Verdeling budget corona-noodfonds jeugd, cultuur en sport

Gemeente Assenede ontving € 151.000,00 uit het Vlaamse noodfonds voor jeugd, cultuur en sport.

Deze subsidie zal gebruikt worden om verenigingen te ondersteunen.
Hiervoor werd een reglement uitgewerkt in samenspraak met de adviesraden voor jeugd, cultuur en sport en de verschillende politieke fracties uit onze gemeenteraad.
 

Het reglement richt zich op twee grote pijlers.

  • Ondersteunen van verenigingen en organisaties die kosten hadden door de corona-maatregelen

  • Ondersteunen van verenigingen bij de heropstart van hun activiteiten en relance van het sociale leven in de gemeente
     

Het reglement bestaat uit drie delen, met hieraan telkens een deel van het budget gekoppeld.

De verschillende onderdelen staan los van elkaar. Voor elk onderdeel moet een aparte aanvraag worden ingediend.

Lees hier het volledige reglement.
 

Deel 1 staat open voor alle verenigingen en richt zich specifiek op kosten die gemaakt zijn of doorliepen tijdens de corona-maatregelen.

Aanvragen binnen deel 1 van dit reglement kunnen ingediend worden tot en met 30.04.2021.

In deel 2 van de subsidie wordt er een onderscheidt gemaakt tussen de verschillende doelgroepen jeugd, cultuur en sport.
Het te verdelen budget wordt evenredig verdeeld volgens het aantal leden van de adviesraden in 2020.
 

JEUGDVERENIGINGEN

Voor het onderdeel jeugd, wordt dit bedrag toegevoegd aan de te verdelen subsidies voor het werkjaar 2021-2022.

Subsidieaanvragen worden volgens de modaliteiten van dit reglement ingediend.
 

CULTURELE VERENIGINGEN

Voor het onderdeel cultuur, wordt dit bedrag toegevoegd aan de subsidie voor sociaal-culturele projecten (verdeeld over 2021 en 2022).

De modaliteiten voor deze subsidie worden uitgebreid:

  • Verenigingen, aangesloten bij de cultuurraad, kunnen voor projecten die plaatsvonden vanaf 13.03.2020 en waarvoor geen subsidieaanvraag werd ingediend alsnog een aanvraag indienen.

  • Voor projecten waarvoor kosten zijn gemaakt, maar die omwille van corona-maatregelen niet doorgaan, kunnen subsidies worden toegekend.

  • Het subsidiebedrag voor de verenigingen wordt opgetrokken tot 75% van de subsidieerbare kosten, met een maximum van € 1.000,00 per project. Een vereniging kan jaarlijks maximum € 3.000,00 subsidie ontvangen.

Subsidieaanvragen worden volgens de modaliteiten van dit reglement ingediend.
 

SPORTVERENIGINGEN

Voor het onderdeel sport, wordt dit bedrag toegevoegd aan het subsidiebedrag van 2020.

Sportverenigingen die in 2020 erkend waren, kunnen een aanvraag indienen binnen deel 2 van dit reglement tot en met 28.02.2021.

Erkende sportverenigingen kunnen hier een aanvraag indienen voor deel 2 van deze subsidie

 

Deel 3 is voorzien voor individuele kunstenaars, muzikanten, ... die in Assenede gedomicilieerd zijn en een duidelijk verlies aan inkomsten kunnen aantonen.

Om een aanvraag te kunnen indienen moeten artiesten voldoen aan volgende voorwaarden:

  • Gedomicilieerd zijn in gemeente Assenede

  • Een verlies van ten minste 50% aan opdrachten/inkomsten kunnen voorleggen in vergelijking met dezelfde periode (01.03.2019 - 31.12.2019) vorig jaar.

  • Niet in aanmerking komen voor ondersteuning in het kader van de corona-maatregelen vanuit een andere overheidsinstantie.


De subsidie bedraagt 50% van de gederfde inkomsten, met een maximum van € 500,00 per artiest.


Aanvragen binnen deel 3 van dit reglement kunnen ingediend worden tot en met 30.04.2021.

Lokale artiesten kunnen hier een aanvraag indienen voor deel 3 van deze subsidie

Cultuurdienst

AFSPRAAK VERPLICHT

Openingsuren

MA
9:00 - 12:00
DI
9:00 - 12:00
14:00 - 16:00
17:00 - 18:45
WO
9:00 - 12:00
14:00 - 16:00
DO
9:00 - 12:00
VR
9:00 - 12:00
ZA
gesloten
ZO
gesloten

Dienst Vrije Tijd

AFSPRAAK VERPLICHT

Openingsuren

MA
9:00 - 12:00
DI
9:00 - 12:00
14:00 - 16:00
17:00 - 18:45
WO
9:00 - 12:00
14:00 - 16:00
DO
9:00 - 12:00
VR
9:00 - 12:00
ZA
gesloten
ZO
gesloten
Verklaring over cookies