Bekendmaking - Terinzagelegging van de kennisgeving/het ontwerp-MER

Geplaatst op 09/08/2021

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027

Terinzagelegging kennisgeving/ontwerp-MER Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027

 

Het Departement Landbouw en Visserij heeft de procedure opgestart voor het opstellen van het plan-MER voor het Vlaams Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027. Daarbij werd ervoor gekozen de voorgestelde methodologie, die in de kennisgeving wordt beschreven, al verder uit te werken tot een ontwerp-MER. 

Het Team Mer verklaarde de kennisgeving/ontwerp-MER van dit dossier volledig op 13.07.2021. 

Kennisgeving/ontwerp-MER

Download de kennisgeving/ontwerp-MER
 

Opmerkingen van het publiek op deze kennisgeving/ontwerp-MER

Opmerkingen kunnen t.e.m. 29 augustus 2021 bezorgd worden:

 • Online via een digitaal inspraakformulier
 • Persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan:
  Departement Omgeving
  Team Mer, Plan-MER 0272
  Koning Albert II-laan 20 bus 8
  1000 Brussel
 • Via een e-mail naar mer@vlaanderen.be
  (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER 0272 Vlaamse GLB  in de titel);
 • Via afgifte van de opmerking in het gemeentehuis of stadhuis.

 

Beslissing over de inhoud

Na de terinzagelegging zal  het Team Mer een beslissing nemen over de inhoud van het plan-MER, de bijzondere richtlijnen voor het opstellen van het plan-MER en de opstellers van het plan-MER.

 

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies