Jeugdraad

 

De gemeentelijke Jeugdraad Assenede adviseert de gemeenteraad over alles wat de jeugd in Assenede aanbelangt. De gemeente is voor bepaalde zaken verplicht advies te vragen maar de jeugdraad kan ook op eigen initiatief advies formuleren.

Kort samengevat is dit de kern van de taken van de jeugdraad:

De gemeentelijke jeugdraad van Assenede

  • heeft en geeft ideeën om Assenede jeugdvriendelijk te maken
  • is de leukste adviesraad van Assenede
  • komt op voor de kinderen in Assenede
  • zorgt dat Assenede luistert naar haar jongste inwoners
  • organiseert toffe activiteiten
  • is gewoon een leuke bende!

Voorzitter: het voorzitterschap wordt momenteel gedeeld door Larissa Buijsse en Gert De Scheemaeker.

De jeugdraad bestaat uit een dagelijks bestuur en een algemene vergadering.

Dagelijks bestuur

Je kan het dagelijks bestuur van de jeugdraad bereiken via bestuur@gja.be

Als duo vormen Gert De Scheemaeker en Silke De Smet het dagelijks bestuur van de jeugdraad, zij doen een co-voorzitterschap. Gezien zij samen het voltallige dagelijks bestuur zijn, worden de andere taken (secretaris, penningmeester) verdeeld over hun tweetjes naargelang wie wanneer tijd heeft.

Algemene vergadering

De algemene vergadering bestaat uit vertegenwoordigers van alle jeugdverenigingen samen met de jeugdconsulente, de schepen bevoegd voor jeugd en het dagelijks bestuur. Iedere tweede zaterdag van de oneven maanden is er algemene vergadering. De juiste data, locatie en uur kun je steeds opvragen via het dagelijks bestuur.

De jeugdraad beschikt over een eigen uitleendienst. Meer info hierover kan je verkrijgen via de jeugdconsulente – 09 341 90 80 of jeugd@assenede.be

Samenstelling algemene vergadering:

Gert De Scheemaeker en Silke De Smet

Vertegenwoordiger van KLJ Assenede: Thomas Van Damme. Ryan Van Laere, en Elias Van de Rostijne zijn de plaatsvervangers.

Vertegenwoordiger van KLJ Bassevelde: Merel De Buck. Thomas Verweire is plaatvervanger.

Vertgenwoordiger Chiro Assenede: Thelma Leemans. Scavo Van de Rostyne is plaatsvervanger.

Vertegenwoordiger Scouts Michiel de Ruyter: Thoran Slock. Thijs De Rycke en Sarah Roesbeke zijn de plaatsvervangers.

Vertegenwoordiger Scouts Houtekiet: Lisa De Clercq. Jenny-Lee Van Den Eeckhout is plaatsvervanger.

Vertegenwoordiger Chiro Beukenhout: Linde De Smet. Sarah Ingels is plaatvervanger.

Wil je graag lid worden?

Jeugdraad Assenede zoekt jongeren tussen 16 en 30 jaar die interesse hebben om lid te worden van:

• het bestuur (maandelijks overleg)

• de algemene vergadering (tweemaandelijks overleg)    

De regeltjes ...

De jeugdraad heeft statuten en een huishoudelijk reglement. Deze zijn goedgekeurd in de gemeenteraad van 27.06.2019.

Verklaring over cookies