Overnachten

Klik hier voor ons aanbod aan gezellige B&B's en logies. 

Je kunt in het Meetjesland onbezorgd genieten van een glutenvrije vakantie. Een groep charmante Bed & Breakfasts en stijlvolle hotels bieden een volwaardig glutenvrij ontbijt voor iedereen die dit wenst. Sommigen bieden ook glutenvrije huisgemaakte avondmaaltijden en snacks. Ook enkele restaurants in het Meetjesland houden graag rekening met jouw glutenvrije wensen.

Klik op onderstaande link voor meer informatie.

 

Starten met logies

Starten met een kleinschalige logiesuitbating

Heb je plannen om te starten met een kleinschalig logies (B&B, klein hotel, vakantiewoning)?
Informeer je vooraf over de mogelijkheden en de wetgeving.
Hieronder vind je algemene startinfo.

ALGEMENE VOORWAARDEN OM TE STARTEN MET EEN LOGIESUITBATING

Bij het starten met een logiesuitbating komt er heel wat kijken.
Een aantal zaken hangen af van de specifieke situatie: ligging volgens het gewestplan, staat van het gebouw, aantal kamers, …

De stappen die nodig zijn om te starten:

 • Aanvraag stedenbouwkundige vergunning (en functiewijziging) via dienst stedenbouw.
 • Aanvraag toeristische vergunning/aanmelding via onderstaande info. (nieuw logiesdecreet)
 • Stel je in orde als “onderneming”: ondernemingsnummer (verplicht vanaf “diensten” worden aangeboden), bankrekening, verzekeringen, …
 • Hiernaast heb je nog andere regelgeving die van toepassing kan zijn: bv. toegankelijkheid mindervaliden, sabam, billijke vergoeding, FAVV (voedselveiligheid), registratie reizigers, KB speeltoestellen, milieu, …

 

Nieuw logiesdecreet sinds 1 april 2017

Bron: http://www.toerismevlaanderen.be/logiesdecreet

 
Sinds 1 april 2017 is het nieuwe Vlaamse logiesdecreet in werking. Dit decreet vereenvoudigt de administratieve regels voor wie toeristen tegen betaling laat overnachten. Veiligheid en kwaliteit blijven essentieel. Voor elk logies gelden dezelfde basisnormen in verband met (brand)veiligheid, verzekering en hygiëne, aangevuld met meer specifieke uitbatingsnormen per type logies. Elk logies moet je ook verplicht aanmelden. Je kan logies bovendien vrijwillig laten erkennen door Toerisme Vlaanderen, al dan niet met een comfortclassificatie (sterren). De vergunningen en sterren volgens het vorige logiesdecreet blijven nog maximum drie jaar geldig.

Je vindt op deze pagina's alle informatie, samen met de teksten van het logiesdecreet en de uitvoeringsbesluiten, die alle concrete normen en procedures vastleggen.

Klik op de titel om meer te lezen over het onderwerp:

 

Het logiesdecreet kort samengevat

Elk toeristisch logies waar je mensen tegen betaling te slapen legt, moet voldoen aan dezelfde zeven basisnormen inzake brandveiligheid en kwaliteit. Het maakt niet uit of het om een professionele uitbating of bijverdienste gaat en of het logies rechtstreeks wordt aangeboden of via tussenpersonen of een internetplatform.

Het logiesdecreet verdeelt het logiesaanbod in twee categorieën: kamergebonden logies en terreingebonden logies. Elk met een beperkt aantal algemene exploitatienormen. Voldoet jouw logies aan de voorwaarden van één van de twee categorieën, dan mag je het uitbaten als 'logies'. Als uitbater kies je zelf welke categorie, in functie van de kenmerken van je logies.

Wil je in de promotie een beschermde benaming gebruiken, dan moet jouw logies voldoen aan de bijkomende openings- en uitbatingsnormen van die benaming zodat het de verwachtingen van de bezoekers inlost. In het logiesdecreet bestaan er zeven beschermde benamingen:

Kamergebonden logies:

Terreingebonden logies:

Per beschermde benaming is een (vrijwillige) erkenning mogelijk. Je kan ook een erkenning vragen voor een 'logies', dus een verblijf waar je geen beschermde benaming gebruikt. Als je een erkenning aanvraagt, komt een logiesadviseur van Toerisme Vlaanderen langs voor een plaasbezoek en adviserend gesprek. Het erkenningsschild aan je muur en op je website, nieuwsbrief of drukwerk is een kwaliteitslabel dat vertrouwen wekt. De erkenning geeft ook toegang tot de logiessubsidies, het toegankelijkheidslabel ...

Erkende hotels, B&B's, vakantiewoningen, campings en vakantieparken kunnen een comfortclassificatie (sterren) krijgen. Voldoen ze aan de bijkomende uitbatingsvoorwaarden van een specifieke benaming, dan krijgen ze sowieso één ster. Voor de volgende sterren zijn er dan bijkomende comfortvereisten. Voor logies zonder beschermde benaming en voor hostels en camperterreinen is er dus geen comfortclassificatie. Een uitbater kan zijn ook logies met meer dan één benaming kan laten erkennen als het voldoet aan de overeenkomstige normen.

Lees meer over de erkenning en comfortclassificatie.

Het logiesdecreet geldt niet voor jeugdverblijven, bivakplaatsen, festivalcampings, gratis logies, verhuur uitsluitend in besloten kring (familie en vrienden), paalkamperen ... Het logiesdecreet regelt ook geen zaken die al in een andere regelgeving voorkomen, zoals ruimtelijke ordening, fiscaliteit, misleidende reclame ... Uiteraard moet het logies hier wel aan voldoen, alleen zal Toerisme Vlaanderen deze normen niet controleren.

Brochure: 'Het logiesdecreet in één oogopslag'

De brochure 'Het logiesdecreet in één oogopslag' vertelt je meer over het logiesdecreet, het stroomdiagram geeft je alle informatie in één oogopslag.

 

Je logies aanmelden en een erkenning of comfortclassificatie aanvragen

 

 • Je logies was vergund volgens het vorige logiesdecreet? Je hoeft voorlopig niets te doen. In de loop van 2017 zal Toerisme Vlaanderen je zelf contacteren om je vergunning om te zetten in een erkenning. Je krijgt twee jaar de tijd om hierover te beslissen. Bij de nieuwe erkenning krijg je ook een nieuw erkenningsteken. Het bijbehorende schildje toont de buitenwereld dat jouw logies voldoet aan de normen. Bij een bezoek ter plaatse zullen we voor hotels, B&B's, vakantiewoningen, campings en vakantieparken meteen een nieuwe berekening maken van de comfortclassificatie. In die tussentijd moet je logies natuurlijk wel blijven voldoen aan de uitbatingsvoorwaarden (zoals brandveiligheid).
   
 • Je logies was aangemeld volgens het vorige logiesdecreet? Je logies is automatisch aangemeld voor het huidige logiesdecreet. Je kan een erkenning (al dan niet met comfortclassificatie) krijgen volgens het huidige logiesdecreet. Heb je ondertussen jouw logies uitgebreid? Meld deze aanpassing dan via het uitbatersportaal.
   
 • Je logies is nog niet aangemeld? Meld je logies zo snel mogelijk aan. Je kan tegelijk ook een erkenning aanvragen. Voor hotels, B&B's, vakantiewoningen, campings en vakantieparken kan je een comfortclassificatie (sterren) aanvragen.
   
 • Je baat een hostel of vakantiecentrum (erkenning Toerisme voor Allen) uit? Jouw logies is automatisch aangemeld. In de loop van 2017 neemt Toerisme Vlaanderen contact met je op. Een hostel kan meteen die beschermde benaming aannemen. Een vakantiecentrum heeft drie jaar de tijd om te voldoen aan de bijkomende uitbatingsvoorwaarden van de benaming(en) die je eventueel wil gebruiken. Je erkenning Toerisme voor Allen loopt verder.

Meld je logies aan via het uitbatersportaal
of bezorg ons het papieren aanmeldingsformulier

Je kan via het uitbatersportaal of via het formulier ook een erkenning en comfortclassificatie aanvragen voor je logies.

 

Basisprincipes van het decreet

Het logiesdecreet gaat uit van volgende principes: 

 • Veiligheid en kwaliteit vormen de essentie en gelden voor iedereen 
 • Vertrouwen en verantwoordelijkheid geven  
 • Administratieve vereenvoudiging: overheid als coach  
 • De overheid controleert gericht  
 • Ruimte voor innovatie, creativiteit en eigenheid  
 • Tussenpersonen gaan mee in het bad

Klik hier om meer te lezen over de basisprincipes van het logiesdecreet.

Naar boven

 

Logiessubsidies

Toerisme Vlaanderen wil uitbaters graag een handje helpen en mee investeren in de verdere uitbouw van kwaliteitsvolle toeristische logies in Vlaanderen. In lijn met de beleidskeuzes komen de volgende investeringen in aanmerking voor een logiessubsidie in 2017:

 • investeringen in kind- en familievriendelijke infrastructuur
 • investeringen in een toegankelijke basisketen die leiden tot een A- of A+-label voor het toeristische logies
 • zorgspecifieke investeringen die leiden tot inclusieve verblijven
 • sommige investeringen in de aanleg of inrichting van camperplaatsen (de verharding van camperplaatsen, watertappunten met drinkbaar water, lozingspunten voor chemische toiletten, een systeem en plek voor de lozing van afvalwater en elektriciteitsaansluitingen).

Dien je aanvraag in voor 30 juni 2017.

 

Basisregister Vlaams logiesaanbod

In het basisregister vind je alle logies dat aangemeld, erkend of nog vergund is. Je kan opzoeken welke logies er zijn in een provincie, gemeente, … Of logies opzoeken per categorie (B&B, camping, hotel, vakantiewoning…) of status (aangemeld, erkend, nog vergund). Omwille van de privacy vind je in het basisregister geen gegevens over de uitbater.

Naar het basisregister Vlaams logiesaanbod

 

Regelgeving en modeldocumenten

Ben je op zoek naar een specifiek document in verband met het logiesdecreet of naar de integrale teksten van de wetgeving? Wij verzamelden voor jou alle teksten van het logiesdecreet, de uitvoeringsbesluiten, de ministeriële besluiten en alle modeldocumenten en -attesten samen op één overzichtelijke pagina.

Naar de regelgeving en modeldocumenten

 

Verklaring over cookies