Vuurwerk

Vuurwerk
Het ontsteken van feestvuurwerk door particulieren is verboden.

Het ontsteken van spektakelvuurwerk (en toebehoren) kan enkel toegelaten worden op voorwaarde dat:

  • een voorafgaande machtiging wordt aangevraagd aan het college van burgemeester en schepenen

  • er gebruik gemaakt wordt van geluidsarm vuurwerk

Verklaring over cookies