Toegankelijkheidsverklaring voor Gemeente Assenede

Gemeente Assenede streeft ernaar haar website toegankelijk te maken, overeenkomstig het bestuursdecreet dd. 7 december 2018 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website https://www.assenede.be.

Nalevingsstatus

Deze website voldoet gedeeltelijk aan WCAG 2.1 niveau AA, omdat niet aan de onderstaande eisen is voldaan en/of omdat de volgende vrijstellingen gelden.

Niet-toegankelijke inhoud

Wij doen ons best om de hele website en alle documenten toegankelijk te maken voor iedereen. Als u iets vindt dat niet toegankelijk is, dan horen wij het graag van u.

Niet-naleving van het Bestuursdecreet

1.1.1 Niet-tekstuele content

We spannen ons in om relevante alternatieve teksten bij beelden te voorzien. Bij een aantal afbeeldingen kan de alternatieve tekst nog beter worden ingevuld.

2.4.4 – Link doel (in Context)

We spannen ons in om de link context steeds duidelijk te maken aan de hand van de link tekst, maar op sommige plaatsen is dit nog niet het geval.

Onevenredige last

1.2 Tijdsgebaseerde media: voorzien een alternatief voor tijdsgebaseerde media

Een groot aantal van onze video's is nog niet voorzien van een alternatief. Hierdoor zijn ze moeilijker toegankelijk voor mensen met een beperking.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 18 augustus 2021, door middel van zelf-evaluatie.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 18 augustus 2021.

Feedback en contactgegevens

Ondervind je een probleem met deze website, meld dit dan per e-mail communicatie@assenede.be en geef hierbij de locatie (link) naar de webpagina door waar je het probleem bent tegengekomen.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden van de manier waarop we uw feedback of klacht over webtoegankelijkheid behandelden, dan kan u zich richten tot de Vlaamse Ombudsdienst.

U bereikt hen:

  • per post op: Vlaamse Ombudsdienst, Vlaams ombudsman, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel
  • via e-mail: klachten@vlaamseombudsdienst.be
  • via telefoon 02 552 48 48 of het gratis nummer 1700
Verklaring over cookies