Hoogpathogene vogelgriep vastgesteld in Evergem

Geplaatst op 24/10/2022

Ook maatregelen van kracht in onze gemeente

Ophokplicht voor pluimvee na vaststelling vogelgriep

Bij een vogelhandelaar in Evergem werd hoogpathogene vogelgriep vastgesteld. Er werd een beschermingszone van 3 km en een bewakingszone van 10 km bepaald waar voorzorgsmaatregelen van kracht zijn voor houders van pluimvee en andere vogels. Onze gemeente ligt binnen de bewakingszone van 10 km (zie kaart).

VOLGENDE MAATREGELEN ZIJN DAAROM VAN KRACHT:

  • Alle pluimvee en hobbypluimvee, uitgezonderd loopvogels, moeten worden opgehokt of op zodanige wijze worden afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden wordt.
  • Het voederen en het drenken van pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels moet binnen gebeuren of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.
  • Het is verboden om pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.
  • Verplaatsingen van pluimvee, hobbypluimvee, vogels en broedeieren binnen de bewakingszone zijn verboden. Dit verbod geldt niet voor de doorvoer door de bewakingszone over de hoofdwegen zonder dat er gelost of halt gehouden wordt.
  • Alle verzamelingen (bv. markten, beurzen, tentoonstellingen en prijskampen) van pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels zijn verboden.
  • Ziektekens van vogelgriep, een verhoogde sterfte of een aanzienlijke productiedaling bij pluimvee, hobbypluimvee of vogels moeten ogenblikkelijk aan de LCE worden gemeld (contactgegevens: www.favv-afsca.be/professionelen/contact/lce).

Professionele pluimveehouders worden persoonlijk door FAVV op de hoogte gebracht van de extra maatregelen.

We willen wel graag benadrukken dat er geen risico is wat betreft de consumptie van pluimveevlees en eieren. Je kan dus gewoon de eieren van jouw dieren blijven gebruiken.

Meer info rond de vogelgriep vind je op de website van het FAVV.

 

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies