Ernstige droogte van 2020 erkent als ramp.

Geplaatst op 14/07/2021

Aanvraag tot tegemoetkoming mogelijk tot 31 oktober 2021.

De ernstige droogte tussen 15.03.2020 en 15.09.2020 is erkend als landbouwramp. 

Dit betekent dat voor schade, die werd geleden tijdens die periode, een aanvraag tot tegemoetkoming kan worden ingediend bij het Vlaams Rampenfonds.

De uiterste datum voor het indienen van de aanvragen tot tegemoetkoming is vastgelegd op 31 oktober 2021.

De aanvragen worden bij voorkeur ingediend via het e-loket dat het Vlaams Rampenfonds ter beschikking stelt. Dit is de gemakkelijkste manier om een aanvraag tot tegemoetkoming in te dienen en zo bent u ook zeker dat de aanvraag tijdig, correct en volledig werd ingediend.

U kunt ook de aanvraag tot tegemoetkoming schriftelijk indienen via de aanvraagformulieren die u hier kunt downloaden.

De ingevulde formulieren kunnen bezorgd worden aan het Vlaams Rampenfonds via rampenfonds@vlaanderen.be of verzonden worden naar het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, Vlaams Rampenfonds, Havenlaan 88 bus 100 te 1000 Brussel.

Bijkomende inlichtingen zijn verkrijgbaar via het nummer 02.553 50 10 of via rampenfonds@vlaanderen.be

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies