Pfos en Pfas in Assenede

Geplaatst op 19/07/2021

Extra voorzorgsmaatregelen in straal van 100 meter rond brandweerkazerne in Molenstraat

Na de vaststelling van grootschalige PFOS-vervuiling in Zwijndrecht, volgt de begrijpelijke vraag: hoe zit het in onze gemeente? Voorlopig is er geen reden tot bezorgdheid, maar in Assenede spelen we liever op zeker en plannen we aantal acties. Volg de laatste stand van zaken op deze pagina.

 

Naar aanleiding van de PFOS-problematiek heeft de Vlaamse overheid een reeks voorzorgsmaatregelen afgekondigd in een perimeter van 100 meter rondom brandweeroefenterreinen en terreinen waar in het verleden een zware industriële brand heeft plaatsgevonden. In Assenede betreft dit enkel het brandweerterrein in de Molenstraat. De omwonenden binnen een straal van 100 meter rond deze drie terreinen worden persoonlijk en per brief op de hoogte gebracht van enkele voorzorgsmaatregelen die door de overheid worden voorgeschreven.

Hieronder vindt u een overzicht van de voorzorgsmaatregelen die moeten genomen worden. Deze blijven van kracht in afwachting van verder onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van PFOS. Zodra de resultaten van het onderzoek bekend zijn, brengen we u hiervan uiteraard op de hoogte. 

De voorzorgsmaatregelen:

Voeding

Kinderen jonger dan 12 jaar, immuungecompromitteerdepersonen, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven of wensen zwanger te worden, krijgen het advies om geen zelfgeteelde groenten of fruit te consumeren.

 • De rest van de bevolking krijgt het advies om zelfgeteelde groenten of fruit met mate te consumeren en dus een goede mix aan te houden met fruit en groenten die gekocht zijn. Het fruit en de groenten moeten steeds goed gewassen worden voor consumptie.

Eet geen zelfgeteeld kleinvee.

• Eet geen eieren van uw eigen kippen.

Binnen de perimeter horen eigen eieren voorlopig thuis in de huisvuilzak. Afval van eigen groenten (zonder kluit) en fruit mag wel bij het GFT-afval.

• Buiten de perimeter kunnen eieren en afval van groenten en fruit meegegeven worden met het GFT-afval.

Grondwater

• Drink geen grondwater als drinkwater.

• Gebruik geen grondwater uit ondiepe putten om de moestuin te irrigeren of om een zwembad te vullen.

Grond- en groenafval

Gebruik geen compost samengesteld met materiaal uit de eigen tuin.

• Vermijd de verstuiving van braakliggende grond zo veel als mogelijk.

• Breng groenafval naar het recyclagepark, maar verwijder zo veel mogelijk aarde. Knip de kluit af en laat die in uw tuin. Breng het groen naar het groenafval in het containerpark.

Hygiëne

• Was uw handen, zeker voor de maaltijd.

• Maak uw huis binnen en buiten schoon met water.

Meer info?

We hopen u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht. Zoals reeds eerder aangehaald: het gaat om voorzorgsmaatregelen. Er is geen reden tot paniek.

Veel gestelde vragen

Wat zijn PFOS en PFAS?

PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) is een verzamelnaam voor meer dan 6.000 chemische stoffen. PFOS of perfluoroctaansulfonaat is een chemische stof die behoort tot de familie van de PFAS. PFAS zijn bestand tegen hoge temperaturen en stoten water, vet en vuil af. De stoffen zijn ook brandwerend. Ze worden in veel industriële toepassingen en consumentenproducten gebruikt. Denk maar aan de anti-aanbaklaag in pannen, tapijten, kleding, cosmetica, brandblusschuim, schoonmaakproducten en smeermiddelen.

Waarom is PFAS gevaarlijk?

  • PFAS zijn van nature niet afbreekbaar. Dat wil zeggen dat ze zich dus jaar na jaar kunnen opstapelen in het milieu of onze omgeving.
  • De stoffen kunnen bij langdurige blootstelling schadelijke effecten hebben op mens en milieu.
  • De stoffen kunnen zich makkelijk verspreiden via de lucht of het water.

Hoe komen PFAS in het milieu terecht?

PFAS kunnen in het milieu terechtkomen via de lucht of via het afvalwater van fabrieken die deze stoffen gebruiken. Ze kunnen in het milieu ook terecht komen door het gebruik van bijvoorbeeld brandblusmiddelen die PFAS bevatten. Eenmaal in het milieu blijven ze daar aanwezig en kunnen ze in kleine hoeveelheden terecht komen in voedsel of drinkwater.

Kan ik nog kraantjeswater gebruiken?

Absoluut. Er is geen enkele aanwijzing dat kraantjeswater drinken een risico vormt. De watermaatschappij garandeert de kwaliteit van het drinkwater en volgt het PFAS-dossier op de voet.

Zijn de producten waar PFAS inzit wel veilig?

Bij normaal gebruik zijn consumentenproducten met PFAS perfect veilig. Het kan wel gebeuren dat PFAS in hele kleine hoeveelheden vrijkomen. De hoeveelheden die je binnenkrijgt, zijn over het algemeen zo klein dat je je hierover geen zorgen hoeft te maken.

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies