Attesten en uittreksels burgerlijke stand

Attesten en uittreksels aanvragen

Je kunt online attesten en uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand aanvragen(geboorte, huwelijk, echtscheiding en overlijden) voor diverse doeleinden (mutualiteit, belastingen, sollicitatie, echtscheiding...).

Je kan het gewenste attest of uittreksel online opvragen, opslaan en printen zonder dat je moet langskomen bij de loketten van de dienst burgerzaken.
De geprinte attesten zijn volkomen rechtsgeldig binnen de Europese Unie.

Let op! Heb je jouw afschrift of uittreksel nodig voor het buitenland, kies dan bij de online aanvraag bij “Document nodig voor gebruik in België “ voor “nee”. Dit is belangrijk, omdat je anders problemen kunt ondervinden bij de legalisatie van het afschrift of uittreksel. Het aangevraagde document krijg je niet onmiddellijk in jouw mailbox.

Indien je geen computer hebt, kan je terecht aan de balie van dienst burgerzaken.

Vraag je een attest aan voor iemand anders? Stuur ons dan een mailtje: burgerlijkestand@assenede.be.

Indien jouw aanvraag aan de wettelijke vereisten voldoet, bezorgen wij jou de gevraagde akte.

Procedure

Je kunt een afschrift of een uittreksel aanvragen bij het gemeentebestuur waar het feit plaatsvond.

Als je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kan je een afschrift of uittreksel van de akte online aanvragen via het e-loket van jouw gemeente.

Die elektronische afschriften en uittreksels zijn voorzien van een elektronisch zegel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ze hebben dezelfde juridische waarde als deze afgeleverd door de gemeente. Zolang de informatie op het bewijs correct is, kun je het geldig gebruiken in om het even welke vorm (op papier of in digitale vorm).

Sinds 1 januari 2019 worden akten van de burgerlijke stand uitsluitend digitaal geregistreerd. Dateert jouw akte van voor 1 januari 2019, dan is die misschien nog niet in digitale vorm beschikbaar. Sommige gemeenten digitaliseren oude archieven naarmate afschriften of uittreksels van de akten worden opgevraagd of wijzigingen worden aangebracht

Verklaring over cookies