Moraliteitsattest

Om een slijterij of een drankgelegenheid, zoals een café of een restaurant, uit te baten, hebt u een bewijs nodig dat u van goed en zedelijk gedrag bent en dus het recht hebt om gegiste en sterke dranken te schenken.

In principe volstaat een uittreksel van het strafregister, maar op dat uittreksel staan geen werkstraffen vermeld. Als u echter een werkstraf hebt gekregen na een veroordeling voor heling, mag u geen gegiste of sterke dranken verkopen. Daarom kan een gemeente bij twijfel een moraliteitsattest opvragen om dergelijke veroordelingen te achterhalen.

Hoe aanvragen?

U vraagt een uittreksel uit het strafregister of een moraliteitsattest aan in de gemeente waar u bent ingeschreven in het bevolkingsregister.

Het is belangrijk dat u ook de reden vermeldt waarom u het document aanvraagt zodat de ambtenaar het correcte bewijs kan afleveren.

Prijs

Gratis

Wat meebrengen?

Uw identiteitskaart.

Bevolkingsdienst

Openingsuren

Maandag : 9:00 12:00
Dinsdag : 9:00 12:00
  14:00 16:00
  17:00 18:45
Woensdag : 9:00 12:00
  14:00 16:00
Donderdag : 9:00 12:00
Vrijdag : 9:00 12:00
Verklaring over cookies