Gemeentelijk mobiliteitsplan

Recent werd het beleidsplan voor onze gemeentelijke mobiliteit goedgekeurd. Dat plan is cruciaal voor de uitbouw van het gemeentelijk mobiliteitsbeleid. Daarnaast legt het een aantal belangrijke klemtonen voor de toekomst.

Het beleidsplan werd eerder al goedgekeurd in de gemeenteraad van 1 juni nadat het gunstig werd geadviseerd door de kwaliteitsadviseur. Na publicatie in het Belgisch Staatsplan van 27 juli treedt het ook officieel in voege. 

Waarom hebben we een beleidsplan nodig?

Een gemeente heeft een goedgekeurd mobiliteitsplan nodig voor het bekomen van subsidies bij de uitvoering van bepaalde projecten.  De Vlaamse overheid heeft hiervoor een aantal samenwerkingsovereenkomsten uitgewerkt waarbij verschillende partners kunnen betrokken worden zoals gemeentebesturen, provincie, gewest, andere overheidsdiensten, private personen en ondernemingen,…. 

Het plan richt zich vooral op de verbetering van de verkeersveiligheid. Zo wordt bij de opmaak van een mobiliteitsplan ook rekening gehouden met plannen en documenten van hogere overheden, mobiliteitsplannen van de omringende gemeenten en andere beleidsplannen in de gemeente.

Waaruit bestaat het beleidsplan?

Het beleidsplan bestaat uit een informatief deel, een richtinggevend deel en een concreet actieprogramma.

Het informatief deel bestaat uit een samenvatting van het onderzoek, de doelstellingen en eventuele knelpunten en kansen met betrekking tot ruimtelijke ordening en verkeersstructuren.

Het richtinggevend handelt over het beleidsscenario van het mobiliteitsplan, de werkdomeinen ruimtelijke ordening (werkdomein A), het werkdomein met betrekking tot de gewenste verkeersstructuur per vervoerswijze (werkdomein B) en het werkdomein ondersteunende en flankerende maatregelen (werkdomein C).

Hoe ziet het actieprogramma er uit?

Het laatste deel is het actieprogramma, waarin een aantal werkpunten met betrekking tot de hierboven vermelde werkdomeinen als prioritair te realiseren worden vermeld.

Bij het werkdomein ruimtelijke ordening vinden we onder andere:

·         de uitbouw van een zone voor economische activiteiten langsheen de N49/E34

·         woonzones en woonprojecten realiseren op basis van het STOP-PRINCIPE

·         behoud van het open landschap van het krekengebied

Bij werkdomein ‘gewenste verkeersstructuur per vervoerswijze’ vinden we onder andere:

·         verdere uitbouw van de N49/E34 (afsluiten kruispunten) en de laterale wegen

·         het weren van sluikverkeer op de noord-zuid as

·         herinrichting van school omgevingen

·         realiseren van fietspaden (verbeteringswerken en aanleg nieuwe fietspaden)

·         verdere uitbouw van de trage wegen

·         implementatie van een lichtvisie voor gemeentewegen

Bij de flankerende maatregelen vinden we onder andere:

·         monitoren en evalueren van verkeersintensiteiten

·         continue opvolgen van het handhavingsbeleid

·         flankerende maatregelen m.b.t. parkeren

·         stimuleren van het fietsgebruik

·         actieplan voor een veilige schoolomgeving

·         mobiliteitsadvies bij evenementen en bij toeristische info

·         opvolging bedrijfs- en schoolvervoersplannen

·         stimuleren van het openbaar vervoergebruik en uitbouwen van haltes

·         bewegwijzering van zwaar vervoer

Evalueren

Het mobiliteitsplan moet op regelmatige basis geëvalueerd worden om de continuïteit van het mobiliteitsbeleid te verzekeren. Hiervoor moet jaarlijks een voortgangsrapport worden opgemaakt dat aan de gemeentelijke begeleidingscommissie en de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Na vijf jaar moet terug een sneltoets worden uitgevoerd waarbij gekeken wordt welke stappen dienen te worden ondernomen om een actueel mobiliteitsbeleid te garanderen op gemeentelijk niveau.

Het mobiliteitsplan is ook in te kijken bij de gemeentelijke dienst Verkeer.

Het plan

- Deel 1

- Deel 2

- Deel 3

- Deel 4

Technische Dienst - Afdeling Wegen

AFSPRAAK VERPLICHT

Openingsuren

MA
9:00 - 12:00
DI
9:00 - 12:00
14:00 - 16:00
WO
9:00 - 12:00
DO
9:00 - 12:00
VR
9:00 - 12:00
ZA
gesloten
ZO
gesloten

Extra info

Onze diensten zijn gesloten op 11 juli, 15 en 16 augustus.

Verklaring over cookies