Afwijking wekelijkse rustdag  

Als handelaar ben je volgens de wet verplicht om één rustdag per week in te lassen. Ook is er voorzien in een regeling m.b.t. verplichte sluitingsuren.

De wekelijkse rustdag is in het algemeen een ononderbroken periode van 24 uur. Als handelaar kan je die dag vrij kiezen. Dit hoeft dus niet op zondag te zijn. De sluitingsdag moet wel gedurende een periode van 6 maanden dezelfde blijven en moet duidelijk vermeld worden aan de ingang van de handelszaak.

Op verzoek van één of meerdere handelaars worden de periodes vastgelegd waarin mag worden afgeweken van de vastgelegde sluitingsdag. Een periode bestaat uit 7 volledige dagen en is geldig voor het vollege grondgebied van de gemeente.

Het college van Burgemeester en Schepenen kan maximum 15 afwijkingen per jaar goedkeuren.

De aanvraag voor een uitzondering moet, minstens 1 maand op voorhand, ingediend worden bij het gemeentebestuur. Zij zullen de aanvraag dan al dan niet goedkeuren.  

Ook moeten de handelszaken, rekening houden met de verplichting op zondagsrust.

Kleinhandelszaken die geen toelating hebben om op zondag een ganse dag werknemers tewerk te stellen, kunnen de werknemers van 8.00 uur ’s ochtends tot 12.00 uur ’s middags laten werken.

Enkele kleinhandelszaken kunnen werknemers gedurende het hele jaar de volledige zondag tewerkstellen. Dit zijn de volgende zaken:

 • Beenhouwerijen
 • Bakkerijen
 • Voedingswinkels die minder dan 5 werknemers per winkel in dienst hebben
 • Bloemenwinkels
 • Dagbladhandelaars

Kleinhandelszaken die niet onder één van deze categorieën vallen kunnen werknemers gedurende een volledige zondag tewerkstellen gedurende: 

 • 3 zondagen per kalenderjaar, vrij te kiezen door de werkgever
 • + 3 bijkomende zondagen per kalenderjaar, vrij te kiezen door de werkgever. Voorwaarde hiervoor is dat de data opgenomen zijn in een CAO waarbij ook de loon- en arbeidsvoorwaarden voor die bijkomende zondagsprestaties toegelicht zijn. Indien er geen CAO is afgesloten in de onderneming, kan de werkgevers met zijn/ haar werknemers een individuele regeling afsluiten.

Meer informatie over de arbeidsduur en verplichte rusttijden

Onder verplichte sluitingsuren wordt verstaan dat de kleinhandelszaken mogen open zijn voor het publiek:

 • Van 5.00 tot 21.00 uur op vrijdag en de werkdagen die een wettelijke feestdag voorafgaan.
 • Als de wettelijke feestdag op een maandag valt, dan is een opening tot 21.00 uur toegestaan op de zaterdag ervoor;
 • Van 5.00 uur tot 20.00 uur, op andere dagen;
 • Van 18.00 uur tot 7.00 uur voor nachtwinkels;
 • Van 5.00 uur tot 20.00 uur voor phoneshops.

Lokale Economie

Openingsuren

MA
9:00 - 12:00
DI
9:00 - 12:00
14:00 - 16:00
17:00 - 18:45
WO
9:00 - 12:00
14:00 - 16:00
DO
9:00 - 12:00
VR
9:00 - 12:00
ZA
gesloten
ZO
gesloten
Verklaring over cookies