Nieuwe verkeerscampagne

Geplaatst op 30/08/2022

wijst automobilisten op regels in fietsstraten

Nieuwe verkeerscampagne wijst automobilisten aan begin van het schooljaar op regels in fietsstraten

Een nieuwe verkeerscampagne moet automobilisten erop wijzen dat ze een officiële fietsstraat inrijden en daar geen fietsers mogen inhalen. Acht hoge borden met de slogan  ‘Dit is een fietsstraat, hier blijven auto’s achter de fietsers’ moeten ervoor zorgen dat de vele fietsers in Assenede een veilige nieuwe start van het schooljaar beleven.

2022 is het jaar van de fietsstraat in Assenede. Naast het Groentjen in Oosteeklo kreeg de gemeente er met Hoogstraat (Assenede), Boekhoutedorp (Boekhoute) en Nieuwe Boekhoutestraat (Bassevelde) drie nieuwe fietsstraten bij.

Goed nieuws voor de vele fietsers in onze gemeente. De praktijk leert echter dat de regels in een fietsstraat nog veel te weinig bekend zijn bij automobilisten. Daarom lanceert het lokaal bestuur een nieuwe campagne om de regels in een fietsstraat extra onder de aandacht te brengen. Bij de ingang van elke fietsstraat werden grote waarschuwingsborden geplaatst met de slogan ‘Dit is een fietsstraat, hier blijven auto’s achter de fietsers. Onze scholieren zijn je dankbaar.’

In een fietsstraat mogen fietsers de ganse breedte van de rijweg gebruiken voor zover deze slechts opengesteld is in hun rijrichting en de helft van de breedte langs de rechterzijde indien de rijbaan opengesteld is in beide rijrichtingen. Motorvoertuigen hebben toegang tot fietsstraten. Zij mogen de fietsers evenwel niet inhalen. De snelheid mag in een fietsstraat nooit hoger liggen dan 30 kilometer per uur.

Het verbod om fietsers in te halen blijft echter te vaak dode letter. Een automobilist die zich niet aan de reglementering houdt riskeert evenwel een fikse boete. De borden blijven gans de maand september staan. Het campagnebeeld  wordt ook als affiche verdeeld aan alle bewoners van de fietsstraten. Ook in het gemeentelijk infoblad ‘de Belleman’ wordt deze maand ruim aandacht besteed aan de fietsstraten.

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies