplan Ruimte provincie Oost-Vlaanderen’’ in de titel);
  • Via afgifte van de opmerking in het gemeentehuis bij de dienst omgeving/milieu, Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede. 
  • Op de website van het Team Mer is een digitaal inspraakformulier beschikbaar waarop de burger zijn eventuele opmerkingen kan formuleren (https://www.lne.be/digitaal-inspreken-op-een-kennisgevingsnota).

Bekijk hier de volledige kennisgeving voor het milieueffectrapport (MER) voor het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Oost-Vlaanderen.

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies