Heilig Kruiskerk krijgt nieuwe toekomst als multifunctionele ontmoetingsruimte

Geplaatst op 16/11/2022

Door het combineren van verschillende functies wordt dit dé nieuwe ontmoetingsplek waar Boekhoutenaren graag willen vertoeven en thuiskomen.

 

Welke functies krijgt de Heilig Kruiskerk?

Recent ontwikkelde verkavelingen in de buurt zorgden voor een groei van jonge gezinnen. Dit resulteert in de nood aan extra kinderopvang. Bovendien wordt de kerk geflankeerd door twee aanpalende scholen waar geen ruimte is voor buitenschoolse opvang.

Ook voor de volwassenen wordt de kerk een trekpleister. Wanneer de kinderopvang is gesloten, krijgen buurtbewoners, kerkfabriek, school en andere geïnteresseerden de mogelijkheid de kerk te gebruiken als evenementenzone met tribune. Zo is er niet enkel ruimte voor misvieringen, maar ook voor grotere religieuze (doop, huwelijk, begrafenis) en niet-religieuze evenementen (theater, concert, film). De kerkfabriek zal maandelijks nog kleine vieringen houden. Zo blijft het koor behouden dat dienst doet als ceremoniële ruimte.

De tentoonstelling ‘Boekhoute in tijden van oorlog’ blijft bestaan na de werken en krijgt een afzonderlijke toegang.

 

   

 

De omgeving wordt opgewaardeerd

Er komt een speeltuin voor de buitenschoolse opvang ter hoogte van de zuidelijke gevel. Hiervoor krijgt de bestaande groenzone een aangepaste inrichting.

 

Van plan naar realisatie

Om bovenstaande nood op te vangen in de kerk doet de gemeente een beroep op streekintercommunale Veneco. Er werd een design&build-wedstrijd uitgeschreven met als doel een team van architect en aannemer aan te stellen. Drie teams werden geselecteerd en uitgenodigd om een projectvoorstel in te dienen. Op 4 oktober besliste de gemeente het team Genisol NV + Generiek in samenwerking met Maarten De Pestel aan te stellen voor het ontwerp en realisatie van de nevenbestemming van de kerk.

 

Om hun ambitie kracht bij te zetten, stellen ze de kerk voor als een veilige en levendige haven voor Boekhoute. Het omvormen van de kerk tot een multifunctioneel gebouw werkt als een katalysator om jong en oud, inwijkelingen en oudgedienden, gelovig en ongelovig … samen te brengen. Een plek waar de Boekhoutenaren kunnen thuiskomen. Zo krijgt het vissersdorp Boekhoute opnieuw een haven.

Om tegemoet te komen aan de verschillende eisen op vlak van brandveiligheid, klimatisatie en akoestiek, wordt de kinderopvang als een afgesloten object in de kerk geplaatst. Met de verdieping (het doksaal of het scheepsdek of de havenkade) wordt een nieuwe beleving van de kerk geïntroduceerd met doorzichten in quasi alle richtingen. Verwijzend naar het schilderij van de Sint-Hiëronymus (de patroonheilige der schoolkinderen) in zijn studeervertrek van Antonello da Messina, vormt dit object een lichtpunt waar de aandacht van de toeschouwer naartoe wordt geleid. Het volume nodigt uit om te ontdekken en is speels in haar eenvoud.

 

Timing

De werken in en aan de kerk zijn gepland in het voorjaar van 2023 om klaar te zijn tegen eind 2023.

 

Infomarkt

Voor bewoners en andere geïnteresseerden organiseren we een infomarkt. Houd zeker de website en de facebookpagina van de gemeente in de gaten.  

 

Enkele cijfers

  • Buitenschoolse opvang voor 50 kinderen.
  • Evenementenruimte met tribune voor 60 personen.

 

Info:

Schepen Servaas van Eynde, 0495 807 280

Communicatiedienst, 09 341 95 97, communicatie@assenede.be

Dieter Van Acker – Veneco, 09 251 22 22, dieter.vanacker@veneco.be

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies