Stemmen met een volmacht

Op 13 oktober 2024 trekken we naar de stembus voor de lokale en provinciale verkiezingen. Voor deze verkiezingen heb je stemrecht, geen opkomstplicht. Dat betekent dat je niet verplicht bent om naar het stemhokje te gaan. 

Kan je op zondag 13 oktober 2024 niet komen stemmen voor de lokale en provinciale verkiezingen, maar wil je toch jouw stem uitbrengen? Dan kan je iemand volmacht geven om dat in jouw naam te doen. Dat is niet verplicht. 

 

Een volmacht geven

     Een volmacht geef je omwille van verschillende redenen zoals hieronder opgelijst:

 1. Wanneer je als kiezer wegens ziekte of handicap niet in staat bent om je naar het stembureau te begeven; bevestiging door arts op volmachtformulier
 2. Wanneer je als kiezer om beroepsredenen:
 • in het buitenland opgehouden bent samen met de leden van jouw gezin die bij jou verblijven;
 • op de dag van de stemming in het Koninkrijk bent, maar in de onmogelijkheid verkeert je in het stembureau te melden; bevestiging door werkgever op volmachtformulier 
 1. Wanneer je als kiezer een activiteit als zelfstandige uitoefent en wegens die activiteit niet in het stembureau kan geraken; bevestiging door burgemeester of zijn afgevaardigde op volmachtformulier
 2. Wanneer je als kiezer op de dag van de stemming, ten gevolge van een rechterlijke maatregel, in een toestand van vrijheidsberoving verkeert; bevestiging door penitentiaire instelling op volmachtformulier
 3. Wanneer je als kiezer die, wegens jouw deelname aan een activiteit naar aanleiding van je vrijheid om jouw godsdienst te belijden of jouw overtuiging tot uiting te brengen, in de onmogelijkheid verkeert je in het stembureau te melden; bevestiging door de organisator van de activiteit op volmachtformulier
 4. Als student die zich, om studieredenen, in de onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te melden; bevestiging door onderwijsinstituut op volmachtformulier
 5. Wanneer je als kiezer, om andere dan de voormelde redenen, op de dag van de stemming van jouw woonplaats afwezig bent wegens een tijdelijk verblijf in het buitenland en je bijgevolg in de onmogelijkheid bent om je in het stembureau te melden; bevestiging door de burgemeester of zijn afgevaardigde, op basis van bewijsstukken of op verklaring van eer, op  volmachtformulier.
   

(voor de redenen 1, 2, 4, 5 en 6 tot op de dag van de verkiezingen en voor de redenen 3 en 7 tot de vrijdag voor de verkiezingen)

 

Hoe geef je een volmacht?

 • Vul een officieel volmachtformulier in: dat vind je op de website verkiezingen.fgov.be, kan je downloaden via deze pagina of gratis op het gemeentehuis afhalen via loket bevolking zonder afpraak. Heb je een attestering door burgemeester of afgevaardigde nodig? Maak dan wel eerst even een afspraak.
 • Het volmachtformulier wordt door de volmachtgever en de volmachtkrijger ondertekend. Het wordt ook ondertekend door de persoon die verklaart dat de kiezer niet naar het stembureau kan komen. Een geldig volmachtformulier zal dus over drie handtekeningen moeten beschikken.
 • Opgelet! Er is een volmachtformulier beschikbaar voor meerderjarigen en een apart volmachtformulier voor minderjarigen.

Alle formulieren

Aan wie mag je een volmacht geven?

 • Je mag vrij kiezen aan welke andere kiezer je die volmacht geeft. Dat is een kiezer die op dezelfde kandidaten kan stemmen als de kiezer die de volmacht geeft en zich dus binnen dezelfde kieskring bevindt. Dat hoeft echter geen familielid te zijn of een persoon die in Assenede woont.
 • De persoon aan wie jij je volmacht geeft, mag maar 1 stem bij volmacht uitbrengen.
 • Ga je niet stemmen en heb je geen volmacht gegeven? Dan riskeer je een boete van 40 tot 80 euro.
 • Volmacht geven is niet verplicht! Je kan je afwezigheid vooraf of nadien met bewijsstukken staven aan de vrederechter.

 

Waar hou je rekening mee als volmachtkrijger?

     Als volmachtkrijger moet je eerst zelf stemmen in jouw eigen stembureau. Vervolgens breng je een stem uit in het stembureau van de volmachtgever.

     Om de volmacht te kunnen uitoefenen moet de volmachtkrijger op de dag van de stemming in het bezit zijn van: 

 • Het ingevulde volmachtformulier
 • De eigen identiteitskaart en de eigen oproepingsbrief 
 • Het bewijs dat je reeds hebt gestemd (= de stempel aangebracht in eigen stembureau).


Meer weten?

Website fgov

Verklaring over cookies