Werken aan een klimaatgezond bos in Lembeke en Oosteeklo

Geplaatst op 16/07/2021

Nieuws van Bosgroep Oost-Vlaanderen

Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord zal samen met drie private boseigenaars de bossen in Lembeke en Oosteeklo weerbaarder maken voor het klimaat van morgen. In totaal gaat het om 29 hectare bos verspreid over 3 verschillende locaties. Door middel van een dunning wordt er gestreefd naar een gevarieerder en vitaler bosbestand.

De klimaatverandering laat zich voelen, dus moeten wij onze bossen weerbaar maken tegen droogte, winterstormen en ziektes. Een bos met een verscheidenheid aan boomsoorten van alle leeftijden en een goed ontwikkelde struiklaag en bosrand is beter bestand tegen de klimaatuitdaging. En dat is net vaak een probleem in onze homogene (naaldhout)bossen.

Veel bossen in onze regio werden kort na WOII aangeplant in functie van de houtverwerkende industrie of voor hout om mijnschachten te stutten. Daarbij werd vooral gekeken naar de houtopbrengst, met monotone bossen tot gevolg. Met een dunning kan een bosbeheerder die kunstmatige structuur doorbreken en de biodiversiteit verhogen. De bomen die verdwijnen maken ruimte voor de groei van toekomstbomen. Dat zijn bomen die om specifieke redenen (ecologische waarde, landschap, biodiversiteit, houtkwaliteit, …) belangrijk zijn.

Meer gevarieerd en vitaler bos Een dunning wordt vaak gezien als iets negatief omdat er bomen gekapt worden. Toch is het een belangrijke maatregel om het bos gezond te houden. Van nature vindt er namelijk een gelijkaardig proces plaats: de concurrentie tussen bomen zorgt ervoor dat achterblijvers verdrongen raken en afsterven door lichtgebrek. Die strijd is bepalend voor de structuur van het bos, de soortensamenstelling en daarmee ook de biodiversiteit. Met de geplande dunning zorgen we hier proactief voor een gevarieerder en vitaler bos dat klaar is voor de uitdagingen van de toekomst.

Na een dunning krijgen de overblijvende bomen meer kansen om zich te ontwikkelen. Bovendien zullen in de vrijgekomen ruimte nieuwe, jonge bomen opschieten waardoor er meer variatie in leeftijd en soorten komt. Ook planten, struiken en insecten zullen zich beter kunnen ontwikkelen door de extra ruimte en licht. Zij maken op hun beurt het bos aantrekkelijk voor reeën, vogels en andere diersoorten, wat ten goede komt aan de algemene biodiversiteit.

Een deel van het hout na de dunning blijft liggen in het bos want dood hout zorgt voor leven. Het is belangrijk voor heel wat soorten zoals paddenstoelen, kevers en spechten. De rest van het hout uit deze dunningen gaat naar de houtverwerkende industrie. Het bos levert immers ook een duurzame grondstof op nl. hout. De inkomsten van het hout kunnen dan opnieuw in het bos geïnvesteerd worden.

Ondersteuning door de Bosgroep

De Bosgroep duidde aan welke bomen mogen gekapt worden, organiseerde de houtverkoop en volgt de uitvoering van de werken op. De firma Norbord zal in de loop van de zomer de werken uitvoeren. Met een harvester zullen bomen geveld worden en machines zullen in het bos aan de slag zijn. Om dit alles in goede banen te leiden, werden ruimingspistes aangeduid en worden kwetsbare zones goed beschermd.

De Bosgroep vzw ondersteunt private boseigenaars bij het duurzaam beheer van hun bos en zorgt voor meer bos in jouw buurt. In Oost-Vlaanderen zijn 3 vzw’s actief. Samen met 2500 leden beheren ze een oppervlakte van meer dan 7600 hectare bos. Meer informatie is te vinden op www.bosgroepen.be.

Heb je nog vragen over het project of over bosbeheer in het algemeen? Neem gerust contact op met Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord op 09 267 78 60 of via bosgroepnoord@oost-vlaanderen.be.

 

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies