Privacyverklaring gemeente Assenede

Om als Lokaal Bestuur Assenede (Gemeente, OCMW en AGB) een goede dienstverlening te kunnen aanbieden, werken wij veel met persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens. We zijn hiertoe ook verplicht door de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel AVG of GDPR).

Doeleinden en verwerkingsgronden

Wij gebruiken jouw gegevens enkel als we er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor hebben vastgelegd.

 Dit kan enkel:
- om een wettelijke verplichting na te komen
- voor de goede vervulling van de taak van het lokaal bestuur
- wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven
- voor de uitvoering van een overeenkomst met jou
- om een ernstige bedreiging voor jouw gezondheid te bestrijden

Proportionaliteit
Wij vragen enkel de strikt noodzakelijke gegevens op en springen hier zorgvuldig mee om. Dit betekent dat onze medewerkers hiermee discreet omspringen, controleren of ze volledig en correct zijn en instaan voor de beveiliging ervan. 

Doorgifte
Wij geven je gegevens niet door aan andere partijen, tenzij er daarvoor een wettelijke basis is.
Wij wisselen je gegevens niet uit met een land buiten de Europese Unie of een internationale organisatie.

Openbaarheid
Via de wetgeving over openbaarheid van bestuur kunnen derden een verzoek om informatie bij ons indienen. Daarbij worden jouw gegevens in principe niet vrijgegeven. In elk geval gaat hier altijd een toetsing aan de privacywetgeving aan vooraf.

Hoe aanvragen? De aanvraag dient te gebeuren via het aanvraagformulier 'openbaarheid van bestuur'

Bewaring
Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig voor de uitvoering van onze taak, rekening houdend met de archiefwetgeving. Eén van onze taken is het bijhouden van statistieken. Daarbij worden jouw gegevens steeds geanonimiseerd.

Rechten
Je hebt de volgende rechten volgens de privacywetgeving:
- recht op informatie en inzage: je mag weten of we gegevens van je hebben, welke dit zijn, op welke manier deze worden gebruikt en je kunt hierover verdere toelichting krijgen
- recht op correctie: als je gegevens niet kloppen, mag je ons vragen om deze te verbeteren
- recht op bezwaar: je mag bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens en we zullen hieraan voldoen tenzij er hiervoor gerechtvaardigde gronden zijn
- recht om vergeten te worden: je mag ons in principe vragen je gegevens te verwijderen, maar als overheid mogen wij hier in de meeste gevallen geen gevolg aan geven
Zolang aan één van de bovenstaande rechten niet voldaan werd, mag je ons vragen je gegevens niet meer te gebruiken.
Je kunt je rechten uitoefenen door volgende procedure te volgen. Wij laten binnen één maand weten wat er met je verzoek zal gebeuren.

Profilering
Wij maken geen gebruik van profilering.

Tracking
Wij maken geen gebruik van tracking.

Data mining
Wij doen niet aan data mining.

Contactgegevens
Heb je vragen, opmerkingen of klachten, laat het ons dan weten. Dit kan per e-mail naar privacy@assenede.be, of per brief naar:

  • Gemeente Assenede, Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede
  • OCMW Assenede, Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede
  • AGB Assenede, Kasteelstraat 1-3, 9960 Assenede

Daarnaast heb je het recht om een klacht neer te leggen bij de Vlaamse Toezichtscomissie 

Communicatiedienst

AFSPRAAK VERPLICHT

Openingsuren

MA
9:00 - 12:00
DI
9:00 - 12:00
14:00 - 16:00
WO
9:00 - 12:00
DO
9:00 - 12:00
VR
9:00 - 12:00
ZA
gesloten
ZO
gesloten

Extra info

Onze diensten zijn gesloten op 11 juli, 15 en 16 augustus.

Verklaring over cookies