Code rood voor brandgevaar in de natuur

Geplaatst op 10/08/2022

Wees alert!

Code rood voor brandgevaar in de natuur

Het is extreem droog en acuut brandgevaarlijk in de natuur. Natuur en Bos schaalt voor haar natuur- en bosgebieden daarom op naar code rood in gans Vlaanderen. Vuur maken en roken is verboden.

De voorspelde hoge temperaturen, de lage relatieve luchtvochtigheid en aanhoudende droogte, veroorzaken een toenemende stijging van het brandgevaar in de natuur. Natuur en Bos schaalt voor haar gebieden gelegen in Vlaanderen daarom op naar risicocode rood.

Code rood: wat betekent dat?

Het is extreem droog en acuut brandgevaarlijk in de natuur.

  • Om veiligheidsredenen wordt de toegang tot natuur- en bosgebieden afgeraden.
  • Vuur maken is verboden!
  • Rook niet in bos- en natuurgebieden!
  • Laat - zoals altijd - geen afval rondslingeren! (Zelfs een klein stukje glas kan een brand doen ontstaan.)
  • Wees alert en voorzichtig!

Natuurbeheerders en brandweer zijn extra waakzaam. Als er een natuurbrand uitbreekt, rukt de brandweer altijd uit met groot materieel. Er wordt extra materieel en mankracht ingezet.

Opgelet: deze waarschuwing heeft betrekking op alle bos- en natuurgebieden van Natuur en Bos gelegen in de provincie. Het brandgevaar in de bos- en natuurgebieden van andere openbare besturen zoals provincies en gemeenten, of van private eigenaars, is uiteraard gelijkaardig. Hierbij adviseren we om een dezelfde voorzichtigheid in acht te nemen.

Meer info: https://www.natuurenbos.be/waarschuwingen

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies