Aanvraag Pop-up

Opgelet: als je een pop-up wil aanvragen moet je zeker volgende documenten hebben: kopie identiteitskaart, uittreksel strafregister (model 596.1-8), kopie objectieve aansprakelijkheid, uittreksel KBO.

Inhoud

 • Wat is een pop-up?
  • Een pop-up is een tijdelijk horeca-initiatief dat wordt uitgebaat in een pand of op een terrein (privaat of openbaar domein). Een pop-up moet voldoen aan dezelfde kwaliteits-en veiligheidsvereisten als permanente horecazaken. (Bv. Toelating FAVV bij de verkoop van verse levensmiddelen, drankvergunning e.d.).
  • Horeca pop-ups zijn verboden:
   • In ruimtelijke kwetsbare gebieden (bv. Natuurgebieden)
   • Indien er een expliciet verbod is opgenomen in de stedenbouwkundige verordening en/ of Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP).

 

Periode

 • Een pop-up kan maximaal 120 dagen per jaar bestaan, dit in maximaal 4 periodes van max. 30 opeenvolgende kalenderdagen. Als men deze termijn wil overschrijden, kan men niet langer gebruik maken van de pop-up regelgeving. Dit wil zeggen dat men niet langer onder de uitzondering valt en men dus net zoals alle andere horecazaken een vergunning moet aanvragen.

Voorwaarden

 • De voorwaarden worden bepaald door het College van Burgemeester en Schepenen.
 • Verzekeringen
  • Zoals hierboven al vermeld, moet een horeca pop-up aan dezelfde voorwaarden voldoen als een vaste horecazaak. Zij moeten dus ook de nodige documenten kunnen voorleggen in het kader van verzekering voor Brand & Ontploffing, een brandveiligheidsattest/ melding bij de brandweer, enz.
  • De aanvraag van het brandveiligheidsattest of de meldingsplicht moeten beiden gebeuren bij de Brandweerzone Centrum (https://brandweerzonecentrum.be/korps/post-assenede)

Vergunningen

Omgevingsvergunning

Voor de plaatsing van tijdelijke constructies is geen bijkomende omgevingsvergunning vereist als men voldoet aan volgende voorwaarden:

 • Maximale periode van 4x30 dagen/ kalenderjaar;
 • Niet in een ruimtelijk kwetsbaar gebied;
 • Niet gepaard met ontbossing, wijziging van vegetatie of kleine landschapselementen;

Drankvergunning:

Als men een pop-up initiatief neemt waarbij er max. 15 opeenvolgende dagen drank aangeboden wordt, moet men een drankvergunning aanvragen. 

 • Procedure
  • De aanvraag moet gebeuren via onderstaand inschrijvingsformulier (dit kan enkel tijdens de periode van februari tot mei). Zij behandelen de aanvraag, waarna het College van Burgemeester en Schepenen de uiteindelijke beslissing zal nemen.

 

AANVRAAGFORMULIER POP-UP

(opgelet minstens 45 dagen voor de opening aanvragen)

-> Opgelet u moet wel over volgende documenten beschikken: kopie identiteitskaart, uittreksel strafregister, objectieve aansprakelijkheidsverzekering en uittreksel KBO.

BESTEMMING EXPLOITATIE

VERANTWOORDELIJKE EXPLOITATIE

ONROEREND GOED WAAR DE UITBATING GEBEURT

Ligging

Eigendom

SLIJTERIJ VAN GEGISTE DRANKEN EN VERKOOP STERKE DRANKEN

NOODZAKELIJKE BIJLAGEN

GELUIDSAFWIJKING

* zijn verplicht in te vullen velden.

Lokale Economie

Openingsuren

MA
9:00 - 12:00
DI
9:00 - 12:00
14:00 - 16:00
WO
9:00 - 12:00
DO
9:00 - 12:00
VR
9:00 - 12:00
ZA
gesloten
ZO
gesloten

Extra info

Onze diensten zijn gesloten op 11 juli, 15 en 16 augustus.

Verklaring over cookies