Jeugdraad

 

De gemeentelijke Jeugdraad Assenede adviseert de gemeenteraad over alles wat de jeugd in Assenede aanbelangt. De gemeente is voor bepaalde zaken verplicht advies te vragen maar de jeugdraad kan ook op eigen initiatief advies formuleren.

Kort samengevat is dit de kern van de taken van de jeugdraad:

De gemeentelijke jeugdraad van Assenede

  • heeft en geeft ideeën om Assenede jeugdvriendelijk te maken
  • is de leukste adviesraad van Assenede
  • komt op voor de kinderen in Assenede
  • zorgt dat Assenede luistert naar haar jongste inwoners
  • organiseert toffe activiteiten
  • is gewoon een leuke bende!

Voorzitter: het voorzitterschap wordt momenteel opgevolgd door Silke De Smet.

De jeugdraad bestaat uit een dagelijks bestuur en een algemene vergadering.

Dagelijks bestuur

Je kan het dagelijks bestuur van de jeugdraad bereiken via bestuur@gja.be

Silke en Thelma hebben na jaren inzet de jeugdraad aan de kapstok gehanden. Momenteel zijn we op zoek naar geëngageerde jongeren die de jeugdraad willen (bege-)leiden.  Wie interesse heeft, welkom! Genoeg ideeën en things to do om met wat meer man/vrouw sterk te zijn!!!

Algemene vergadering

De algemene vergadering bestaat uit vertegenwoordigers van alle jeugdverenigingen samen met de jeugdconsulente, de schepen bevoegd voor jeugd en het dagelijks bestuur. Iedere tweede zaterdag van de oneven maanden is er algemene vergadering. De juiste data, locatie en uur kun je steeds opvragen via het dagelijks bestuur.

De jeugdraad beschikt over een eigen uitleendienst. Meer info hierover kan je verkrijgen via de jeugdconsulente – 09 341 90 80 of jeugd@assenede.be

Samenstelling algemene vergadering:

De samenstelling van het werkjaar 2023-2024.

Vertegenwoordiger van KLJ Assenede: Jelle Pauwels, Andreas Dellaert en Quinten Van Der Snickt.

Vertegenwoordiger van KLJ Bassevelde: Siemen Ysebaert en Lotte Vernaeve.

Vertgenwoordiger Chiro Assenede: Sofie Vandendriessche en Alicia.

Vertegenwoordiger Scouts Michiel de Ruyter: Cayolin De Klerck.

Vertegenwoordiger Scouts Houtekiet: Lisa De Clercq, Maud De Causemaeker en Aline Cocquyt.

Vertegenwoordiger Chiro Beukenhout: Linde De Smet en Lena De Muynck.

Wil je graag lid worden?

Jeugdraad Assenede zoekt jongeren tussen 16 en 30 jaar die interesse hebben om lid te worden van:

• het bestuur (maandelijks overleg)

• de algemene vergadering (tweemaandelijks overleg)    

De regeltjes ...

De jeugdraad heeft statuten en een huishoudelijk reglement. Deze zijn goedgekeurd in de gemeenteraad van 15.12.2021.

Verklaring over cookies