In januari ging lokaal bestuur Assenede in zee met IDEA Consult om de verschillende fusiemogelijkheden voor onze gemeente te onderzoeken. Ook geen fusie blijft daarbij een optie. We vinden het als lokaal bestuur erg belangrijk hier open en transparant over te communiceren. Op deze pagina vind je heel wat info rond de fusie.

 

 

Waarom komt deze studie er?

Argument 1: Bestuurskracht onder druk

Lokale besturen kregen de voorbije jaren tal van nieuwe verantwoordelijkheden. Een interessante beweging, al is het voor kleinere besturen als Assenede niet evident om alles rond te fietsen.  Vandaar dat op tal van plaatsen in Vlaanderen versterkte samenwerking en fusie tussen gemeenten wordt onderzocht. Assenede kan daarin niet achter blijven. Het bestuur houdt het liefst de touwtjes in eigen handen, dan de keuze aan anderen over te laten.

Argument 2: Onderzoek naar de kansen van schaalvergroting

Assenede zal een onderzoek starten om na te gaan of versterkte samenwerking of fusie met een of meer gemeenten uit de omgeving meer toekomstperspectieven biedt. Kan de gemeente dankzij zo’n fusie komen tot betere dienstverlening voor de inwoners? Ontstaan er meer carrièremogelijkheden voor medewerkers? Komt er meer budget voor investeringen? Wat zijn eventuele nadelen? Belangrijke vragen die het bestuur in zo’n fusieverkenning wil beantwoord zien.

Argument 3: Te vroeg voor speculaties

Ongetwijfeld zal het onderzoek speculaties openen over de voor- en nadelen van fusie of over kandidaat-fusiepartners. Belangrijk is te weten dat het bestuur eerst grondig alle pistes wil onderzoeken vooraleer een partnerkeuze te maken of een voorlopige beslissing te nemen. En ook tussen een voorlopige beslissing tot fusie en een definitieve beslissing ligt overigens nog een lange periode van overleg met alle betrokkenen. Laat ook dat duidelijk zijn, als het bestuur het pad van fusie inslaat, zal dit project vanzelfsprekend vorm krijgen in een actieve samenspraak met medewerkers en burgers.

 

Timing?

Het onderzoek loopt van januari tot en met mei 2022.

 

Commissies

Ondertussen waren er een tweetal gemeenteraadscommissie. Via onderstaande linken kan je het verslag bekijken of beluister. Je vindt er telkens ook de presentatie.

11.01.2022: Start bestuurskrachtmeting en fusieverkenning

Klik hier voor de presentatie.

Klik hier om de commissie te bekijken.

17.03.2022: Toelichting van de resultaten van de bestuurskrachtmeting.

Klik hier voor de presentatie.

Klik hier om de commissie te beluisteren.

30.06.2022: Toelichting van de resultaten van de fusieverkenning.

Klik hier voor de presentatie. (beschikbaar vanaf 30.06.2022, 20.00 uur)

Klik hier om de commissie te beluisteren.

 

Verklaring over cookies