Bestuurskrachtmeting en fusieverkenning

In januari 2022 ging lokaal bestuur Assenede in zee met IDEA Consult om de verschillende fusiemogelijkheden voor onze gemeente te onderzoeken. Ook geen fusie blijft daarbij een optie. We vinden het als lokaal bestuur erg belangrijk hier open en transparant over te communiceren. Op deze pagina vind je heel wat info rond de fusie.

 

 

Waarom komt deze studie er?

Argument 1: Bestuurskracht onder druk

Lokale besturen kregen de voorbije jaren tal van nieuwe verantwoordelijkheden. Een interessante beweging, al is het voor kleinere besturen als Assenede niet evident om alles rond te fietsen.  Vandaar dat op tal van plaatsen in Vlaanderen versterkte samenwerking en fusie tussen gemeenten wordt onderzocht. Assenede kan daarin niet achter blijven. Het bestuur houdt het liefst de touwtjes in eigen handen, dan de keuze aan anderen over te laten.

Argument 2: Onderzoek naar de kansen van schaalvergroting

Assenede zal een onderzoek starten om na te gaan of versterkte samenwerking of fusie met een of meer gemeenten uit de omgeving meer toekomstperspectieven biedt. Kan de gemeente dankzij zo’n fusie komen tot betere dienstverlening voor de inwoners? Ontstaan er meer carrièremogelijkheden voor medewerkers? Komt er meer budget voor investeringen? Wat zijn eventuele nadelen? Belangrijke vragen die het bestuur in zo’n fusieverkenning wil beantwoord zien.

Argument 3: Te vroeg voor speculaties

Ongetwijfeld zal het onderzoek speculaties openen over de voor- en nadelen van fusie of over kandidaat-fusiepartners. Belangrijk is te weten dat het bestuur eerst grondig alle pistes wil onderzoeken vooraleer een partnerkeuze te maken of een voorlopige beslissing te nemen. En ook tussen een voorlopige beslissing tot fusie en een definitieve beslissing ligt overigens nog een lange periode van overleg met alle betrokkenen. Laat ook dat duidelijk zijn, als het bestuur het pad van fusie inslaat, zal dit project vanzelfsprekend vorm krijgen in een actieve samenspraak met medewerkers en burgers.

 

Timing?

Het onderzoek loopt van januari tot en met mei 2022.

 

Commissies

Ondertussen waren er een een aantal gemeenteraadscommissies. Via onderstaande linken kan je het verslag bekijken of beluisteren.

Je vindt er telkens ook de presentatie/ agenda.

11.01.2022: Start bestuurskrachtmeting en fusieverkenning

Klik hier voor de presentatie.

Klik hier om de commissie te bekijken.

17.03.2022: Toelichting van de resultaten van de bestuurskrachtmeting.

Klik hier voor de presentatie.

Klik hier om de commissie te beluisteren.

30.06.2022: Toelichting van de resultaten van de fusieverkenning.

Klik hier voor de presentatie. (beschikbaar vanaf 30.06.2022, 20.00 uur)

Klik hier om de commissie te beluisteren.

08.11.2022: Bespreking van de aanpak burgerbevraging, bevraging aan personeel en kennisnemen van de adviesvraag aan de adviesraden.

Klik hier voor de agenda. 

Klik hier om de commissie te beluisteren.

23.03.2023: Bespreking van de resultaten van de burgerbevraging, bevraging aan personeel en adviezen van de adviesraden en bewonersplatformen

Klik hier voor de agenda.

Klik hier om de commissie te besluisteren

Conclusienota rondetafelgesprekken Assenede

Begin 2022 stelde het gemeentebestuur van Assenede IDEA Consult aan om de bestuurskracht van het lokaal bestuur in kaart te brengen. Daarop volgde een fusieverkenning met de buurgemeenten. Als slotstuk van dit traject werd de mening van de inwoners gevraagd over zowel de bestuurskracht van de gemeente als de effecten van een mogelijke fusie. Via rondetafelgesprekken in de vier deelgemeenten, namelijk Bassevelde, Oosteeklo, Assenede en Boekhoute, kregen inwoners de kans om zich te informeren en hun visie op tafel te leggen. In deze nota beschrijven we de inzichten die deze participatiemomenten opleverden.

Klik hier om de conlusienota te raadplegen

 

26.06.2023: Bespreking van de antwoorden van de buurgemeenten Kaprijke, Sint-Laureins en Eeklo. 

Klik hier voor de agenda

Klik hier om de commissie te volgen

Slot

De gemeente Assenede is voorstander van een ‘doorgedreven intergemeentelijke samenwerking’ tussen de gemeenten Assenede, Kaprijke en Sint-Laureins. Dat is de beslissing van de gemeenteraad van donderdag 29 juni na eerder advies van de gemeenteraadscommissie ‘fusie’ die op maandag 26 juni plaatsvond in de raadzaal van het gemeentehuis van Assenede.

In totaal vonden tussen 11.01.2022 en 26.06.2023 zes commissievergaderingen rond een mogelijke fusie plaats. Tijdens deze periode voerde studiebureau Idea Consult ook een onafhankelijke bestuurskrachtmeting uit. Daarnaast werden vier rondetafelgesprekken georganiseerd waarin werd gepolst naar de mening van onze inwoners. Na dit uitgebreide traject formuleerde de gemeenteraadscommissie ‘fusie’ op maandag 26.06.2023 zijn advies aan de gemeenteraad. De gemeenteraad kwam op donderdag 29.06.2023 tot volgend besluit:

Artikel 1: De gemeenteraad besluit om geen fusieovereenkomst aan te gaan in deze lopende legislatuur.

Art.2: De gemeenteraad mandateert de burgemeester om in overleg te gaan met de burgemeesters van Kaprijke en Sint-Laureins met als doel om op korte termijn te komen tot een ‘Intentieverklaring tot doorgedreven intergemeentelijke samenwerking’. Als beide partnergemeenten hiertoe bereid zijn, kan daarna een projectleider aangesteld worden om in overleg met de directies van de 3 gemeentelijke administraties tot een formeel samenwerkingsakkoord te komen.

Art.3:Deze beslissing  wordt ter kennis gegeven aan de inwoners van de gemeente Assenede en aan de schepencolleges van de gemeenten Zelzate, Evergem, Eeklo, Kaprijke en Sint-Laureins.

Art. 4: Het besluit gaat onverwijld in na de stemming tijdens de gemeenteraadszitting van 29 juni 2023.

Het volledige besluit kan je hier nalezen. 

 

Verklaring over cookies