Het bestuur van Assenede

 

Onze gemeente wordt bestuurd door de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen, kortweg het schepencollege. Elke zes jaar kiezen onze inwoners een nieuw gemeentebestuur.

Hieronder kan je meer lezen over:

  • Gemeenteraad: met samenstelling van de raad, agenda‘s en verslagen en diverse documenten
  • College van burgemeester en schepenen: hier worden de burgemeester en de vijf schepenen voorgesteld
  • Raad voor maatschappelijk welzijn: ontdek hier de werking van de raad voor maatschappelijk welzijn

  • Vast bureau: het vast bureau staat in voor de dagelijkse beheer van de raad voor maatschappelijk welzijn

  • Autonoom Gemeentebedrijf: is een verzelfstandigd agentschap en beschikt over een eigen rechtspersoonlijkheid 

  • Adviesraden: hier wordt dieper ingegaan op alle adviesraden van de gemeente

  • Beleidsdocumenten: een opsomming van enkele belangrijke beleidsdocumenten
  • Budget: hier wordt het budget, met andere woorden de financiële kant van de gemeente toegelicht
  • Politieraad: wat doet de Politieraad en wie maakt er deel van uit?
Verklaring over cookies