Overeenkomstig de bepalingen van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming 2019/679 (GDPR) worden de door jou verstrekte gegevens op deze website opgenomen in gegevensbestanden waarvan de gemeente en het OCMW van Assenede houder en beperker is. Je hebt het recht tot inzage en verbetering van deze gegevens, evenals het consultatierecht van het register bij de commissie van de persoonlijke levenssfeer. 

Verklaring over cookies