Hoogpathogene vogelgriep vastgesteld in Sint-Laureins

Geplaatst op 22/09/2022

Ook maatregelen in delen van onze gemeente van kracht

OPHOKPLICHT VOOR PLUIMVEE NA VASTSTELLING VOGELGRIEP

 
Bij een pluimveebedrijf in Sint-Laureins werd hoogpathogene vogelgriep vastgesteld. Binnen een straal van 10 km werd een bewakingszone bepaald waar voorzorgsmaatregelen van kracht zijn voor houders van pluimvee en andere vogels. Ook onze gemeente wordt deels getroffen door deze bewakingszone (zie kaart).

 

Volgende preventieve maatregelen tegen het vogelgriepvirus worden daardoor van kracht:

1. Alle pluimvee en hobbypluimvee, uitgezonderd loopvogels, moeten worden opgehokt of op zodanige wijze wor-den afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden wordt.

2. Het voederen en het drenken van pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels moet binnen gebeuren of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.

3. Het is verboden om pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels te drenken met water dat afkomstig is van opper-vlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.

4. Verplaatsingen van pluimvee, hobbypluimvee, vogels en broedeieren binnen de bewakingszone zijn verboden. Dit verbod geldt niet voor de doorvoer door de bewakingszone over de hoofdwegen zonder dat er gelost of halt gehouden wordt.

5. Alle verzamelingen (bv. markten, beurzen, tentoonstellingen en prijskampen) van pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels zijn verboden.

6. Ziektekens van vogelgriep, een verhoogde sterfte of een aanzienlijke productiedaling bij pluimvee, hobbypluimvee of vogels moeten ogenblikkelijk aan de LCE worden gemeld (contactgegevens: https://www.favv-afsca.be/professi-onelen/contact/lce/).

Professionele pluimveehouders worden persoonlijk door FAVV op de hoogte gebracht van de extra maatregelen.

Het FAVV benadrukt dat er geen risico is wat betreft de consumptie van pluimveevlees en eieren. Je kan dus zonder problemen de eieren van jouw dieren verder blijven gebruiken!

Meer info over het vogelgriepvirus en de maatregelen vind je op de website van het FAVV.

 

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies