BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

de heer Dossche Dirk, Meelstraat 21, 9960 Assenede
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten
 

Kort omschreven gaat het over het hernieuwing milieuvergunning en slopen bedrijfsgebouwen.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Meelstraat 21, 9960 Assenede;

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 28-01-2023 tot en met 26-02-2023 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

 

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

de heer De Weweire Tim, Molenbosstraat 41, 9960 Assenede
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het oprichten van een windmolen.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Molenbosstraat 41, 9960 Assenede;

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Provincie Oost-Vlaanderen. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 28-01-2023 tot en met 26-02-2023 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

 

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

NV AQUAFIN, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar,
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het AQF 22.065 Assenede: afkoppeling Kraaigemstraat.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Kraaigemstraat 44, 9968 Bassevelde (Assenede); Kraaigemstraat 33, 9968 Bassevelde (Assenede); Kraaigemstraat 42, 9968 Bassevelde (Assenede); Beekstraat 64, 9968 Assenede; Kraaigemstraat 33A, 9968 Bassevelde (Assenede); Kraaigemstraat 46, 9968 Bassevelde (Assenede); Kraaigemstraat 33, 9968 Assenede; Kraaigemstraat 42, 9968 Assenede; Beekstraat 64, 9968 Assenede; Kraaigemstraat , 9960 Assenede;

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Departement Omgeving. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van  tot en met  ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

de heer De Vriese Jan, Smoutersdijkstraat 12, 9960 Assenede
mevrouw Van Damme Elisabeth, Oosteeklo-Dorp 73B, 9968 Assenede
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het bouwen van woning met stalling en carport na afbraak bestaande woning en stalling.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Smoutersdijkstraat 12, 9960 Assenede;

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 25-12-2022 tot en met 23-01-2023 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

BVBA STORM 25, Borsbeeksebrug 22, 2600 Antwerpen
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

- vegetatiewijzigingen
 

Kort omschreven gaat het over het exploiteren van een windmolen

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

9960 Assenede, Stoepestraat zn

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Departement Omgeving. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 21-12-2022 tot en met 19-01-2023 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

De gemeente organiseert een informatievergadering over de aanvraag op 10 januari 2023 om 19 uur in de Raadzaal van AC Evergem, Fortune De Kokerlaan 11, 9940 Evergem.

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

NV AQUAFIN, Kontichsesteenweg 54, 2630 Aartselaar
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

- vegetatiewijzigingen
 

Kort omschreven gaat het over het AQF 22.077 Assenede: Collector Prins Boudewijnlaan.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Prins Boudewijnlaan 17, 9960 Assenede; Moestuinstraat 7, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 33A, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 15, 9960 Assenede; Dijkstraat 10, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 20, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 37, 9960 Assenede; Kapelledreef 11, 9960 Assenede; Dijkstraat 22, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 42, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 30, 9960 Assenede; Dijkstraat 28B, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 27, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 49, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 6, 9960 Assenede; Hollekenstraat 5, 9960 Assenede; Dijkstraat 7, 9960 Assenede; Dijkstraat 26A, 9960 Assenede; Bijenkorf 10, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 18, 9960 Assenede; Dijkstraat 13, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 19, 9960 Assenede; Moestuinstraat 25, 9960 Assenede; Dijkstraat 14, 9960 Assenede; Dijkstraat 25, 9960 Assenede; Moestuinstraat 5, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 39, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 4, 9960 Assenede; Dijkstraat 2, 9960 Assenede; Dijkstraat 20, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 44, 9960 Assenede; Hollekenstraat 3, 9960 Assenede; Bijenkorf 14, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 26, 9960 Assenede; Dijkstraat 7A, 9960 Assenede; Hoogstraat 81, 9960 Assenede; Moestuinstraat 1, 9960 Assenede; Dijkstraat 8, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 38, 9960 Assenede; Dijkstraat 18, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 41, 9960 Assenede; Dijkstraat 21, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 40B, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 7, 9960 Assenede; Hollekenstraat 6, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 40, 9960 Assenede; Bijenkorf 4, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 40C, 9960 Assenede; Moestuinstraat 21, 9960 Assenede; Hoogstraat 77, 9960 Assenede; Hoogstraat 85, 9960 Assenede; Hollekenstraat 2B, 9960 Assenede; Hollekenstraat 2A, 9960 Assenede; Hoogstraat 75, 9960 Assenede; Bijenkorf 8, 9960 Assenede; Hollekenstraat 2C, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 21, 9960 Assenede; Kapelledreef 4, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 33, 9960 Assenede; Dijkstraat 28A, 9960 Assenede; Hollekenstraat 2, 9960 Assenede; Dijkstraat 26, 9960 Assenede; Kapellestraat 8, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 42b, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 22, 9960 Assenede; Kapellestraat 2, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 11, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 2, 9960 Assenede; Kapelledreef 13, 9960 Assenede; Kapellestraat 4, 9960 Assenede; Kapellestraat 10, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 29A, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 1, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 35, 9960 Assenede; Sportstraat 23, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 24, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 25, 9960 Assenede; Sportstraat 16, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 13, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 34, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 23, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 12, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 46, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 56, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 40a, 9960 Assenede; Bijenkorf 12, 9960 Assenede; Dijkstraat 9, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 42a, 9960 Assenede; Dijkstraat 15, 9960 Assenede; Hoogstraat 100, 9960 Assenede; Kapellestraat 4C, 9960 Assenede; Moestuinstraat 23, 9960 Assenede; Dijkstraat 27, 9960 Assenede; Dijkstraat 17, 9960 Assenede; Hoogstraat 102, 9960 Assenede; Kapellestraat 4A, 9960 Assenede; Dijkstraat 29, 9960 Assenede; Hollekenstraat 3A, 9960 Assenede; Hoogstraat 67, 9960 Assenede; Hoogstraat 83, 9960 Assenede; Bijenkorf 6, 9960 Assenede; Hoogstraat 69, 9960 Assenede; Kapellestraat 4B, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 5, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 48, 9960 Assenede; Dijkstraat 28, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 19A, 9960 Assenede; Dijkstraat 12, 9960 Assenede; Dijkstraat 6, 9960 Assenede; Dijkstraat 11, 9960 Assenede; Moestuinstraat 3, 9960 Assenede; Dijkstraat 28D, 9960 Assenede; Dijkstraat 23, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 50, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 9, 9960 Assenede; Dijkstraat 24, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 28, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 16, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 17A, 9960 Assenede; Dijkstraat 16, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 43, 9960 Assenede; Dijkstraat 1, 9960 Assenede; Dijkstraat 28C, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 31, 9960 Assenede;

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Departement Omgeving. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 07-12-2022 tot en met 05-01-2023 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

de heer Verpaele Andy, Tervenen 60, 9940 Evergem
mevrouw Van de Veire Elly, Tervenen 60, 9940 Evergem
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een eengezinswoning, aanleggen verharding, bouwen 7 garages en voorzien van 2 autostaanplaatsen met laadpaal.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Oosteeklo-Dorp 48, 9968 Assenede;

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 10-12-2022 tot en met 08-01-2023 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

 Van De Woestyne Tim, Rijkestraat 78, 9968 Oosteeklo
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten
 

Kort omschreven gaat het over het bouwen loods met verkoopsruimte en bureel voor productie van wijn en onderhoud van wijngaard, aanleggen verharding en parking, voorzien van ondergrondse infiltratiekratten, rooien bomen.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Rijkestraat 78, 9968 Oosteeklo;

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 25-11-2022 tot en met 24-12-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

vzw VZW VBS Het Ooievaarsnest, Leegstraat 17B, 9960 Assenede

 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over de gedeeltelijke afbraak van een schoolgebouw.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Leegstraat 17B, 9960 Assenede;

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 07-11-2022 tot en met 06-12-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

Neyt Guy, Kasteelstraat 10, 9960 Assenede
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het groepswoningbouw: oprichten van 4 gebouwen met telkens 3 wooneenheden + bijhorende garages.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

9960 Assenede, Toverheksstraat zn

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 04-11-2022 tot en met 03-12-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

Gemeente Assenede, Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over regularisatie afbraakwerken (afwijking): niet optrekken van gemetselde muur.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

9960 Assenede, Markt 4

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 30-10-2022 tot en met 28-11-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

NV ARTIMMO INVEST, Vlaanderenlaan 33, 8970 Poperinge
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten
 

Kort omschreven gaat het over de afbraak van een bestaande productiehal en bouwen van een nieuwe productiehal met bijhorende kantoren, bouwen opslagloods voor bouwmateriaal en aanleggen van betonverharding.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Paul Christiaenstraat 3, 9960 Assenede;

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 30-10-2022 tot en met 28-11-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

mevrouw De Muynck Nathalie, Schroonhoek 6, 9940 Evergem
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over functiewijziging landbouw naar residentieel wonen (zonevreemde woning/bijgebouwen), slopen bestaande bebouwing + bouwen nieuwe eengezinswoning met carport en bijhorende verharding en oprichten van paardenstal met eigen toegang/verharding.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Bijsterveld 7, 9968 Oosteeklo (Assenede);

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 28-10-2022 tot en met 26-11-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

VVZRL STAELENS H.F.I, Fonteinestraat 21, 9960 Assenede
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een stal.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Fonteinestraat 21, 9960 Assenede;

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 27-10-2022 tot en met 25-11-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

mevrouw Quivreux Barbara, Stoepestraat 26, 9960 Assenede
de heer Lippens Filip, Stoepestraat 26, 9960 Assenede
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het bouwen meergezinswoning met 6 wooneenheden + 4 garages en 3 carports met bijhorende verharding.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Kasteelstraat 42 - 44, 9960 Assenede

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 27-10-2022 tot en met 25-11-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

NV ASPIRAVI, Vaarnewijkstraat 17, 8530 Harelbeke
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

- vegetatiewijzigingen
 

Kort omschreven gaat het over het windenergieproject Assenede E34 uitbreiding.

De aanvraag heeft als adres(sen):

E34 - Veldstraat zn, 9968 Oosteeklo (Assenede)

2de afdeling, sectie B, nrs. 521, 582/B, 522, 526, 527, 523, 525, 528, 529, 524, 333, 334, 329, 335/A, 331, 330, 311/A, 328, 332

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Departement Omgeving. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 22-10-2022 tot en met 20-11-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

de heer Zegers Marc, Ledestraat 49, 9968 Oosteeklo (Assenede)
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

- verkavelen van gronden
 

Kort omschreven gaat het over het verkaveling met 4 loten (+ slopen bestaande bebouwing).

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Ledestraat 51, 9968 Oosteeklo (Assenede);

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 22-10-2022 tot en met 20-11-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

 Daeninck Michel, Wittemoer 33, 9940 Evergem
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- Verkavelen van gronden
 

Kort omschreven gaat het over verkaveling met 2 loten.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Zuivelstraat zn, 9960 Assenede

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 21-10-2022 tot en met 20-11-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING_OMV 2022060124

Autonoom Gemeentebedrijf Assenede, Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede heeft een omgevingsvergunningaanvraag ingediend voor de aanleg van een parkeerterrein Jeugd en Sport Bassevelde gelegen te Beekstraat z.n. , 9968 Bassevelde en met als kadastrale omschrijving BASSEVELDE 3 AFD, Sectie C, nrs 1286c2, 1286e2.

De aanvraag ligt van 15-10-2022 tot en met 14-11-2022 ter inzage van het publiek bij de dienst omgeving van de gemeente Assenede, Kasteelstraat 1 – 3 in 9960 Assenede.

Gedurende deze periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING_OMV 2022072492

Dhr. Rik Vernaeve, Waalpoelstraat 2B, 9960 Assenede heeft een omgevingsvergunningaanvraag ingediend voor een functiewijziging van bedrijfswoning naar residentiële woning, van 2 landbouw(bij)gebouwen naar bijgebouwen woning en het slopen van 3 bestaande bedrijfsgebouwen + verwijderen betonverharding gelegen te Burgstraat 40, 9960 Assenede en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 1 AFD, Sectie E, nrs 1790a, 1799, 1802A.

De aanvraag ligt van 15-10-2022 tot en met 14-11-2022 ter inzage van het publiek bij de dienst omgeving van de gemeente Assenede, Kasteelstraat 1 – 3 in 9960 Assenede.

Gedurende deze periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

 Vervloet Alfons, Zeedijk 215 bus 26, 8370 Blankenberge
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een bedrijfsgebouw (woning) en slopen bijgebouw.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Kapellestraat 70, 9961 Boekhoute (Assenede);

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 08-10-2022 tot en met 07-11-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

mevrouw Kerckhaert Carine, Menneken 5, 9968 Bassevelde (Assenede)
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- verkavelen van gronden

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het verkaveling met 9 loten en rooien van 6 wilgen.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Menneken - Grote-Tiendewijk zn, 9968 Assenede;

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 07-10-2022 tot en met 06-11-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

mevrouw Verheeke Jolien, Nieuwe Boekhoutestraat 84, 9968 Bassevelde (Assenede)
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het bouwen schapenstal en slopen serre.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Nieuwe Boekhoutestraat 84, 9968 Bassevelde (Assenede);

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 01-10-2022 tot en met 31-10-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

 De Cleermaecker Tom Huguette, Hogevorst 35C, 9968 Bassevelde (Assenede)
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een carport met tuinhuis.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Hogevorst 35C, 9968 Bassevelde (Assenede);

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 01-10-2022 tot en met 31-10-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

Fluvius System Operator, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle

 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten
 

Kort omschreven gaat het over het plaatsen betreedbare elektriciteitscabine ter vervanging van verouderde cabine + aanleg van toegangspad.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Kloosterstraat zn, 9960 Assenede;

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 01-10-2022 tot en met 31-10-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

de heer Welvaert Marc, Kerrestraat 56, 9968 Oosteeklo (Assenede)
mevrouw Gelaude Mia, Kerrestraat 56, 9968 Oosteeklo (Assenede)
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het slopen en herbouwen van twee loodsen en aanleg van wadi.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Kerrestraat 56, 9968 Oosteeklo (Assenede);

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 30-09-2022 tot en met 30-10-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING_OMV 2022072754

Dhr. Rik Dhaese, Ertveldesteenweg 141,  9968 Oosteeklo heeft een omgevingsvergunning aanvraag ingediend voor het ontbossen en aanleg van bufferbekken i.f.v. sierteeltbedrijf te Ertveldesteenweg 141 A, 9968 Oosteeklo en met als kadastrale omschrijving ASSENEDE 2 AFD (OOSTEEKLO) B 994C , 988A

De aanvraag ligt van 24-09-2022 tot en met 23-10-2022 ter inzage van het publiek bij de dienst omgeving van de gemeente Assenede, Kasteelstraat 1 – 3 in 9960 Assenede.

Gedurende deze periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING_OMV 2022109400

Mevr. Ayla De Zutter, Hendekenstraat 4,  9960 Assenede heeft een omgevingsvergunning aanvraag ingediend voor een functiewijziging van een woning en 4 bijgebouwen (landbouw naar residentieel wonen), gelegen in de Stroomstraat 71, 9968 Oosteeklo kadastraal gekend als 2de Afdeling, Sectie A, nr. 315W.

De aanvraag ligt van 22-09-2022 tot en met 22-10-2022 ter inzage van het publiek bij de dienst omgeving van de gemeente Assenede, Kasteelstraat 1 – 3 in 9960 Assenede.

Gedurende deze periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING_OMV 2022096312

De familie Craene-Martens, Stationsstraat 51A,  9961 Boekhoute heeft een omgevingsvergunning aanvraag ingediend voor de sloop en herbouw van een woning en bijgebouw,  gelegen in de Knikkerstraat 22, 9960 Assenede kadastraal gekend als 1de Afdeling, Sectie E, nr. 227A / 228B

De aanvraag ligt van 22-09-2022 tot en met 22-10-2022 ter inzage van het publiek bij de dienst omgeving van de gemeente Assenede, Kasteelstraat 1 – 3 in 9960 Assenede.

Gedurende deze periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING_OMV 2022096639

De heer Danny De Maertelaere, Hogevorst 35,  9968 Bassevelde heeft een omgevingsvergunning aanvraag ingediend voor het bouwen van een afdak, carport voor bedrijfsvoertuigen, carport, zwembad, ophogen weides, fietsenberging en kippenren gelegen op Hogevorst 35, 9968 Bassevelde, kadastraal gekend als 3de Afdeling, Sectie A, nr. 1009K, 1008A, 1007E.

De aanvraag ligt van 10-09-2022 tot en met 09-10-2022 ter inzage van het publiek bij de dienst omgeving van de gemeente Assenede, Kasteelstraat 1 – 3 in 9960 Assenede.

Gedurende deze periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING_OMV 2022087038

De heer Van Herzeele Tom, Karnemelkstraat 9,  9960 Assenede heeft een omgevingsvergunning aanvraag ingediend voor het bouwen van een carport + tuinberging in de Karnemelkstraat 9, 9960 Assenede, kadastraal gekend als 1ste Afdeling, Sectie C, nr. 822E.

De aanvraag ligt van 25-08-2022 tot en met 24-09-2022 ter inzage van het publiek bij de dienst omgeving van de gemeente Assenede, Kasteelstraat 1 – 3 in 9960 Assenede.

Gedurende deze periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

Volgende aanvrager(s)

Fluvius System Operator, Bomastraat 11, 9000 Gent

 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten
 

Kort omschreven gaat het over het plaatsen nieuwe HS-cabine ter vervanging van oude cabine.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Stroomstraat/Bosstraat zn, 9968 Assenede;

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 29-09-2022 tot en met 29-10-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

Volgende aanvrager(s)

mevrouw Dewulf Agnès, Stoepestraat 5, 9960 Assenede
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het sloop en heropbouw van een schuur/loods.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Stoepestraat 5, 9960 Assenede;

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 29-09-2022 tot en met 29-10-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

Volgende aanvrager(s)

BVBA Baro Projects, Abdijstraat 40, 9968 Oosteeklo
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het slopen van bestaande bebouwing (met uitzondering van de waardevolle gevel kant Markt) en bouwen meergezinswoning met horecafunctie.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

9960 Assenede, Markt 1, 2, 3

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 29-09-2022 tot en met 29-10-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

Van Hulle Gerrit, Stuivenberg 9, 9968 Oosteeklo (Assenede)
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten
 

Kort omschreven gaat het over het slopen en herbouwen loods + aanleggen van verharding en groenbuffer.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Stuivenberg 9 en 9A, 9968 Oosteeklo (Assenede);

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 26-09-2022 tot en met 26-10-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

BVBA LOONBEDRIJF NEYT, Kerrestraat 49, 9968 Oosteeklo 
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten
 

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een machineloods en aanleggen van betonverharding.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

9968 Oosteeklo, Kerrestraat 49

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 19-09-2022 tot en met 19-10-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

de heer Caluwe Geert, Leopoldlaan 78, 9900 Eeklo
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het slopen van woningen + bijgebouwen en bouwen meergezinswoning.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Bosstraat 16A, 9968 Oosteeklo (Assenede); Bosstraat 16, 9968 Oosteeklo (Assenede);

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 05-08-2022 tot en met 04-09-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

de heer MOENS PAUL, Lamorinièrestraat 235, 2018 Antwerpen
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten
 

Kort omschreven gaat het over het aanpassen MS-installatie Isabellarigool Boekhoute.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Kruisstraat 1, 9961 Boekhoute (Assenede);

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 04-08-2022 tot en met 03-09-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

 Vervloet Alfons, Zeedijk 215 bus 26, 8370 Blankenberge
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- vegetatiewijziging

 

Kort omschreven gaat het over het bebossen van historisch permanente graslanden.

 

De aanvraag heeft als adres(sen): 9960 Assenede, Kapellestraat zn

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 30-07-2022 tot en met 29-08-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

NV AQUAFIN, Kontichsesteenweg 54, 2630 Aartselaar
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

- vegetatiewijzigingen
 

Kort omschreven gaat het over het project AQF 22.077 Assenede: collector Prins Boudewijnlaan.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Prins Boudewijnlaan 1, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 29A, 9960 Assenede; Sportstraat 23, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 35, 9960 Assenede; Kapelledreef 13, 9960 Assenede; Hollekenstraat 5, 9960 Assenede; Kapellestraat 10, 9960 Assenede; Kapellestraat 4, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 27, 9960 Assenede; Dijkstraat 28B, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 6, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 49, 9960 Assenede; Dijkstraat 22, 9960 Assenede; Kapelledreef 11, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 30, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 42, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 2, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 22, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 56, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 11, 9960 Assenede; Kapellestraat 2, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 23, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 34, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 46, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 12, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 25, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 24, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 13, 9960 Assenede; Sportstraat 16, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 48, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 5, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 19A, 9960 Assenede; Dijkstraat 28, 9960 Assenede; Bijenkorf 6, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 31, 9960 Assenede; Kapellestraat 4B, 9960 Assenede; Hoogstraat 69, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 43, 9960 Assenede; Dijkstraat 16, 9960 Assenede; Dijkstraat 28C, 9960 Assenede; Dijkstraat 1, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 28, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 17A, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 16, 9960 Assenede; Dijkstraat 15, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 42a, 9960 Assenede; Kapellestraat 4C, 9960 Assenede; Hoogstraat 100, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 40a, 9960 Assenede; Dijkstraat 24, 9960 Assenede; Dijkstraat 9, 9960 Assenede; Bijenkorf 12, 9960 Assenede; Dijkstraat 23, 9960 Assenede; Dijkstraat 28D, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 9, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 50, 9960 Assenede; Dijkstraat 6, 9960 Assenede; Dijkstraat 12, 9960 Assenede; Moestuinstraat 3, 9960 Assenede; Dijkstraat 11, 9960 Assenede; Dijkstraat 13, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 18, 9960 Assenede; Moestuinstraat 25, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 19, 9960 Assenede; Dijkstraat 7, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 40C, 9960 Assenede; Bijenkorf 10, 9960 Assenede; Dijkstraat 26A, 9960 Assenede; Hollekenstraat 6, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 7, 9960 Assenede; Bijenkorf 4, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 40, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 41, 9960 Assenede; Dijkstraat 18, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 40B, 9960 Assenede; Dijkstraat 21, 9960 Assenede; Dijkstraat 10, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 15, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 37, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 20, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 17, 9960 Assenede; Hollekenstraat 3, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 33A, 9960 Assenede; Moestuinstraat 7, 9960 Assenede; Dijkstraat 2, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 4, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 44, 9960 Assenede; Dijkstraat 20, 9960 Assenede; Dijkstraat 25, 9960 Assenede; Dijkstraat 14, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 39, 9960 Assenede; Moestuinstraat 5, 9960 Assenede; Hollekenstraat 2a, 9960 Assenede; Hollekenstraat 2B, 9960 Assenede; Bijenkorf 8, 9960 Assenede; Hoogstraat 75, 9960 Assenede; Moestuinstraat 21, 9960 Assenede; Hoogstraat 83, 9960 Assenede; Hoogstraat 85, 9960 Assenede; Hoogstraat 77, 9960 Assenede; Dijkstraat 29, 9960 Assenede; Kapellestraat 4A, 9960 Assenede; Hoogstraat 67, 9960 Assenede; Hollekenstraat 3A, 9960 Assenede; Dijkstraat 27, 9960 Assenede; Moestuinstraat 23, 9960 Assenede; Hoogstraat 102, 9960 Assenede; Dijkstraat 17, 9960 Assenede; Moestuinstraat 1, 9960 Assenede; Hoogstraat 81, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 38, 9960 Assenede; Dijkstraat 8, 9960 Assenede; Bijenkorf 14, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 42b, 9960 Assenede; Dijkstraat 7A, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 26, 9960 Assenede; Hollekenstraat 2, 9960 Assenede; Dijkstraat 28A, 9960 Assenede; Kapellestraat 8, 9960 Assenede; Dijkstraat 26, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 21, 9960 Assenede; Hollekenstraat 2C, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 33, 9960 Assenede; Kapelledreef 4, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 2, 9960 Assenede; Hollekenstraat 2A, 9960 Assenede; Hollekenstraat 2C, 9960 Assenede; Kapelledreef 4, 9960 Assenede; Prins Boudewijnlaan 33, 9960 Assenede; Sportstraat 16, 9960 Assenede;

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Departement Omgeving. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 25-07-2022 tot en met 24-08-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

de heer De Jonghe Bram, Groenendijkstraat 75, 9960 Assenede
de heer De Jonghe Peter, Groenendijkstraat 75, 9960 Assenede
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten
 

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een nieuwe bedrijfswoning en loods + aanleggen verharding.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Leegstraat zn, 9960 Assenede

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 29-07-2022 tot en met 28-08-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

mevrouw Bruggheman Sofie, Hendekenstraat 63, 9968 Bassevelde (Assenede)
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een carport met fietsenberging na sloop bestaande schuur en aanleggen van verharding.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Hendekenstraat 63, 9968 Bassevelde (Assenede);

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 28-07-2022 tot en met 27-08-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

de heer Beert Bernard, Kerrestraat 1C, 9968 Oosteeklo 
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het slopen bestaande bebouwing en bouwen appartement met 8 woonunits en handelsruimte, bouwen fietsenstalling, aanleggen parking en voorzien gemeenschappelijke tuin.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Ertveldesteenweg 1, 9968 Oosteeklo;

Oosteeklo-Dorp 25, 9968 Oosteeklo

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 28-07-2022 tot en met 27-08-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

Fluvius System Operator, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten
 

Kort omschreven gaat het over het plaatsen van een betreedbare elektriciteitscabine ter vervanging van verouderde cabine.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Kloosterstraat 66, 9960 Assenede

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 24-07-2022 tot en met 23-08-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

mevrouw Goethals Lisse, Burggravenlaan 120, 9000 Gent
de heer Dobbelaere Cédric, Volpenswege 19A, 9940 Evergem
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over functiewijziging woning + 2 bijgebouwen (landbouw naar residentieel wonen), slopen van 2 bijgebouwen en aangebouwde stal, plaatsen regenwaterput.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Burgstraat 23, 9960 Assenede;

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 23-07-2022 tot en met 22-08-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

mevrouw Martens Ingrid, Stationsstraat 51A, 9961 Boekhoute
de heer De Craene Johan, Stationsstraat 51A, 9961 Boekhoute
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het slopen  van een woning en bijgebouwen + bouwen woning met bijgebouw en aanleg verharding.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Knikkerstraat 22, 9960 Assenede;

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 22-07-2022 tot en met 21-08-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

de heer Vernaeve Rik Etienne Y., Waalpoelstraat 2B, 9960 Assenede
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over een functiewijziging van bedrijfswoning naar residentiële woning en van 5 landbouw(bij)gebouwen naar bijgebouwen woning.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Burgstraat 40, 9960 Assenede

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 08-07-2022 tot en met 07-08-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

Autonoom Gemeentebedrijf Assenede, Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het aanleggen van parking J&S Bassevelde.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

9968 Bassevelde, Beekstraat zn

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 08-07-2022 tot en met 07-08-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

WILLEMEN INFRA
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten
 

Kort omschreven gaat het over het aanleggen van een tijdelijke opslagplaats (bouwwerf brug Stoepestraat).

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

9960 Assenede, Stoepestraat zn

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Departement Omgeving. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 27-06-2022 tot en met 27-07-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

de heer Mathys André, Elslo 34, 9940 Evergem
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het slopen bestaand kantoorgebouw met woning + bouwen meergezinswoning met handelspand + carport.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Diederikstraat 10, 9960 Assenede;

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 24-06-2022 tot en met 24-07-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

mevrouw De Smet Gudrun en de heer Muylle Christiaan, Robaardstraat 11, 8800 Roeselare
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het regularisatie bouwen meergezinswoning n.a.v. wijzigingen op de bouwaanvraag.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Kasteelstraat 26, 9960 Assenede;

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 13-06-2022 tot en met 13-07-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

NV AQUAFIN, Kontichsesteenweg 54, 2630 Aartselaar

 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen

- vegetatiewijzigingen

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten
 

Kort omschreven gaat het over project Aquafin ASN3018 Oosteeklo: aanleg wadi's, grondverbetering, vegetatiewijziging, tijdelijke opslag van gronden, wegeniswerken (herstel), bronbemaling,....

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

9968 Oosteeklo, Molenhoek - Cisterciënzerinnenstraat

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 11-06-2022 tot en met 11-07-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

BV WILLEMS FILIP, Vlasgaardstraat 41A, 9968 Oosteeklo
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het bouwen van gebouw voor verblijf van seizoenarbeiders.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Vlasgaardstraat 41A, 9968 Oosteeklo;

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 10-06-2022 tot en met 10-07-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

de heer De Maertelaere Lieven, Wilhelmusstraat 1, 9988 Sint-Laureins
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over reliëfwijziging in kader van professionele landbouwactiviteiten + rooien 3 bomen.

 

De aanvraag heeft als adres(sen): 9968 Oosteeklo, Muikemstraat zn

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 10-06-2022 tot en met 10-07-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

De Baets Hendrik, Muikemstraat 26, 9968 Oosteeklo (Assenede)
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het verwijderen bestaand dak, plaatsen nieuwe staalstructuur, plaatsen nieuw dak.

 

De aanvraag heeft als adres(sen): 9968 Oosteeklo, Muikemstraat 26.

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 27-05-2022 tot en met 25-06-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

de heer De Zutter Hans, Hasselstraat 22, 9968 Bassevelde (Assenede)
de heer De Zutter Hannes, Hasselstraat 22, 9968 Bassevelde (Assenede)
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten
 

Kort omschreven gaat het over het bouwen tweede bedrijfswoning met landbouwloods, regularisatie van weegbrug en verharding + aanleg groenscherm.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Hasselstraat 22, 9968 Bassevelde (Assenede);

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 16-05-2022 tot en met 14-06-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

BVBA Immobiliën E.Van Vooren, Noordstraat 59, 9961 Boekhoute
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het groepswoningbouw (33) met de benodigde wegeniswerken, nutsleidingen en groen.

 

De aanvraag heeft als adres(sen): Oosteeklo-Dorp zn, 9968 Oosteeklo

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 13-05-2022 tot en met 11-06-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

de heer Van den Bossche Chiel, Vent 2, 9968 Assenede
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een hobbystal voor paarden en schapen + aanleg verharding en oprit.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Vent 2, 9968 Assenede;

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 09-05-2022 tot en met 07-06-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)
BV Dental route Immo,
Overwale 34, 9000 Gent

 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het sloop en nieuwbouw woning + tandartspraktijk.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Trieststraat 4, 9960 Assenede; Trieststraat 6, 9960 Assenede

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 06-05-2022 tot en met 04-06-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

de heer De Maertelaere Danny, Zuidstraat 28, 9970 Kaprijke
mevrouw Vanhyfte Martine, Zuidstraat 28, 9970 Kaprijke
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten
 

Kort omschreven gaat het over het bouwen afdak tussen stallen, carport bedrijfsvoertuigen, carport gezinswagen, fietsenberging, 2 pergola's, aanleg zwembad, ophogen weides.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Hogevorst 35, 9968 Bassevelde; Hogevorst 35A, 9968 Bassevelde

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 06-05-2022 tot en met 04-06-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

de heer Lippens Filip, Stoepestraat 26, 9960 Assenede
mevrouw Quivreux Barbara, Stoepestraat 26, 9960 Assenede
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het bouwen van een meergezinswoning met 6 wooneenheden en 7 achterliggende garages na slopen 2 eengezinswoningen.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Kasteelstraat 42, 9960 Assenede; Kasteelstraat 44, 9960 Assenede;

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 06-05-2022 tot en met 04-06-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

mevrouw De Muynck Nathalie, Schroonhoek 6, 9940 Evergem
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het slopen bestaande bebouwing, herbouwen zonevreemde woning + carport, herbouwen bijgebouw (paardenstal) en aanleg piste

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Bijsterveld 7, 9968 Oosteeklo (Assenede);

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 05-05-2022 tot en met 03-06-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

Van Den Neste - Haertjens, Stationsstraat 32, 9961 Boekhoute (Assenede)
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- het verkavelen van gronden
 

Kort omschreven gaat het over verkaveling met 2 loten.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Stationsstraat 65, 9961 Assenede;

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 02-05-2022 tot en met 31-05-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

de heer Naert Jasper Mieke, Tingelhoek 21, 9961 Boekhoute (Assenede)
mevrouw Dossche Lien, Tingelhoek 21, 9961 Boekhoute (Assenede)
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het bouwen eengezinswoning na slopen bestaande gebouwen.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Oude Molenstraat 9, 9960 Assenede;

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 17-04-2022 tot en met 16-05-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

BVBA BOUWONDERNEMING WILLEMS

Trieststraat 100

9960 Assenede

 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor: verkavelingswijziging

 

Kort omschreven gaat het over het verkavelingswijziging lot 10.

 

De aanvraag heeft als adres(sen): 9960 Assenede, Keurestraat lot 10

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is gemeente Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 15-04-2022 tot en met 14-05-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

de heer De Brauwer Gilbert, Vaartstraat-West 18, 9940 Evergem
mevrouw Menschaert Ginette, Vaartstraat-West 18, 9940 Evergem
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het slopen serres + functiewijziging

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Abdijstraat 39A, 9968 Oosteeklo (Assenede);

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 14-04-2022 tot en met 13-05-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

 Hillaert Lucas
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het verkaveling met 1 lot (Schaapherderstraat 16, 9960 Assenede).

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Schaapherderstraat zn, 9960 Assenede;

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 11-04-2022 tot en met 10-05-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

de heer Lippens Erwin, Nieuwe Boekhoutestraat 76A, 9968 Assenede
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

 

Kort omschreven gaat het over het verkaveling Polderstraat 3A (1 lot).

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Polderstraat zn (3A), 9960 Assenede;

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 09-04-2022 tot en met 08-05-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

mevrouw Van Beneden Marie-Louise, Antwerpsesteenweg 700, 9040 Sint-Amandsberg (Gent)
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het functiewijziging van hoeve (landbouw) naar residentiële woning.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Spiegelstraat 2, 9968 Oosteeklo (Assenede);

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 03-04-2022 tot en met 02-05-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

de heer De Scheemaeker Daan, Vent 3, 9968 Bassevelde (Assenede)
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

 

Kort omschreven gaat het over het verkaveling met 1 lot - Zandstraat 11.

 

De aanvraag heeft als adres(sen): 9968 Bassevelde, Zandstraat zn

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 02-04-2022 tot en met 01-05-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

mevrouw Van Damme Caroline, Smoutersdijkstraat 8, 9960 Assenede
de heer Van Vooren Tim, Smoutersdijkstraat 8, 9960 Assenede
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over slopen schuur + veranda en uitbreiden woning.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Smoutersdijkstraat 8, 9960 Assenede;

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 01-04-2022 tot en met 30-04-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

mevrouw Gelaude Mia, Kerrestraat 56, 9968 Oosteeklo (Assenede)
de heer Welvaert Marc, Kerrestraat 56, 9968 Oosteeklo (Assenede)
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het slopen en herbouwen van twee bijgebouwen.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Kerrestraat 56, 9968 Oosteeklo (Assenede);

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 27-03-2022 tot en met 25-04-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

mevrouw Van der Linden Ria, Blokmeersstraat 8, 9968 Assenede
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het beperkt ophogen van een weiland / akkerland.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Blokmeersstraat zn, 9968 Assenede;

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 18-03-2022 tot en met 16-04-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

de heer Van de Walle Jeroen, Molenhoek 11B, 9968 Assenede
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het slopen bestaande gebouwen en herbouwen woning.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Hazelarenhoek 15, 9968 Assenede;

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 17-03-2022 tot en met 15-04-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

Openbare Onderzoeken omgevingsaanvraag

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

BVBA STORM 25

Borsbeeksebrug 22

2600 Antwerpen

 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten
 

Kort omschreven gaat het over het windproject evergem.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Stoepestraat zn, 9960 Assenede

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Provincie Oost-Vlaanderen. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 02-03-2022 tot en met 31-03-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

mevrouw Van den Fonteyne Ineke, Landsdijk 152, 9968 Bassevelde (Assenede)
de heer Deserranno Björn, Landsdijk 152, 9968 Bassevelde (Assenede)
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over functiewijziging: bestaand bijgebouw omvormen naar B & B.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Landsdijk 152, 9968 Bassevelde (Assenede);

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 25-02-2022 tot en met 26-03-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

de heer Verstraeten Jan, Leegstraat 25A, 9960 Assenede
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

 

Kort omschreven gaat het over het verkaveling met 3 loten.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 25-02-2022 tot en met 26-03-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

de heer Lippens Patrick, Bosstraat 3, 9950 Lievegem

mevrouw Claeys Marleen, Bosstraat 3, 9950 Lievegem
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het slopen bestaande bebouwing en herbouwen eengezinswoning + aanleggen verharding.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Hendekenstraat 26, 9961 Boekhoute (Assenede);

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 19-02-2022 tot en met 20-03-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

de heer Snebbout Matthias Roman, Ertveldesteenweg 141, 9968 Assenede
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het slopen en herbouwen schuur.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Ertveldesteenweg 141, 9968 Assenede;

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 18-02-2022 tot en met 19-03-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

de heer Neyt Carl, Posthoorn 25, 9961 Assenede
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het slopen bestaande opslagruimte, bouwen nieuwe opslagruimte en aanleg betonverharding.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Posthoorn 25, 9961 Boekhoute (Assenede); Posthoorn 25A, 9961 Boekhoute (Assenede);

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 14-02-2022 tot en met 15-03-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

Gemeente Assenede, Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het plaatsen van een trap.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Nieuwe Boekhoutestraat 3, 9968 Bassevelde (Assenede);

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 13-02-2022 tot en met 14-03-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

Gemeente Assenede, Kasteelstraat 1-3, 9968 Assenede
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het restauratie oud gemeentehuis.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Markt 4, 9960 Assenede;

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 12-02-2022 tot en met 13-03-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

de heer Bekaert Sam, Landsdijk 144, 9968 Bassevelde (Assenede)
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het bouwen opslagruimte/garage na slopen bestaande bebouwing en aanleg oprit.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Wannestraat 4, 9968 Bassevelde (Assenede);

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 11-02-2022 tot en met 12-03-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

BV Hof ten Ende, Otegemstraat 9, 9960 Assenede
de heer Van Zele Nic, Otegemstraat 9, 9960 Assenede

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het het verder exploiteren en veranderen van een veeteeltinrichting.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Otegemstraat 7, 9961 Boekhoute (Assenede); Otegemstraat 9, 9960 Assenede;

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Provincie Oost-Vlaanderen. Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 05-02-2022 tot en met 06-03-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

BV VAN DURME VEEHANDEL, Heide 15A, 9968 Oosteeklo
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het bestaande stallen vernieuwen en verhogen, uitbreiden en overdekken wachtboxen + aanleg oprit.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Heide 15A, 9968 Oosteeklo (Assenede)

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 06-02-2022 tot en met 07-03-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

BV WILLEMS FILIP EN SIMON, Vlasgaardstraat 41A, 9968 Oosteeklo
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten
 

Kort omschreven gaat het over het bouwen koelloods en verblijfsgebouw seizoenarbeiders, aanleg verharding + plaatsen tijdelijke bergplaats en tijdelijke verblijfplaats voor seizoenarbeiders.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Vlasgaardstraat 41A, 9968 Oosteeklo

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 05-02-2022 tot en met 06-03-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

BV WILLEMS FILIP EN SIMON, Vlasgaardstraat 41A, 9968 Oosteeklo
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het reliëfwijziging met oog op aanleg containerveld.

 

De aanvraag heeft als adres(sen): Vlasgaardstraat 41A, 9968 Oosteeklo

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 05-02-2022 tot en met 06-03-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

 De Croock Luc, Molenhoek 13, 9968 Oosteeklo
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

 

Kort omschreven gaat het over het verkavelen van gronden.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Molenhoek 29A, 9968 Oosteeklo

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 04-02-2022 tot en met 05-03-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

de heer De Jonghe Peter, Groenendijkstraat 75, 9960 Assenede
de heer De Jonghe Bram, Groenendijkstraat 75, 9960 Assenede
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten
 

Kort omschreven gaat het over het bouwen woning en loods + aanleg verharding.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 03-02-2022 tot en met 04-03-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

mevrouw Menschaert Ginette, Vaartstraat-West 18, 9940 Evergem
de heer De Brauwer Gilbert, Vaartstraat-West 18, 9940 Evergem
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het slopen serres.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Abdijstraat 39A, 9968 Oosteeklo (Assenede);

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 03-02-2022 tot en met 04-03-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

de heer Mathys André, Elslo 34, 9940 Evergem
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het bouwen meergezinswoning met handelspand en carport na slopen bestaand kantoorgebouw.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Diederikstraat 10, 9960 Assenede

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 31-01-2022 tot en met 01-03-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

Van Hulle Gerrit, Stuivenberg 9, 9968 Oosteeklo (Assenede)
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten
 

Kort omschreven gaat het over het bouwen loods na slopen bestaande loods + aanleg verharding.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Stuivenberg 9 en 9A, 9968 Oosteeklo (Assenede);

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 29-01-2022 tot en met 27-02-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

de heer van de Walle Filip, Molenbosstraat 10, 9960 Assenede
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het plaatsen van een carport.

 

De aanvraag heeft als adres(sen): Molenbosstraat 10, 9960 Assenede

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is gemeente Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 28-01-2022 tot en met 26-02-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

NV WILLEMEN INFRA, Booiebos 4, 9031 Gent
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten
 

Kort omschreven gaat het over het optrekken tijdelijke opslagplaats (top) + plaatsen mazouttank.

 

De aanvraag heeft als adres(sen): Stoepestraat zn, 9960 Assenede

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 24-01-2022 tot en met 22-02-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

de heer Caluwe Geert, Leopoldlaan 78, 9900 Eeklo
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het slopen van woningen en bijgebouwen en bouwen meergezinswoning.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Bosstraat 16, 9968 Oosteeklo (Assenede); Bosstraat 16a, 9968 Oosteeklo (Assenede);

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 17-01-2022 tot en met 15-02-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

HERNEMING OPENBAAR ONDERZOEK TEN GEVOLGE VAN EEN WIJZIGING VAN

DE OMGEVINGSVERGUNNINGSAANVRAAG TIJDENS DE LOPENDE PROCEDURE

 

Volgende aanvrager(s)

de heer Claeys Kurt, Vroenhoek 18, 9971 Kaprijke
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten
 

Kort omschreven gaat het over het veranderen van een veeteeltinrichting.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Zoetelucht zn, 9968 Bassevelde

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Provincie Oost-Vlaanderen. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 17-01-2022 tot en met 15-02-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

de heer Taets Tyler, Korenmolenstraat 28, 9968 Assenede
mevrouw De Ceuninck Freya, Korenmolenstraat 28, 9968 Assenede
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het verbouwing halfopen bebouwing.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Korenmolenstraat 28, 9968 Assenede;

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 08-01-2022 tot en met 06-02-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

Gemeentebestuur Assenede, Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het slopen van een bijgebouw.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Markt 5, 9960 Assenede;

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 02-01-2022 tot en met 31-01-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

de heer Vercauteren Herman, Schare 16, 9961 Boekhoute (Assenede)

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten
Kort omschreven gaat het over het het veranderen van een veeteeltinrichting.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Schare 16, 9961 Boekhoute (Assenede); Schare 20, 9961 Boekhoute (Assenede);

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Provincie Oost-Vlaanderen. Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 25-12-2021 tot en met 23-01-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

 

BEKENDMAKING AKTENAME VAN EEN MELDING

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

de heer van parys joeri, heeft/hebben een melding verricht voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

rubriek

omschrijving

klasse

53.2.2°a)

3528 M3/JAAR tijdelijke grondwaterverlaging voor plaatsen kelder onder open eengezinswoning. max 3.5m diep en max 3 weken

3

 

De melding heeft betrekking op een terrein met als adres

Groenendijkstraat 22, 9960 Assenede;  

met als kadastrale omschrijving

Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie B, 0646 L  2 ; Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie B, 0646 M  2 ; Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie B, 0645 E ; Afdeling ASSENEDE 1 AFD (ASSENEDE), sectie B, 0640 H ; .

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 23 november 2021 akte genomen van de melding

De meldingsakte ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3.
U kunt de meldingsakte ook raadplegen op www.omgevingsloket.be
 

Kenmerk: OMV_2021114929

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

BVBA JEDEC

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het verder exploiteren en veranderen van een veeteeltinrichting.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Burgstraat 21, 9960 Assenede;

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Provincie Oost-Vlaanderen. Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 30-10-2021 tot en met 28-11-2021 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

Pieters Mieke

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het exploiteren tankstation.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Tingelhoek 25, 9961 Boekhoute (Assenede);

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 31-10-2021 tot en met 29-11-2021 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

de heer Claeys Kurt, Vroenhoek 18, 9971 Kaprijke

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het veranderen van een veeteeltinrichting.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Vroenhoek 18, 9970 Kaprijke;

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Provincie Oost-Vlaanderen. Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 10-10-2021 tot en met 08-11-2021 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

LV Van Holle
Kapellestraat 50

9960 Assenede

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten


Kort omschreven gaat het over het het verder exploiteren en het veranderen van een veeteeltbedrijf.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Kapellestraat 50, 9960 Assenede

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Provincie Oost-Vlaanderen. Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 02-10-2021 tot en met 31-10-2021 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

BVBA MANEGE HEIDEBOS, Heide 40, 9968 Oosteeklo (Assenede)
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten


Kort omschreven gaat het over het functiewijziging, uitbreiden manège en aanleggen betonverharding.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Heide 40, 9968 Oosteeklo (Assenede);

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 27-09-2021 tot en met 26-10-2021 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

LV DE WEWEIRE DIRK EN TIM, ,
de heer De Weweire Tim, Molenbosstraat 41, 9960 Assenede

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten
Kort omschreven gaat het over het uitbreiding melkveebedrijf.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Molenbosstraat 43, 9960 Assenede; Molenbosstraat 41, 9960 Assenede;

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Provincie Oost-Vlaanderen. Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 25-09-2021 tot en met 24-10-2021 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Willems Bouwonderneming heeft een aanvraag ingediend voor :

 • bijstellen verkaveling

Kort omschreven gaat het over : bijstellen voorschriften lot 34 en 35

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Kloosteraprilstraat
De aanvraag ligt : 1 e afd. Sie E nrs. 1868 S2 en 1868 T2

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 20.07.2021 tot en met 18.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer en mevrouw Simson - Bruins hebben een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : verbouwen woning

De aanvraag heeft als adres : 9968 Oosteeklo, Ertveldesteenweg 53
De aanvraag ligt : 2 e afd. Sie C nr. 0110 S2

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 20.07.2021 tot en met 18.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Koen Hesta heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen carport

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Knikkerstraat 16A
De aanvraag ligt : 1 e afd. Sie E nr. 1277 M

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 20.07.2021 tot en met 18.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Joeri Van Parys heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen woning en bijgebouw na slopen bestaande

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Groenendijkstraat 22
De aanvraag ligt : 1 e afd. Sie B nr. 0646 M2, 0646 L2, 0645 E

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 23.07.2021 tot en met 21.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De Provincie Oost-Vlaanderen heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen van een luifel

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Stoepestraat 38-40
De aanvraag ligt : 1 e afd. Sie D nr. 1124 C

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 23.07.2021 tot en met 21.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De Coninck - Van Waesberghe hebben een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : Aanpassen raamopeningen woning + bouwen carport en bijgebouw

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Leegstraat 27
De aanvraag ligt : 1 e afd. Sie E nr. 280/M

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 21.07.2021 tot en met 19.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Willems Filip en Simon BV heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : Aanleggen betonverharding

De aanvraag heeft als adres : 9968 Oosteeklo, Vlasgaardstraat 41A
De aanvraag ligt : 2 e afd. Sie B nrs. 743/E, 743/F, 743/G

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 24.07.2021 tot en met 22.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Fietsen Wauters BV heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen en kleinhandelsactiviteiten

Kort omschreven gaat het over : slopen en herbouwen van handelszaak en woning

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Trieststraat 2
De aanvraag ligt : 1 e afd. Sie E nr. 0500 F

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 23.07.2021 tot en met 21.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer en mevrouw De Craene - Roegiers heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen woning na slopen bestaande

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Rijschootstraat 11
De aanvraag ligt : 1 e afd. Sie D nr. 0943 P en 0943 R

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 23.07.2021 tot en met 21.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Mathias Bobelijn heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen ééngezinswoning

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Oude Gentweg 27 B
De aanvraag ligt : 1 e afd. Sie E nr. 1125 W

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 26.07.2021 tot en met 24.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer en mevrouw Van de Walle - Boute hebben een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : slopen berging, verbouwen garage en aanleggen verharding

De aanvraag heeft als adres : 9968 Oosteeklo, Ertveldesteenweg 74
De aanvraag ligt : 2 e afd. Sie A nr. 0029 E

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 27.07.2021 tot en met 25.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

BVBA C-Projects heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen meergezinswoning ( 10 eenheden )

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Stadhuisstraat 2B - 2B bus 10
De aanvraag ligt : 1 e afd. Sie E nrs. 0736 B en 0736 C

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 30.07.2021 tot en met 28.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Van Heesvelde Geert heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen terrasoverkapping

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Molenbosstraat 39A
De aanvraag ligt : 1 e afd. Sie C nrs. 678/D

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 30.07.2021 tot en met 28.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Fluvius System Operator heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : Slopen en herbouwen van een electriciteitscabine

De aanvraag heeft als adres : 9968 Oosteeklo, Kerrestraat zn
De aanvraag ligt : 2 e afd. Sie A nrs. 698/F

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 30.07.2021 tot en met 28.08.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Dhr. en mevr. Dobbelaere - Wittoek hebben een aanvraag ingediend voor :

 • bijstellen verkaveling

Kort omschreven gaat het over : bijstellen voorschriften lot 32

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Kloosteraprilstraat 16
De aanvraag ligt : 1 e afd. Sie E nrs. 1868 P2

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 13.08.2021 tot en met 11.09.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Herman Vercauteren heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen kleine windmolen

De aanvraag heeft als adres : 9961 Boekhoute, Schare 16
De aanvraag ligt : 4 e afd. Sie B nrs. 0077 C

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   deputatie Provincie Oost-Vlaanderen

De aanvraag ligt van 16.08.2021 tot en met 14.09.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

BVBA Immobiliën E. Van Vooren heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : groepswoningbouw ( 33 woningen ), wegeniswerken en aanleg nutsleidingen

De aanvraag heeft als adres : 9968 Oosteeklo, Oosteeklodorp
De aanvraag ligt : 2 e afd. Sie C nrs. 0073 C2, 0073 T, 0073Y.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   deputatie Provincie Oost-Vlaanderen

De aanvraag ligt van 19.08.2021 tot en met 17.09.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De heer Marc van Den Bossche heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen veranda

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Schaapherderstraat 13
De aanvraag ligt : 1 e afd. Sie E nrs. 1196Z

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   deputatie Provincie Oost-Vlaanderen

De aanvraag ligt van 27.08.2021 tot en met 25.09.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Mevrouw Christine Willems heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen carport

De aanvraag heeft als adres : 9968 Bassevelde, Verbindingsstraat 9
De aanvraag ligt : 3 e afd. Sie B nrs. 0918 Y

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   deputatie Provincie Oost-Vlaanderen

De aanvraag ligt van 27.08.2021 tot en met 25.09.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Fietsen Wauters heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : bouwen fietswinkel met woning na slopen bestaande handelszaak

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Trieststraat 2
De aanvraag ligt : 1 e afd. Sie E nrs. 500 F

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   deputatie Provincie Oost-Vlaanderen

De aanvraag ligt van 27.08.2021 tot en met 25.09.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Van de Velde Lore heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : plaatsen dakkapellen

De aanvraag heeft als adres : 9968 Bassevelde, Sint-Sebatiaanstraat
De aanvraag ligt : 3 e afd. Sie B nrs. 917/A

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   deputatie Provincie Oost-Vlaanderen

De aanvraag ligt van 15.09.2021 tot en met 14.10.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Gemeente Assenede heeft een aanvraag ingediend voor :

 • bijstellen verkaveling

Kort omschreven gaat het over : reduceren met 2 parkeerplaatsen

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Duvekeete zn
De aanvraag ligt : 1 e afd. Sie E Openbaar Domein

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 17.09.2021 tot en met 16.10.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Lippens Erwin heeft een aanvraag ingediend voor :

 • Verkavelingsaanvraag

Kort omschreven gaat het over : verkaveling met 1 lot

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Polderstraat 3A
De aanvraag ligt : 1 e afd. Sie B nr. 630

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 23.09.2021 tot en met 22.10.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De Smet Tom heeft een aanvraag ingediend voor :

 • Verkavelingsaanvraag

Kort omschreven gaat het over : verkaveling met 1 lot

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Staakstraat 46
De aanvraag ligt : 1 e afd. Sie C nr. 184/S3

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 23.09.2021 tot en met 22.10.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

BVBA Stijn De Brabander heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : Aanleggen verharding

De aanvraag heeft als adres : 9968 Oosteeklo, Abdijstraat 28
De aanvraag ligt : 2e  afd. Sie C nrs. 299/R, 300/Z

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 23.09.2021 tot en met 22.10.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Mathys André heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : Slopen kantoorgebouw en bouwen meergezinswoning met carport

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Diederikstraat 10
De aanvraag ligt : 1e  afd. Sie E nrs. 694/B, 694/C

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 23.09.2021 tot en met 22.10.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Dhaese - Van Damme hebben een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : Aanleg containerveld

De aanvraag heeft als adres : 9968 Oosteeklo, Ertveldesteenweg 141A
De aanvraag ligt : 2e  afd. Sie B nrs. 999/C, 999/D

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 30.09.2021 tot en met 29.10.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Moerman Sanny heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : Herbouwen garage/berging na slopen bestaande stalling/berging

De aanvraag heeft als adres : 9961 Boekhoute, Meuleken 73
De aanvraag ligt : 3e  afd. Sie B nr. 390/E

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 30.09.2021 tot en met 29.10.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

De Craene - Martens hebben een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : Bouwen woning en bijgebouw na slopen bestaande woning en bijgebouwen

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Knikkerstraat 22
De aanvraag ligt : 1e  afd. Sie E nrs. 227/A, 228/B

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 30.09.2021 tot en met 29.10.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Vanthournout - Teirlinck hebben een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over : Herbouwen bijgebouw na slopen bestaand bijgebouw

De aanvraag heeft als adres : 9961 Boekhoute, Notelaarstraat 1
De aanvraag ligt : 4e  afd. Sie A nrs. 688/D, 695/K

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 04.10.2021 tot en met 02.11.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

BVBA JUPA heeft een aanvraag ingediend voor :

 • het verkavelen van gronden

Kort omschreven gaat het over : verkaveling met 3 loten

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Baljuwstraat zn
De aanvraag ligt : 1e  afd. Sie E nrs. 1336/N, 1336/S

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 07.10.2021 tot en met 05.11.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Vergote Jeroen heeft een aanvraag ingediend voor :

 • het bijstellen van een verkaveling

Kort omschreven gaat het over : verkavelingswijziging lot 2

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, Sasdijkstraat 49
De aanvraag ligt : 1e  afd. Sie E nr. 875/V6

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 07.10.2021 tot en met 05.11.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Stockman Bart heeft een aanvraag ingediend voor :

 • stedenbouwkundige handelingen
 • vegetatiewijziging

Kort omschreven gaat het over : reliëfwijziging, dichten 2 grachten en verbreden 1 gracht

De aanvraag heeft als adres : 9960 Assenede, De Maatstraat zn
De aanvraag ligt : 1e  afd. Sie E diverse nrs.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is :

 •   college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 23.10.2021 tot en met 21.11.2021 ter inzage bij de gemeentelijke stedenbouwdienst te 9960 Assenede, Kasteelstraat 1 – 3. Het gemeentehuis is alle werkdagen open van 9.00 uur tot 12.00 uur. Op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur en van 17.00 uur tot 18.45 uur. Op woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

CVBA SO Het Pandschap, Kerkstraat 108, 9050 Gent,
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het verbouwen woning tot meergezinswoning.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Trieststraat 11, 9960 Assenede; Trieststraat 13, 9960 Assenede;

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 05-11-2021 tot en met 04-12-2021 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

mevrouw Muys Sylvie, Plein 153, 9970 Kaprijke
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het verbouwing woning + bouwen carport.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Hogevorst 13, 9968 Bassevelde;

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 06-11-2021 tot en met 05-12-2021 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

de heer Hesta Koen, Knikkerstraat 16A, 9960 Assenede
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het bouwen carport bij eengezinswoning - duplicaat van 2021110240.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Knikkerstraat 16A, 9960 Assenede;

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 19-11-2021 tot en met 18-12-2021 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

de heer Caluwe Geert, Leopoldlaan 78, 9900 Eeklo
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het slopen van woningen en bijgebouwen en bouwen meergezinswoning.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Bosstraat 16a, 9968 Oosteeklo (Assenede); Bosstraat 18, 9968 Oosteeklo (Assenede);

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 19-11-2021 tot en met 18-12-2021 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

NV AQUAFIN,

Dijkstraat 8,

2630 Aartselaar
 
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten
 

Kort omschreven gaat het over het 20.090 collector Rijkestraat - Koning Albertstraat.

 

De aanvraag heeft als adres(sen):

Ertveldesteenweg 35, 9968 Oosteeklo (Assenede); Ertveldesteenweg 33, 9968 Oosteeklo (Assenede); Rijkestraat 10, 9968 Oosteeklo (Assenede); Koning Albertstraat 52, 9968 Oosteeklo (Assenede); Koning Albertstraat 20, 9968 Oosteeklo (Assenede); Koning Albertstraat 42, 9968 Oosteeklo (Assenede); Koning Albertstraat 18A, 9968 Assenede; Koning Albertstraat 8, 9968 Oosteeklo (Assenede); Koning Albertstraat 29, 9968 Assenede; Rijkestraat 5,; Koning Albertstraat 28, 9968 Assenede; Kerrestraat 2, 9968 Oosteeklo (Assenede); Koning Albertstraat 17, 9968 Oosteeklo (Assenede); Rijkestraat 26, 9968 Oosteeklo (Assenede); Rijkestraat 2D, 9968 Assenede; Rijkestraat 37A, 9968 Oosteeklo (Assenede); Koning Albertstraat 13, 9968 Oosteeklo (Assenede); Rijkestraat 3, 9968 Assenede; Rijkestraat 2E, 9968 Assenede; Koning Albertstraat 6, 9968 Oosteeklo (Assenede); Kerrestraat 1C, 9968 Oosteeklo (Assenede); Rijkestraat 37, 9968 Oosteeklo (Assenede); Koning Albertstraat 14, 9968 Oosteeklo (Assenede); Koning Albertstraat 23, 9968 Oosteeklo (Assenede); Koning Albertstraat 50, 9968 Oosteeklo (Assenede); Rijkestraat 2C, 9968 Assenede; Rijkestraat 1A, 9968 Assenede; Rijkestraat 32, 9968 Assenede; Rijkestraat 5a, 9968 Oosteeklo (Assenede); Koning Albertstraat 2A, 9968 Assenede; Koning Albertstraat 16, 9968 Assenede; Koning Albertstraat 21, 9968 Oosteeklo (Assenede); Kerrestraat 2A, 9968 Assenede; Rijkestraat 7, 9968 Oosteeklo (Assenede); Koning Albertstraat 38, 9968 Oosteeklo (Assenede); Rijkestraat 25, 9968 Oosteeklo (Assenede); Koning Albertstraat 48, 9968 Oosteeklo (Assenede); Koning Albertstraat 11, 9968 Assenede; Koning Albertstraat 27, 9968 Oosteeklo (Assenede); Rijkestraat 24, 9968 Oosteeklo (Assenede); Rijkestraat 1, 9968 Oosteeklo (Assenede); Rijkestraat 1B, 9968 Assenede; Koning Albertstraat 4, 9968 Oosteeklo (Assenede); Koning Albertstraat 12, 9968 Oosteeklo (Assenede); Rijkestraat 10A, 9968 Oosteeklo (Assenede); Koning Albertstraat 46, 9968 Assenede; Rijkestraat 22, 9968 Oosteeklo (Assenede); Rijkestraat 27, 9968 Oosteeklo (Assenede); Koning Albertstraat 18B, 9968 Assenede; Koning Albertstraat 15, 9968 Oosteeklo (Assenede); Koning Albertstraat 44, 9968 Assenede; Koning Albertstraat 10, 9968 Oosteeklo (Assenede); Koning Albertstraat 22, 9968 Oosteeklo (Assenede); Koning Albertstraat 37, 9968 Oosteeklo (Assenede); Koning Albertstraat 2, 9968 Oosteeklo (Assenede); Koning Albertstraat 25, 9968 Oosteeklo (Assenede); Rijkestraat 5, 9968 Assenede; Rijkestraat 10, 9968 Assenede; Koning Albertstraat 2, 9968 Assenede; Koning Albertstraat 37, 9968 Assenede; Koning Albertstraat 6, 9968 Assenede; Rijkestraat 25, 9968 Assenede; Koning Albertstraat 15, 9968 Assenede; Koning Albertstraat 50, 9968 Assenede; Rijkestraat 37a, 9968 Oosteeklo (Assenede); Rijkestraat 7, 9968 Assenede; Rijkestraat 37, 9968 Assenede; Koning Albertstraat 44, 9968 Assenede; Koning Albertstraat 14, 9968 Assenede; Koning Albertstraat 2A, 9968 Assenede;

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Departement Omgeving. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 18-11-2021 tot en met 17-12-2021 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Volgende aanvrager(s)

mevrouw Somnel Georgette, Hasselstraat 9, 9968 Bassevelde (Assenede)
 

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- stedenbouwkundige handelingen
 

Kort omschreven gaat het over het reliëfwijziging van een huiskavel voor professionele landbouwactiviteiten.

 

De aanvraag heeft als adres(sen): 9968 Bassevelde, Hasselstraat z.n.

 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

 

De aanvraag ligt van 11-12-2021 tot en met 09-01-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

 

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

Volgende aanvrager(s)

BVBA BLOEMISTERIJ SCHAUVLIEGE

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het hernieuwing van een bloemisterij.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Vlasgaardstraat zn., 9968 Assenede;

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 23-12-2022 tot en met 21-01-2023 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

NV ETABLISSEMENTEN J. MAES ZONEN

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het hernieuwing tankstation.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Ertveldesteenweg zn., 9968 Assenede;

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 23-12-2022 tot en met 21-01-2023 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

de heer Andries Lorenzo, Schare 38 bus A000, 9960 Assenede

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het hernieuwing en actualisatie rundveebedrijf.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Schare 38a, 9968 Bassevelde (Assenede);

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 22-12-2022 tot en met 20-01-2023 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

BVBA JEDEC

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het het verder exploiteren van een veeteeltinrichting.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Burgstraat 21, 9960 Assenede;

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Provincie Oost-Vlaanderen. Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 25-11-2022 tot en met 24-12-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

de heer Baart Davy René, Hoogstraat 40, 9960 Assenede

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het kweek van papegaaien.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Stadhuisstraat zn., 9960 Assenede;

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Assenede. Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 25-11-2022 tot en met 24-12-2022 ter inzage bij de gemeentelijke Dienst Omgeving op volgend adres:

            Dienst Omgeving

            Kasteelstraat 1-3

            9960 ASSENEDE

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING_OMV 2022096312

De familie Craene-Martens, Stationsstraat 51A,  9961 Boekhoute heeft een omgevingsvergunning aanvraag ingediend voor de sloop en herbouw van een woning en bijgebouw,  gelegen in de Knikkerstraat 22, 9960 Assenede kadastraal gekend als 1de Afdeling, Sectie E, nr. 227A / 228B

De aanvraag ligt van 22-09-2022 tot en met 22-10-2022 ter inzage van het publiek bij de dienst omgeving van de gemeente Assenede, Kasteelstraat 1 – 3 in 9960 Assenede.

Gedurende deze periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING_OMV 2022096639

De heer Danny De Maertelaere, Hogevorst 35,  9968 Bassevelde heeft een omgevingsvergunning aanvraag ingediend voor het bouwen van een afdak, carport voor bedrijfsvoertuigen, carport, zwembad, ophogen weides, fietsenberging en kippenren gelegen op Hogevorst 35, 9968 Bassevelde, kadastraal gekend als 3de Afdeling, Sectie A, nr. 1009K, 1008A, 1007E.

De aanvraag ligt van 10-09-2022 tot en met 09-10-2022 ter inzage van het publiek bij de dienst omgeving van de gemeente Assenede, Kasteelstraat 1 – 3 in 9960 Assenede.

Gedurende deze periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING_OMV 2022087038

De heer Van Herzeele Tom, Karnemelkstraat 9,  9960 Assenede heeft een omgevingsvergunning aanvraag ingediend voor het bouwen van een carport + tuinberging in de Karnemelkstraat 9, 9960 Assenede, kadastraal gekend als 1ste Afdeling, Sectie C, nr. 822E.

De aanvraag ligt van 25-08-2022 tot en met 24-09-2022 ter inzage van het publiek bij de dienst omgeving van de gemeente Assenede, Kasteelstraat 1 – 3 in 9960 Assenede.

Gedurende deze periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING_OMV 2022093923

De heer De Jonghe Bram en de heer De Jonghe Peter, Groenendijkstraat 75, 9960 Assenede hebben een omgevingsvergunning aanvraag ingediend voor het bouwen nieuwe bedrijfswoning en loods + aanleggen verharding in de Leegstraat z.n., 9960 Assenede, kadastraal gekend als 1ste Afdeling, Sectie E, nr. 274 B / 271 B.

De aanvraag ligt van 19-08-2022 tot en met 17-09-2022 ter inzage van het publiek bij de dienst omgeving van de gemeente Assenede, Kasteelstraat 1 – 3 in 9960 Assenede.

Gedurende deze periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst Omgeving.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

 

De firma LV Goethals – Verstrynge uit de Bekputstraat 24 in 9968 Assenede heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de verandering door wijziging en uitbreiding van een pluimveebedrijf in 9968 Assenede, Bekputstraat 24 kadastraal Afd. 3 Sie C nrs. 1009B, 1013A, 1011, 1012A. Rubrieken: 9.3.1.c2; 9.3.1.d, 17.3.2.1.1.2, 17.4, 28.2.c.1, 43.1.2.b, 53.8.2.

De aanvraag met bijlagen ligt van 12.12.2020 tot en met 10.01.2021 ter inzage van het publiek bij de dienst omgeving van de gemeente Assenede, Kasteelstraat 1 – 3 in 9960 Assenede.

Gedurende deze periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan analoog per brief naar bovenstaand adres van dienst omgeving of digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be). Vanwege de huidige coronamaatregelen is het gemeentehuis enkel open op afspraak. Een afspraak maken kan via 09 341 95 95.

Door coronamaatregelen kon er geen fysieke informatievergadering doorgaan en werd die vervangen door deze video.  

De antwoorden op de gestelde vragen die tijdens de informatievergadering werden gesteld kunt u hier raadplegen.

Milieudienst

AFSPRAAK VERPLICHT

Openingsuren

MA
9:00 - 12:00
DI
9:00 - 12:00
14:00 - 16:00
WO
9:00 - 12:00
DO
9:00 - 12:00
VR
9:00 - 12:00
ZA
gesloten
ZO
gesloten

Extra info

Onze diensten zijn gesloten op 11 juli 15 en 16 augustus.

Dienst Stedenbouw

AFSPRAAK VERPLICHT

Openingsuren

MA
9:00 - 12:00
DI
9:00 - 12:00
14:00 - 16:00
WO
9:00 - 12:00
DO
9:00 - 12:00
VR
9:00 - 12:00
ZA
gesloten
ZO
gesloten

Extra info

Onze diensten zijn gesloten op 11 juli, 15 en 16 augustus.

Verklaring over cookies