BEKENDMAKINGEN 2018.

BEKENDMAKING OP 20.12.2018

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 18.12.2018 met betrekking tot:

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Nieuwjaarsreceptie in Assenede op 06.01.2019.

 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de 1ste wintertocht in Assenede op 02.02.2019.

Ter inzage : Technische dienst - Verkeer

BEKENDMAKING OP 14.12.2018

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 11.12.2018 met betrekking tot:

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de kerstmarkt Nele Lestienne in Assenede op 16.12.2018.

 • Tijdelijke publiciteit naar aanleiding van de vuurkenners in Boekhoute op 05.01.2019.

 • Aanpassen gecoördineerd verkeersreglement naar aanleiding van het uitbreiden van de bebouwde kom in de Leegstraat.

 • Aanpassen gecoördineerd verkeersreglement naar aanleiding van het uitbreiden van de
  zone 30 in het Dorp te Bassevelde.

 • Aanpassen gecoördineerd verkeersreglement naar aanleiding van het creëren van een
  zone 50 in Tervenen en Stuivenbergstraat.

Ter inzage : Technische dienst - Verkeer

BEKENDMAKING OP 11.12.2018

Besluit van de burgemeester dd. 10.12.2018 met betrekking tot:

 • Toelating tot vellen van alleenstaande bomen enkele bomen in lijnverband omwille van acuut gevaar. (t.h.v. Stoepestraat 21)

Ter inzage : Milieudienst.

MEDEDELING
Bekendmaking dat omtrent gemeenteraad van 29.11.2018 de lijst met beknopte inhoud van de behandelde punten in deze gemeenteraad ter inzage ligt van het publiek vanaf 11.12.2018 tot en met 31.12.2018.

Ter inzage : Secretariaat

BEKENDMAKING OP 07.12.2018

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 04.12.2018 met betrekking tot:

 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering en –publiciteit naar aanleiding van Carnaval 2019 in Assenede.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de kersthappening Bassevelde op 25.12.2018 – aanpassing.

 • Aanpassen gecoördineerd verkeersreglement naar aanleiding van het schrappen van het plaatselijk verkeer in de Poelstraat en deel Molenbosstraat en het invoeren van zone 30 en tonnagebeperking in de Molenbosstraat.

Ter inzage: Technische dienst  - Verkeer

Bekendmaking van de goedkeuring van het Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken van het besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 25.09.2018 waarbij een aanvullend reglement gunstig geadviseerd werd met betrekking tot het wijzigen van de rijrichting in de Isabellastraat en in de Oude Havenstraat.
Met de nieuwe reglementering zal het verkeer van de Graafjanstraat naar de Noordstraat rijden.

Ter inzage: Technische dienst  - Verkeer

Besluit van de burgemeester dd. 06.12.2018 met betrekking tot:

 • Politieverordening houdende verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van een begrafenis op zaterdag 08.12.2018 te Assenede.

Ter inzage : Technische dienst.

BEKENDMAKING OP 30.11.2018

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 27.11.2018 met betrekking tot:

·        Aanpassen gecoördineerd verkeersreglement naar aanleiding van het invoeren van parkeerverbod in gedeelte van de Oude Gentweg

Ter inzage: Technische dienst  - Verkeer

Besluit van de gemeenteraad dd. 29.11.2018 met betrekking tot:

 • Goedkeuren aanpassingen aan het gecoördineerd politiereglement van Assenede, politiezone Assenede-Evergem.
  Het reglement treedt in werking vanaf 01.12.2018.

Ter inzage : Technische dienst

BEKENDMAKING OP 28.11.2018

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 27.11.2018 met betrekking tot:

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de cyclocrosswedstrijden ‘Grote Prijs Fonteine’ in Assenede op 26 en 27.01.2019.

Besluit van de burgemeester dd. 28.11.2018 met betrekking tot :

Toelating tot vellen van alleenstaande bomen enkele bomen in lijnverband omwille van accuut gevaar - boom hoek met de Kaprijkestraat.

BEKENDMAKING OP 22.11.2018

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 20.11.2018 met betrekking tot:

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de opendeurdag nieuwe stal in Bassevelde op 30.11.2018.

 • Aanpassen gecoördineerd verkeersreglement naar aanleiding van het beperken van de parkeerduur op de parkeerplaatsen rechtover Dorp 7 – 9 te Bassevelde.

Ter inzage: Technische dienst  - Verkeer

BEKENDMAKING OP 16.11.2018

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 13.11.2018 met betrekking tot:

 • Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht Houtland Cyclo & VTT op 08.12.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de kerstmarkt in Assenede op 08.12.2018.

 • Aanpassen gecoördineerd verkeersreglement naar aanleiding van het uitbreiden van zone 30 in de Leegstraat.

Ter inzage: Technische dienst  - Verkeer

BEKENDMAKING OP 07.11.2018

Omtrent de gemeenteraad van 25.10.2018 wordt een lijst met beknopte inhoud van de behandelde punten in deze gemeenteraad ter inzage gelegd van het publiek vanaf 07.11.2018 tot en met 27.11.2018.

Ter inzage : Secretariaat

BEKENDMAKING OP 31.10.2018

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 30.10.2018 met betrekking tot:

 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht Trapper VTT en Cyclo op 23.12.2018.

 • Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht veldtoertocht ‘Marcassou’ op 17.11.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen nav de viering einde WO 1 in Oosteeklo op 08.12.2018.

Ter inzage: Technische dienst  - Verkeer

Besluit van de gemeenteraad van 25.10.2018 met betrekking tot:

 • Vaststellen van het gemeentelijk archief- en leeszaalreglement voor gemeente en OCMW Assenede.

Ter inzage : Personeelsdienst - Archief

 • Vaststellen van de budgetwijziging nr 2/2018.

Ter inzage : Financiële dienst

BEKENDMAKING OP 26.10.2018

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 23.10.2018 met betrekking tot:

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de dorpsreceptie opening dorpshuis Bassevelde op 27.10.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de kerstmarkt Stoepe in Assenede op 22.12.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Stoepkrijtactie in Oosteeklo op 25.12.2018.

 • Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht dwars door de Lembeekse bossen op 28.10.2018.

 • Aanpassen gecoördineerd verkeersreglement naar aanleiding van het wijzigen van de voorrangsregeling t.h.v. het kruispunt Zandstraat – Vent.

Ter inzage: Technische dienst  - Verkeer

BEKENDMAKING OP 19.10.2018

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 16.10.2018 met betrekking tot:

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Cyclocross De Nicovrienden in Boekhoute op 29.12.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de jaarlijkse Mosselsouper Harmonie Bassevelde op 19.10.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de tentoonstelling expositie De Polderster in Assenede op 19.10.2018.

Ter inzage: Technische dienst  - Verkeer

BEKENDMAKING OP 12.10.2018

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 09.10.2018 met betrekking tot:

 • Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de VTT De Alfa’s in Assenede op 13.10.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Kersthappening in Bassevelde op 25.12.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de Prinsenverkiezingen in Assenede op 01.12.2018.

Ter inzage: Technische dienst  - Verkeer

BEKENDMAKING OP 10.10.2018

De lijst met beknopte inhoud van de behandelde punten in de gemeenteraad van 27.09.2018 ligt ter inzage van het publiek vanaf 10.10.2018 tot en met 30.10.2018.

Ter inzage : Secretariaat

BEKENDMAKING OP 08.10.2018

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat een publiek onderzoek wordt ingericht over de volgende aanvraag tot nieuwe straatnaamgeving:
Verzoek om toelating te bekomen tot het geven van een officiële naam aan het plein te Assenede, te situeren als een eiland, vooraan in de Dijkstraat.
Voorstel nieuwe straatnaam: Molenbergplein.
Het dossier ligt ter inzage dienst Stedenbouw vanaf 08.10.2018.
Sluiting op 06.11.2018 om 16.00 u.

BEKENDMAKING OP 05.10.2018.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 02.10.2018 met betrekking tot:

·         Aanpassen gecoördineerd verkeersreglement nav het aanpassen van de snelheidsbeperking in de Notelaarstraat

·         Verkeersbeperkende maatregelen, tijdelijke bewegwijzering en –publiciteit nav              Halloween ’t Spoor in Boekhoute van 02.11.2018 tem 04.11.2018

·         Verkeersbeperkende maatregelen nav de kerstmarkt ’t Meuleken Draait in Boekhoute op 01.12.2018

·         Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering nav de herfstwandeling Manège Heidebos in Oosteeklo op 21.10.2018

·         Tijdelijke bewegwijzering nav de Najaarstocht in Assenede op 14.11.2018

Ter inzage: Technische dienst  - Verkeer
 

BEKENDMAKING OP 28.09.2018

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 25.09.2018 met betrekking tot:

·         Aanpassen gecoördineerd verkeersreglement nav het invoeren van eenrichtingsverkeer op het parkeerterrein in het Heideveld  in Assenede

·         Aanpassen gecoördineerd verkeersreglement fusiegemeenten nav het invoeren van een snelheidsbeperking in de Meelstraat en deel van de Fonteinestraat.

·         Aanpassen gecoördineerd verkeersreglement nav het beperken van de parkeerduur o parkeerplaatsen op het Diederikplein

·         Aanpassen gecoördineerd verkeersreglement fusiegemeenten nav het invoeren van een snelheidsbeperking in de Notelaarstraat

·         Aanpassen gecoördineerd verkeersreglement nav het aanpassen van de voorrangsregeling op het kruispunt van de Zandstraat met de Kiezelstraat

·         Verkeersbeperkende maatregelen nav de Plantdag krokusbollen in Assenede op 05.10.2018

·         Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van kermisattracties nav de winterkermis Assenede van 09.10.2018 tem 16.10.2018

·         Tijdelijke bewegwijzering nav de opening restaurant Oogst in Assenede van 19.10.2018 tem 20.10.2018

·         Verkeersbeperkende maatregelen nav de opening Dorpshuis in Bassevelde op 26.10.2018

·         Verkeersbeperkende maatregelen nav de jaarmarkt in Assenede op 16.10.2018

·         Verkeersbeperkende maatregelen nav de Verkiezingen op 14.10.2018

Ter inzage: Technische dienst  - Verkeer

Besluit van de gemeenteraad dd. 27.09.2018 met betrekking tot:

 • Goedkeuren van het gebruik van een tijdelijke vaste camera op een niet-besloten plaats (openbaar domein) inzake preventie sluikstort en zwerfvuil door I.V.M.
  De gemeenteraad keurt het reglement over het gebruik van tijdelijke vaste camera's op een niet-besloten plaats goed.

Ter inzage : Milieudienst.

BEKENDMAKING OP 21.09.2018

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 18.09.2018 met betrekking tot:

 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de Herfsttocht in Bassevelde op 04.11.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de doortocht veldtoertocht WTC De Ratjes in Oosteeklo op 01.12.2018.

Ter inzage : Technische dienst - Verkeer

BEKENDMAKING OP 14.09.2018

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 11.09.2018 met betrekking tot:

 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de toertocht Meetjeslandse bossen op 06.10.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van Gîrnaertfeesten 2018 in Boekhoute – aanvulling.

Ter inzage : Technische dienst – Verkeer

BEKENDMAKING OP 13.09.2018

Ingevolge art. 252§2 van het gemeentedecreet van 15.07.2005 maakt het college van burgemeester en schepenen bekend dat omtrent de gemeenteraadsagenda van 30.08.2018 een lijst met beknopte inhoud van elk der behandelde punten ter inzage ligt van het publiek vanaf 13.09.2018 tot 03.10.2018.

Ter inzage: Secretariaat

BEKENDMAKING op 11.09.2018.

Bekendmaking van het besluit van het Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken dd. 27.07.2018 met betrekking tot de goedkeuring van het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12.06.2018 in verband met gunstig advies voor de aanpassing van het gecoördineerd verkeersreglement naar aanleiding van uitbreiding zone 30 in Assenede.
De nodige verkeersborden en markeringen zullen worden aangebracht.

Ter inzage : Technische dienst - Verkeer.

BEKENDMAKING OP 07.09.2018

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 04.09.2018 met betrekking tot:

 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de Geirnaertwandeling op 14.09.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de opening van een nieuw lokaal Harmonie Bassevelde op 22 en 23.09.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van Oosteeklojaarmarkt Paardenkeuring en optredens op 17.09.2018.

Ter inzage : Technische dienst – Verkeer

 • Vaststellen retributie lessenreeks start-to-mountainbike

Ter inzage : Dienst Vrije Tijd – Sport.

 • Retributie deelname lezing professor Jean Paul van Bendegem.

Ter inzage : Bibliotheek.

Besluit van de gemeenteraad van 30.08.2018 met betrekking tot:

 • Vaststellen van het retributiereglement voornaamswijziging met ingang van 01.09.2018.

Ter inzage : Burgerlijke Stand.

BEKENDMAKING OP 31.08.2018

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 28.08.2018 met betrekking tot:

 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de Boswandeling in Oosteeklo op 23.09.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van doortocht Volvo Cycling Classic op 16.09.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van wijkkermis ’t Meuleken Draait in Boekhoute van 19.10.2018 tot en met 23.10.2018.

 • Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht Herfstwandeling in Oosteeklo op 15.09.2018.

Ter inzage : Technische dienst – Verkeer

BEKENDMAKING OP 24.08.2018

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 21.08.2018 met betrekking tot:

 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding De Garnaalrit op 08. En 09.09.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de scholenveldloop in Bassevelde op 27.09.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Gîrnaertfeesten 2018 in Boekhoute.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de doortocht Belgian Westhoek Classic op 15.09.2018.

 • Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht cyclotocht de Meetjeslandse toertocht op 26.08.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van wandeltocht Assenede voor iedereen op 02.09.2018.

Ter inzage : Technische dienst – Verkeer

 

BEKENDMAKING OP 17.08.2018

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 14.08.2018 met betrekking tot:

·         Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering nav de sneukeltoer De Moddervreters in Assenede op 26.08.2018.

·         Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van kermisattracties nav septemberkermis Bassevelde van 28.08.2018 en 04.09.2018

·         Verkeersbeperkende maatregelen nav septemberkermis Bassevelde van 01.09.2018 tem 04.09.2018

Ter inzage : Technische dienst – Verkeer

BEKENDMAKING OP 14.08.2018

Besluit van de burgemeester dd. 14.08.2018 met betrekking tot:

 • Politieverordening houdende verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van omhoog gekomen betonvak in de Knotwilgenstraat te Assenede.

Ter inzage : Technische dienst - Verkeer.

 

BEKENDMAKING OP 10.08.2018

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 07.08.2018 met betrekking tot:

·         Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van kermisattracties tijdens kermis Oosteeklo van 14.08.2018 tot en met 23.08.2018 .

·         Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering nav de doortocht recreatieve veldtoertocht Belgian Cycling Happening op 22 en 23.09.2018

·         Verkeersbeperkende maatregelen nav een wielerwedstrijd op 15.08.2018 te Kaprijke – omleiding op grondgebied Bassevelde

·         Verkeersbeperkende maatregelen nav het buurtfeest Schaapherderstraat in Assenede  op 18.08.2018

·         Verkeersbeperkende maatregelen nav de avondmarkt in Oosteeklo op 21.08.2018

·         Verkeersbeperkende maatregelen nav de Tropics Party op 14.08.2018 te Bassevelde

·         Verkeersbeperkende maatregelen nav het dorp van Ivan in Oosteeklo op 01 en 02.09.2018

Ter inzage : Technische dienst – Verkeer

BEKENDMAKNG OP 30.07.2018

De Milieubeoordeling voor de aanduiding van watergevoelige open ruimte gebieden ligt ter inzage van het publiek van 30.07.2018 tot en met 30.07.2018. Het dossier ligt ter inzage van het publiek in het gemeentehuis vanaf de datum van opening tot de datum van sluiting van het onderzoeke, d.i. gedurende een termijn van 30 dagen, elke werkdag, tijdens de diensturen.

De personen die opmerkingen te maken hebben, kunnen gedurende voormelde termijn, tot bij de sluiting van het onderzoek, hun schrijftelijke bezwaren toezenden aan Departement Omgeving, dienst MER, Plan,-MER 'WORG', Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via mer@vlaanderen.be.

Mondelinge bezwaren kunnen worden medegedeeld aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar. Op de website van de dienst Mer vindt u een standaardformulier waarop de burger zijn eventuele opmerkingen kan formuleren. 

BEKENDMAKING OP 27.07.2018

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 24.07.2018 met betrekking tot:

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de rommelmarkt in Oosteeklo op 15.09.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van een wielerwedstrijd in Bassevelde op 04.09.2018.

Ter inzage : Technische dienst - Verkeer

Besluit burgemeester dd. 25.07.2018 met betrekking tot:

 • Toelating inrichten wielerwedstrijd op het grondgebied van de gemeente Bassevelde op 04.09.2018.

Ter inzage : Technische dienst - Verkeer

BEKENDMAKING OP 26.07.2018

Besluit van de burgemeester dd. 26.07.2018 met betrekking tot

 • Instellen van een rookverbod op de festivalweide van Jazzenede van 26.07.2018 om
  17.00 uur tot 31.07.2018 om 03.00 uur.

Ter inzage : Dienst Vrije Tijd – Evenementen.

BEKENDMAKING OP 20.07.2018.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 17.07.2018

 • Aanpassen gecoördineerd verkeersreglement n.a.v. het realiseren van asverschuivingen in verschillende straten.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van doortocht wielerwedstrijd Binck Bank Tour in Assenede/Oosteeklo op 15.08.2018

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van het ontbijt ‘Olé Pistolé’ in boekhoute op 26.08.2018.

 • Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht vriendschapstocht in Assenede op 01.09.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van Café Congé in Assenede op 18 en 19.08.2018.

 • Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht motorrit ten voordele van kinderkankerfonds in Bassevelde/Assenede op 19.08.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van oosteeklo loopt op 19.08.2018 – aanpassing.

Ter inzage : Technische dienst - Verkeer

BEKENDMAKING OP 19.07.2018

Besluit van de burgemeester dd. 19.07.2018 met betrekking tot:

 • Verkeersbeperkende maatregelen n.a.v. de verzakking in het wegdek Kloosterstraat t.h.v. woning nr 12.

Ter inzage : Technische dienst – Verkeer

BEKENDMAKING OP 18.07.2018

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat omtrent de gemeenteraad van 05.07.2018 een lijst met beknopte inhoud van de behandelde punten in deze gemeenteraad, ter inzage ligt van het publiek vanaf 18.07.2018 tot en met 07.08.2018.

Ter inzage : Secretariaat.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 17.07.2018 met betrekking tot:

 • Inname openbaar domein naar aanleiding van het plaatsen van een tijdelijk terras ter hoogte van Oosteeklo-dorp 26-28 te Oosteeklo van 18.07.2018 tot en met 31.10.2018.

Ter inzage : technische dienst - Verkeer

BEKENDMAKING OP 13.07.2018.

Besluiten van het college van burgemeester en schepenen dd. 10.07.2018 met betrekking tot:

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de loopfietsenkoers in Oosteeklo op 20.08.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van Kick Off Skool Party in Bassevelde op 25.08.2018.

 • Plaatsen van voorsignalisatie op grondgebied Assenede naar aanleiding van Kattekermis van 03.08.2018 tot en met 08.08.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van Eskimonokini in Boekhoute op 11.08.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de fietstocht in Boekhoute op 15.08.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van een huwelijk in Assenede op 15.09.2018.

Ter inzage : Technische dienst - Verkeer

BEKENDMAKING OP 12.07.2018.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 10.07.2018 met betrekking tot:

 • Inname openbaar domein naar aanleiding van het plaatsen van een tijdelijk terras t.h.v.
  Dorp 84 in Bassevelde op 12.07.2018 tot en met 31.10.2018.

Ter inzage : Technische dienst - Verkeer

BEKENDMAKING OP 10.07.2018.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 10.07.2018

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van Rijkestraat Feest in Oosteeklo op 10.07.2018 en 11.07.2018.

Ter inzage : Technische dienst - Verkeer

BEKENDMAKING OP 09.07.2018

Besluiten van de gemeenteraad van 05.07.2018 met betrekking tot:

 • Aanpassen van het arbeidsreglement van de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute.

 • Goedkeuren van het schoolreglement van de gemeenteschool Bassevelde/Boekhoute.

Ter inzage : Personeelsdienst – Onderwijs.

 • Vaststellen van de budgetwijziging nr 1/2018.

 • Kennisnemen jaarrekening 2017 OCMW Assenede.

Ter inzage : Financiële dienst

BEKENDMAKING OP 06.07.2018

Besluiten van het college van burgemeester en schepenen dd. 03.07.2018

 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de verlichte landelijke fietsroute in Assenede/Boekhoute op 31.08.2018 en 01.09.2018.

 • Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de koetsentocht in Bassevelde op 08.07.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van het Festival Onder den Eik in Oosteeklo op 21.07.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de fietstocht Memorial Romain Vercauter in Assenede op 18.08.2018.

Ter inzage: Technische dienst – Verkeer

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 05.07.2018 met betrekking tot :

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Harleydag in Bassevelde op 08.07.2018 - aanvulling.

Ter inzage Technische dienst - Verkeer

Besluiten van de burgemeester dd. 04.07.2018 met betrekking tot:

 • Toelating doortocht wielerwedstrijd op 03.08.2018 over grondgebied van de gemeente Assenede.

 • Toelating doortocht wielerwedstrijd op 04.08.2018 over grondgebied van de gemeente Assenede.

 • Toelating doortocht wielerwedstrijd op 06.08.2018 over grondgebied van de gemeente Assenede.

Ter inzage : Technische dienst – Verkeer.

Besluit van de burgemeester dd. 05.07.2018 met betrekking tot:

 • Toestaan afwijking op de geluidsnorm voor elektronisch versterkte muziek in uitvoering van artikel 6.7.2. en artikel 6.7.3. van Vlarem II naar aanleiding van voetbal WK op groot scherm te Assenede, parking gemeentehuis op 06, 07, 10 en 11 juli 2018.

Ter inzage : Milieudienst

BEKENDMAKING OP 28.06.2018

Besluiten van het college van burgemeester en schepenen dd. 26.06.2018

 • Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van een scherm in Assenede n.a.v. WK voetbal 2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van een scherm in Assenede n.a.v. WK voetbal op 28.06.2018 – aanvulling

Ter inzage: Technische dienst - Verkeer

Besluit van de burgemeester dd. 28.06.2018 met betrekking tot:

 • Politieverordening houdende verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van een verzakking in de rijweg ter hoogte van Kloosterstraat 12 te Assenede.

Ter inzage : Technische dienst - Verkeer

BEKENDMAKING OP 29.06.2018

Besluiten van het college van burgemeester en schepenen dd. 26.06.2018 met betrekking tot:

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van live optreden zomerkermis Assenede op 01.07.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de doortocht wielerwedstrijd De Katte in Assenede op 03, 04 en 06.08.2018.

Ter inzage : Technische dienst – Verkeer

Besluiten van de burgemeester dd. 26.06.2018 met betrekking tot:

 • Toelating wielerwedstrijd te Assenede op 01.07.2018.

Ter inzage : Technische dienst - Verkeer

BEKENDMAKING OP 22.06.2018

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 19.06.2018 met betrekking tot:

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de lokale wielerwedstrijd te Assenede op 01.07.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering n.a.v. de doortocht veldtoertocht Ledeganck op 14.07.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de Tractorpulling in Assenede op 19.08.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen n.a.v. de koetsentocht Stuivenberg in Oosteeklo op 05.08.2018.

 • Verkeersbeperkende maategelen n.a.v. de buurtbijeenkomst in de Abdijstraat in Oosteeklo op 25.08.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van Vlaanderen Feest in Assenede op 11.07.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van Rijkestraat Feest in Oosteeklo van 06.07.2018 tot en met 08.07.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van kermisattracties naar aanleiding van de zomerkermis in Assenede van 26.06.2018 tot en met 03.07.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen n.a.v. de Opening Sweet Kaffee in Assenede op 29.06.2018 – aanpassing.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de jaarmarkt in Assenede op 03.07.2018.

Ter inzage : Technische dienst – Verkeer

Besluit van het schepencollege dd. 19.06.2018 met betrekking tot :

 • Doorvoeren van een prijsstijging bij de lessenreeksen.

  * De retributie voor deelname aan de lessenreeksen georganiseerd door het gemeentebestuur
     Assenede (sportdienst) wordt vastgelegd op:

                                Voor kleuters: € 3,00 per les

                                Voor lagere schoolkinderen: € 3,50 per les

                                Voor volwassenen: € 4,00 per les

* De retributie van een tienbeurtenkaart wordt cash betaald.

       * De retributie voor de les Multimove werkt met een overschrijving voor aanvang van de
   lessenreeks.

Ter inzage : dienst Vrije Tijd - Sport

BEKENDMAKING OP 15.06.2018

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 12.06.2018 met betrekking tot:

 • Bijkomende verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van Baar Oost in Oosteeklo op 28.06.2018 tot en met 01.07.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van Nieuwburgkermis in Assenede van 12.07.2018 tot en met 16.07.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van doortocht Maerlanttocht op 07 en 08.07.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de Tweelandentocht in Bassevelde / Assenede op 15.07.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de organisatie van Jazzenede te Assenede van 26.07.2018 tot en met 30.07.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de doortocht van de wielerwedstrijd ‘Het Nederlands Kampioenschap’ in Boekhoute op 23.06.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding Opening Sweet Kaffee in Assenede op 29.06.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Sneukeltoer Landelijke Gilde Oosteeklo op 01.07.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Avondmarkt in Bassevelde op 18.06.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van een tent en rommelmarkt t.g.v. junikermis 2018 in Bassevelde – aanpassing.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de jogging Bassevelde op 15.06.2018 – aanpassing.

Ter inzage : Technische dienst – Verkeer

BEKENDMAKING OP 12.06.2018

Bekendmaking dat de lijst met beknopte inhoud van de behandelde punten van de gemeenteraad van 31.05.2018 ter inzage ligt van het publiek van 12.06.2018 tot en met 02.07.2018.

Ter inzage : Secretariaat

BEKENDMAKING OP 08.06.2018

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 05.06.2018 met betrekking tot:

 • Tijdelijke bewegwijzering en –publiciteit naar aanleiding van de berechtingstocht op 07.07.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de rommelmarkt in Assenede op 30.06.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de 21 juli viering 2018 in Bassevelde.

 • Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van kermisattracties naar aanleiding van kermis Bassevelde van 12.06.2018 tot en met 19.06.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van een tent en rommelmarkt naar aanleiding van junikermis 2018 in Bassevelde .

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de avondmarkt in Bassevelde op 18.06.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van buitenoptreden Café Moderne op 17.06.2018 en 18.06.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de rommelmarkt Stoepekapel in Assenede op 24.06.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de jogging in Bassevelde op 15.06.2018.

Ter inzage : Technische dienst – Verkeer

Besluit van de burgemeester dd. 05.06.2018 met betrekking tot:

 • Toelating voor het inrichten van een wielerwedstrijd op het grondgebied van de gemeente Bassevelde op 19.06.2018.

Ter inzage: Technische dienst – Verkeer.

Besluit van de gemeenteraad dd. 31.05.2018 met betrekking tot:

* Aanvaarden BNIP Harleydag te Assenede op 08.07.2018.

Ter inzage : Technische dienst.

BEKENDMAKING OP 01.06.2018

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 29.05.2018 met betrekking tot:

 • Aanpassen gecoördineerd verkeersreglement n.a.v. het invoeren van een snelheidsbeperking in De Maatstraat en deel Knikkerstraat.

 • Tijdelijke inname openbaar domein naar aanleiding van een politieactie op 01 en 02 juni 2018 te Assenede – Sasdijkstraat.

 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de ‘Oosteeklo loopt’ op 19.08.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen n.a.v. het schoolfeest in Boekhoute op 09.06.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen n.a.v. Baar Oost in Oosteeklo van 28.06.2018 tot en met 04.07.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen n.a.v. een wielerwedstrijd in Bassevelde op 19.06.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de sneukeltoer in Assenede op 17.06.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van een podium naar aanleiding van Oosteeklokermis van17.08.2018 tot en met 20.08.2018.

Ter inzage : Technische dienst – Verkeer.

BEKENDMAKING OP 30.05.2018

Besluit van de burgemeester dd. 29.05.2018 met betrekking tot:

* Verkeersbeperkende maatregelen n.a.v. verzakking in de rijweg ter hoogte van Sint-Andriesstraat 5 te Assenede.

Ter inzage : Technische dienst - Verkeer

BEKENDMAKING OP 25.05.2018

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 22.05.2018 met betrekking tot:

 • Bepaling prijs / retributie met betrekking tot het schenken van drank tijdens Open Dag op 03.06.2018.

Ter inzage : Dienst Communicatie.

 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de ‘Open Dag gemeente Assenede’ op 03.06.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van een scherm in Assenede naar aanleiding van het WK voetbal op 18.06.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van een scherm in Assenede naar aanleiding van het WK voetbal op 23.06.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van een scherm in Assenede naar aanleiding van het WK voetbal op 28.06.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen n.a.v; opentuinweekend VELT in Oosteeklo op 03.06.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van doortocht Augustijnentocht in Assenede/Oosteeklo op 26.05.2018.

Ter inzage : Technische dienst – Verkeer.

BEKENDMAKING OP 18.05.2018

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 15.05.2018 met betrekking tot:

 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de sneukeltoer schoolfeest De Kameleon in Oosteeklo op 26.05.2018.

Ter inzage : Technische dienst – Verkeer.

Besluit van de burgemeester dd. 17.05.2018 met betrekking tot:

 • Toelating tot vellen van alleenstaande bomen enkele bomen in lijnverband omwille van acuut gevaar.

Ter inzage : Milieudienst

BEKENDMAKING OP 09.05.2018

Bekendmaking dat omtrent de gemeenteraad van 26.04.2018 een lijst met beknopte inhoud van de behandelde punten van deze gemeenteraad ter inzage ligt van het publiek vanaf 09.05.2018 tot en met 29.05.2018.

Ter inzage : Secretariaat.

BEKENDMAKING OP 07.05.2018.

Besluit van de burgemeester dd. 04.05.2018 met betrekking tot :

 • Toelating wielerwedstrijd op het grondgebied van Boekhoute op 15.07.2018.

 Ter inzage : Technische dienst - Verkeer

BEKENDMAKING OP 04.05.2018

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 02.05.2018 met betrekking tot:

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de preparty en Harleydag op 07 en 08.07.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van Flanders Chopper Bash in Assenede op 02. En 03.06.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de wielerwedstrijd Omloop van de Gouden Garnaal in Boekhoute op 15.07.2018.

 • Aanpassen gecoördineerd verkeersreglement naar aanleiding van het invoeren van parkeerverbod in gedeelte van de Sint Bernardusstraat in Bassevelde.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Bio Eco markt in Oosteeklo op 03.06.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de fietstocht kreken en polders in Assenede op 30.05.2018.

Ter inzage : Technische dienst – Verkeer.

Besluiten van de gemeenteraad dd. 26.04.2018 met betrekking tot :

 • Vaststellen huishoudelijk reglement n.a.v. een delegatie van handtekeningsbevoegdheden en de wijze waarop stukken getekend worden.

Ter inzage : Secretariaat

 • Aanvaarden BNIP (Bijzonder Nood- en Interventieplan) U13 Cup te Bassevelde op 25-26 en 27 mei 2018.

Ter inzage : Technische dienst.

 • Vaststellen van de jaarrekening 2017.

Ter inzage : Financiële dienst

BEKENDMAKING OP 27.04.2018

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 24.04.2018 met betrekking tot:

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van demo dode hoek spiegel in Assenede op 14.05.2018.

 • Inname openbaar domein naar aanleiding van het plaatsen van een tijdelijk terras op voetpad ter hoogte van Markt 6 te Assenede van 01.05.2018 tot en met 31.10.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de avondmarkt in Boekhoute op 15.05.2018.

Ter inzage : Technische dienst – Verkeer.

BEKENDMAKING OP 20.04.2018

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 17.04.2018 met betrekking tot:

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van spelen op straat in Moestuinstraat te Assenede op 06.05.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de wielerwedstrijd elite zonder contract en beloften in Boekhoute op 16.05.2018.

 • Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht fietstocht ‘Het Oude Gemeentehuis’ in Oosteeklo/Assenede op 03.05.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht sneukeltoer in Oosteeklo/Assenede op 06.05.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht fietstocht wielertoeristen op 28.04.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen, tijdelijke bewegwijzering en – publiciteit naar aanleiding van het tornooi U13 Cup te Bassevelde van 25.05.2018 tot en met 27.05.2018.

Ter inzage : Technische dienst – Verkeer.

Besluit van de burgemeester dd. 18.04.2018 met betrekking tot:

 • Vergunning/toelating om op 16.05.2018 op het grondgebied van de gemeente Boekhoute een wielerwedstrijd in te richten.

Ter inzage: Technische dienst – Verkeer.

BEKENDMAKING OP 16.04.2018

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 03.04.2018 met betrekking tot :

 • Sportieve ouderopvang tijdens de les Multimove

           Retributie voor de lessen georganiseerd door het gemeentebestuur Assenede (Sportdienst) wordt als volgt
           vastgesteld: € 6,50 per les.
           Bij onvoldoende deelnemers of wanneer er deelnemers afhaken, zal de les geannuleerd worden.

Ter inzage : dienst Vrije Tijd - Sport.

BEKENDMAKING OP 13.04.2018.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 10.04.2018 met betrekking tot :

 • Inname openbaar domein n.a.v. het plaatsen van een tijdelijk terras ter hoogte van Hoogstraat 2 te Assenede.

Ter inzage technische dienst.

Besluit van de burgemeester dd. 06.04.2018 met betrekking tot :

 • Toelating om op 28.04.2018 op het grondgebied van de gemeente Bassevelde een wielerwedstrijd in te richten

Ter inzage Technische dienst – Verkeer.

Besluit van de burgemeester dd. 09.04.2018 met betrekking tot :

 • Toelating om op 24.05.2018 op het grondgebied van de gemeente Assenede een doortocht van een wielerwedstrijd in te richten.

Ter inzage : Technische dienst – Verkeer.

 

BEKENDMAKING OP 05.04.2018.

Besluiten van de gemeenteraad dd. 29.03.2018 met betrekking tot :

 • Aanvaarden BNIP (Bijzonder Nood- en Interventieplan) Nacht van de Ambiance te Bassevelde op 27.04.2018 en de Switched fuif te Bassevelde op 28.04.2018.

 • Aanvaarden BNIP (Bijzonder Nood- en Interventieplan) Hot Shot Party – KLJ Assenede te Assenede op 07.04.2018.

Ter inzage : Technische dienst.

 • Goedkeuren jaarrekening en jaarverslag 2017 van de Interlokale Vereniging Meetjeslandse Burensportdienst.

Ter inzage : Dienst Vrije Tijd - Sport

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 03.04.2018 met betrekking tot :

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Memorial Peter Mechelinck in Assenede op 15.04.2018.

 • Tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht sneukeltoer in Oosteeklo op 22.04.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen: voorbehouden parkeerplaatsen voor koets in Assenede op 14.04.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de doortocht wielerwedstrijd Baloise Tour op 24.05.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van een stop motortocht in Assenede op 29.04.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de wielerwedstrijd in Bassevelde op 28.04.2018.

 

Ter inzage technische dienst.

BEKENDMAKING OP 30.03.2018.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 27.03.2018 met betrekking tot :

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de kermis te Boekhoute van 11.05.2018 tot en met 13.05.2018.

 • Inname openbaar domein n.a.v. het plaatsen van een tijdelijk terras in het Dorp langs de voorgevel van café Moderne, Assenedestraat 2 te Bassevelde van 01.04.2018 tot en met 31.10.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen, tijdelijke bewegwijzering en –publiciteit naar aanleiding van de fuif ‘Los Marginalos’ in Oosteeklo op 13 en 14.04.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Loting U13 Cup in Assenede op 09.04.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de buitenspeeldag in Assenede op 18.04.2018.

 • Inname openbaar domein naar aanleiding van het plaatsen van een tijdelijk terras ter hoogte van Dorp 1 te Bassevelde van 01.04.2018 tot en met 31.10.2018.

Ter inzage technische dienst.

BEKENDMAKING van het besluit van de Secretaris-Generaal van het Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken dd. 07.03.2018 houdende goedkeuren van het besluit van het schepencollege dd. 23.01.2018 m.b.t. verlenen gunstig advies aan het aanpassen van het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer n.a.v. parkeerverbod t.h.v. Hendekenstraat 1A te Assenede.

Ter inzage : Technische dienst – Verkeer

Besluit van de burgemeester dd. 29.03.2018 met betrekking tot :

 • Toelating doortocht wielerwedstrijd te Boekhoute op 31.03.2018.

 • Toelating doortocht wielerwedstrijd te Boekhoute op 07.04.2018.

Ter inzage : Technische dienst – Verkeer.

 

BEKENDMAKING OP 23.03.2018.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 20.03.2018 met betrekking tot :

 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de Bloesemtocht in Boekhoute op 21.04.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen, tijdelijke bewegwijzering en –publiciteit naar aanleiding van Stoeperommelmarkt in Assenede op 29.04.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de Noordrit in Bassevelde/Boekhoute/Assenede op 05 en 06.05.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de doortocht wielerwedstrijd ‘Internationale junioren Driedaagse van Axel in Boekhoute / Assenede op 19.05.2018.

 • Inname openbaar domein naar aanleiding van het plaatsen van een tijdelijk terras ter hoogte van Oosteeklodorp 23 in Oosteeklo van 01.04.2018 tot en met 31.10.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van kermisattracties naar aanleiding van de kermis in Boekhoute van 08.05.2018 tot en met 16.05.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht fietstocht op 31.03.2018. – aanpassing.

Ter inzage technische dienst.

BEKENDMAKING OP 16.03.2018.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 13.03.2018 met betrekking tot :

 • Verkeersbeperkende maatregelen, tijdelijke bewegwijzering en publiciteit n.a.v. de KLJ-fuif ‘Hot Shot Party’ in Bassevelde op 07.04.2018

 • .Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering n.a.v. fde doortocht fietstocht op 31.03.2018

Ter inzage technische dienst.

BEKENDMAKINGEN OP 14.03.2018

Besluiten van de gemeenteraad van 22.02.2018 met betrekking tot :

 • * Goedkeuren subsidiereglement jeugdwerk 2018-2019.

Ter inzage : dienst Vrije Tijd - Jeugd

 • * Vaststellen van het retributiereglement voor het aanbrengen van huishoudelijke afvalstoffen op het gemeentelijk recyclagepark.

Ter inzage : Milieudienst

 • * Vaststellen gewijzigd politiereglement van de politezone Assenede - Evergem.

Ter inzage : Technische dienst.

BEKENDMAKING:

De lijst met beknopte inhoud van de behandelde punten in de gemeenteraad van 22.02.2018 ligt ter inzage van het publiek vanaf 14.03.2018 tot en met 03.04.2018.

Ter inzage : Secretariaat

BEKENDMAKING OP 09.03.2018.

Besluit van OVAM dd. 02.03.2018 met betrekking tot :

 • Beperkt bodemsaneringsproject Kaprijkestraat 33 Bassevelde

Ter inzage: milieudienst

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 06.03.2018 met betrekking tot :

 • Verkeersbeperkende maatregelen nav een interventie/actie door de politiediensten Assenede-Evergem op 22.03.2018

 • Aanpassen gecoördineerd verkeersreglement nav het toelaten van parkeren op het gedeelte van het marktplein aan de kant van het oud gemeentehuis bij begrafenisplechtigheden.

 • Verkeersbeperkende maatregelen nav de Motorcross Knikkerstraat in Assenede op 10 en 11.03.2018 – aanpassing

 • Verkeersbeperkende maatregelen nav de doortocht wielerwedstrijd Omloop van de Braakman op 31.03.2018 en 07.04.2018

 • Verkeersbeperkende maatregelen nav de “Nacht van de Ambiance” op 27.04.2018 en de ‘Switched under the Stars” op 28.04.2018 in Bassevelde

Ter inzage technische dienst.

BEKENDMAKING OP 02.03.2018.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 27.02.2018 met betrekking tot :

·       Aanpassen gecoördineerd verkeersreglement naar aanleiding van :

·         Het plaatsen van een verkeerskussen in de Kloosterstraatµ

·         Het verwijderen van een verkeerskussen in de Hogevorst

·         Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Mui-kermis in Bassevelde van 31.03.2018 tot en met 02.04.2018

           Verkeersbeperkende maatregelen n.a.v. de megaspeldag in Boekhoute op 04.03.2018.

Ter inzage : Technische dienst – Verkeer

 

 

BEKENDMAKING OP 16.02.2018.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 13.02.2018 met betrekking tot :

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de fuif Lester Square in Bassevelde op 12.05.2018
 • Verkeersbeperkende maatregelen naar anleiding van de Motorcross Knikkerstraat in Assenede op 10 en 11.03.2018

 

Ter inzage : Technische dienst – Verkeer

 

BEKENDMAKING OP 09.02.2018.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 06.02.2018 met betrekking tot :

 • Aanpassen gecoördineerd verkeersreglement naar aanleiding van het creëren van een parkeerplaats voor mindervaliden op de parkeerstrook ter hoogte van Kasteelstraat 28 te Assenede.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Motorcross Bijsterveld in Oosteeklo op 24 en 25.03.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van Halfvastenstoet in Oosteeklo op 11.03.2018 - aanvulling.

 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de Zottenstoet in Assenede op 11.02.2018 – aanpassing.

  Ter inzage : Technische dienst – Verkeer

BEKENDMAKING OP 05.02.2018.

Besluit van de burgemeester dd. 05.02.2018 met betrekking tot :

 • * Toelating tot het vellen van alleenstaande bomen enkele bomen in lijnverband omwille van acuut gevaar.(t.h.v. de Valkstraat)

Ter inzage : Milieudienst

BEKENDMAKING OP 02.02.2018.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 30.01.2018 met betrekking tot :

 • Aanpassen gecoördineerd verkeersreglement naar aanleiding van het plaatsen van een verkeerskussen in de Poelstraat te Assenede.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Motorcross in Assenede op 03 en 04.03.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van Ouderavond KLJ Bassevelde op 17.02.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de fietstocht ‘De ronde van Vlaanderen’ in Assenede / Boekhoute op 24.02.2018.

Ter inzage : Technische dienst – Verkeer

BEKENDMAKINGEN OP 01.02.2018.

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat omtrent de gemeenteraadsagenda van 25.01.2018 een lijst met beknopte inhoud van de behandelde punten in deze zitting ter inzage ligt van het publiek vanaf 01.02.2018 tot en met 21.02.2018.

Ter inzage : Secretariaat.

BEKENDMAKINGEN OP 29.01.2018.

Besluit van de gemeenteraad van 25.01.2018 met betrekking tot :

 • Aanvaarden BNIP (Bijzonder Nood en Interventieplan) Carnavalstoet te Assenede op 18.02.2018.
 • Aanvaarden BNIP (Bijzonder Nood en Interventieplan) Halfvastenstoet te Oosteeklo op 11.03.2018.

Ter inzage : Technische Dienst.

BEKENDMAKING OP 26.01.2018.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 23.01.2018 met betrekking tot :

 • Aanpassen gecoördineerd verkeersreglement fusiegemeenten naar aanleiding van het creëren van een asverschuiving in de Sasdijkstraat te Assenede.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Nieuwjaarsreceptie Grote Tiendewijk in Bassevelde op 27.01.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de fuif Watskebiert Chiro Assenede op 31.03.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen naar aanleiding van de Nieuwjaarsdrink Peerbomestraat in Boekhoute op 03.02.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering naar aanleiding van de doortocht weektocht in Assenede op 13.02.2018.

 • Verkeersbeperkende maatregelen n.a.v. de Halfvastenstoet in Oosteeklo op 11.03.2018.

Ter inzage : Technische dienst – Verkeer

BEKENDMAKING OP 18.01.2018.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 16.01.2018 met betrekking tot :

 • Aanpassen gecoördineerd verkeersreglement fusiegemeenten naar aanleiding van het plaatsen van verkeerskussens in de Wildestraat.

 • Verkeersbeperkende maatregelen voor het plaatsen van kermisattracties tijdens Carnaval in Assenede van 06.02.2018 tot en met 18.02.2018.

Ter inzage : Technische dienst – Verkeer

Besluit van de burgemeester dd. 18.01.2018 met betrekking tot :

 • Politieverordening houdende verkeersbeperkende maatregelen op diverse locaties naar aanleiding van stormeer op 18.01.2018.

Ter inzage : Technische dienst - Verkeer

BEKENDMAKING OP 02.01.2018.

Besluit van de burgemeester dd. 02.01.2018 met betrekking tot :

* Politieverordening houdende verkeersbeperkende maatregelen n.a.v. wateroverlast in gedeelte van de Oude Boekhoutestraat, Hooghofstraat en
   Doodhoek te Bassevelde.

Ter inzage : Technische dienst - Verkeer.

BEKENDMAKING OP 04.01.2018.

Besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 02.01.2018 met betrekking tot :

 • Verkeersbeperkende maatregelen en tijdelijke bewegwijzering en –publiciteit naar aanleiding van Carnaval 2018 in Assenede.

Ter inzage : Technische dienst - Verkeer

 

Verklaring over cookies