Huis-aan-huisinzameling van grofvuil

Alle huishoudelijk afval dat je niet in een restafvalzak of afvalcontainer kan stoppen is grofvuil: huisraad, meubels, vloerbekleding, … Goederen die in goede staat zijn, kan je aan een kringwinkel bezorgen (meubelen, kleding, schoenen en elektrische apparaten).

Opgelet: afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA), autobanden, bouw- en sloopafval zijn geen grofvuil.

Info over wat kan en wat niet klik hier.

Procedure

Grofvuil wordt enkel op afroep en tegen betaling aan huis ingezameld.
Alle huishoudelijk afval dat je niet in een restafvalzak of afvalcontainer kan stoppen is grofvuil: huisraad, meubels, vloerbekleding, …

Links

Verklaring over cookies